МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 14 від 01 серпня 2012 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):
 • Костик Сергій Іванович, завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення,
  м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 424, індекс 01220,
  телефон (044) 255-71-25, телефакс (044) 255-77-51, e-mail: sik@dus.gov.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: приладдя канцелярські паперові 21.23.1 (конверти, папір клейкий, папір в блоках, папки картонні)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: конверти - 8 найменувань, папір клейкий – 2 найменування, папір в блоках – 3 найменування, папки картонні – 1 найменування
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень - грудень 2012 року (за окремими замовленнями)

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 21.05.2012
№ 61 (663), оголошення № 199360 (КУЛ)
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон): -
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 25.07.2012 № 89 (691), оголошення № 257329 (КУЛ)
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)
6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»
6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25394112
6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання: м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б, індекс 04073
6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ»
6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30972388
6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання: м. Київ, вул. Лугова, 1-Б, індекс 04074
6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Конві»
6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34795873
6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 12, індекс 03680

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 03.07.2012 до 10.00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 03.07.2012 о 15.00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (чотири)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір» - 141 482,40 грн.;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ» - 165 294,00 грн.;
3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Конві» - 170 442,00 грн.
Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:
1) Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Український папір» не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим документацією конкурсних торгів (далі – документація) з наступних підстав.
Абзацом четвертим підпункту 1 пункту 6 розділу 3 документації передбачено, що учасник у складі своєї пропозиції для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів надає довідку в довільній формі про виконання аналогічних договорів за 2010 – 2011 роки із зазначенням замовників та загальної вартості.
У складі пропозиції конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Український папір» надано довідку про досвід виконання аналогічних договорів, яка не містить інформації щодо загальної вартості виконаних договорів.
Таким чином, Товариством з обмеженою відповідальністю «Український папір» не надано підтвердження кваліфікаційного критерію щодо досвіду виконання аналогічних договорів у спосіб, встановлений абзацом четвертим підпункту 1 пункту 6 розділу 3 документації.
2) Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ» не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим документацією, з наступних підстав.
Абзацом п’ятим підпункту 1 пункту 6 розділу 3 документації передбачено, що учасник у складі своєї пропозиції для підтвердження наявності фінансової спроможності надає зокрема копії балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період (2011 рік).
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.
У складі пропозиції конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ» надано копії балансу (форма № 1-м) та звіту про фінансові результати (форма № 2-м) станом на 01.04.2012.
Таким чином, Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ» не надано підтвердження кваліфікаційного критерію щодо наявності фінансової спроможності у спосіб, встановлений абзацом п’ятим підпункту 1 пункту 6 розділу 3 документації.
Крім того, пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ» не відповідає умовам абзацу третього пункту 1 розділу 3 документації у зв’язку з тим, що сторінки 6, 7, 8 пропозиції не містять відбитків печатки учасника.
3) Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Конві» не відповідає умовам документації з наступних підстав.
Абзацом другим пункту 2 розділу 3 документації встановлено, що у формі пропозиції конкурсних торгів учасник зазначає, зокрема умови розрахунків за товар.
Форма «Пропозиція конкурсних торгів» Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Конві» не містить інформації щодо умов розрахунків за поставлений товар, що не відповідає вимогам абзацу другого пункту 2 розділу 3 документації.
Абзацом п’ятим пункту 3 розділу 1 документації встановлено, що строк постачання товару – липень-грудень 2012 року (за окремими замовленнями протягом п'яти робочих днів від дати отримання замовлення).
У формі «Пропозиція конкурсних торгів» Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Конві» зазначено строк поставки товару - 21 календарний день з дати отримання заявки, що не відповідає вимогам абзацу п’ятого пункту 3 розділу 1 документації.
Абзацом десятим п./п. 3 п. 6 розділу 3 документації визначено, що для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає оригінал або нотаріально завірену копію довідки про відсутність підприємства-учасника в базі даних про підприємства, які визнані банкрутами і відносно них відкрита ліквідаційна процедура.
Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395 (далі – Положення), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення, Міністерство веде Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.
Згідно з наказом Міністерства юстиції України “Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство” від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим в Мінюсті 19.09.2011 за № 1106/19844, держатель Єдиної бази даних – Міністерство юстиції України, Адміністратор Єдиної бази даних – Державне підприємство “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України. Адміністратор надає витяг з Єдиної бази даних.
Відповідно до Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 3305/5, зареєстрованим в Мін’юсті 14.11.2011 за № 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, відповідними структурними підрозділами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.
У складі пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Конві» надана довідка з ДП «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» Міністерства економіки України, яка не містить інформації про відсутність підприємства-учасника в базі даних про підприємства, які визнані банкрутами і відносно них відкрита ліквідаційна процедура, що не відповідає вимогам абзацу десятого підпункту 3 пункту 6 розділу 3 документації.
Зразки продукції, надані Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Конві», не відповідають вимогам документації. Зазначена інформація внесена у протокол розкриття генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Конві» Оніщенком С.В.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: -
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів -;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів -;
номер - та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: -
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: -

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: -
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: -
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: -

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: -
10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення: 19.07.2012
12.2. Причини: відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» торги відмінені (відхилено всі пропозиції конкурсних торгів згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель»)

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Конві»
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»
Підприємством не надано підтвердження кваліфікаційного критерію щодо досвіду виконання аналогічних договорів у спосіб, встановлений абзацом четвертим підпункту 1 пункту 6 розділу 3 документації.
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ»
Підприємством не надано підтвердження кваліфікаційного критерію щодо наявності фінансової спроможності у спосіб, встановлений абзацом п’ятим підпункту 1 пункту 6 розділу 3 документації.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ»;
3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Конві».

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, було опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 23.07.2012 № 88/1 (690/1), оголошення № 257995 (КУЛ), розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, надіслано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та усім учасникам, які прийняли участь у процедурі закупівлі.

15. Склад комітету з конкурсних торгів:
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Столяр І.Л.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.


Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів
А.В. КРАВЕЦЬ

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11