Доступ до публічної інформації

З метою організації та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Державного управління справами, доступ до публічної інформації про діяльність Державного управління справами забезпечується шляхом її оприлюднення в засобах масової інформації (офіційні друковані видання, офіційний веб-сайт Державного управління справами), надання відповідей на запити на інформацію та в будь-який інший спосіб.

Публічна інформація про діяльність Державного управління справами може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.
 
Запит на інформацію подається запитувачем інформації до Державного управління справами в усній, письмовій чи іншій формі шляхом надсилання
листа поштою на адресу: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами (з позначкою на конверті: «Публічна інформація»);
електронною поштою на адресу: vidkrytist@dus.gov.ua;
факсом або телефоном: 255-70-62.
 
Запит на інформацію подається в довільній формі та повинен містити:
  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 
У запиті на інформацію необхідно зазначити спосіб отримання відповіді на інформацію.
 
Для подання письмового запиту на інформацію можна використати встановлену форму.
 
Запити на інформацію приймаються щодня (крім вихідних, святкових і неробочих днів) з 9:00 до 18:00, у п’ятницю – з 9:00 до 16:45.
 
Більш детальну інформацію стосовно забезпечення доступу до публічної інформації в Державному управлінні справами, а також про порядок оформлення та подання запитів на інформацію можна дізнатися в підрозділі «Розпорядження Керівника Державного управління справами» розділу «Офіційні документи» нашого веб-сайта.
 
Оновлення веб-сайта Державного управління справами здійснюється  в оперативному порядку в міру надходження чи створення нової інформації.