МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 11 від 19 липня 2012 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):
 • Бац Сергій Миколайович, начальник Управління протокольного забезпечення,
  м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 502, індекс 01220,
  телефон (044) 255-64-98, телефакс (044) 255-71-35, e-mail: pbs@dus.gov.ua;
 • Новоселецька Ілона Валентинівна, завідувач сектору державних нагород Управління протокольного забезпечення,
  м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 510, індекс 01220,
  телефон (044) 255-63-78, телефакс (044) 255-71-35, e-mail: niv@dus.gov.ua.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: папір та картон гофровані, тара з паперу та картону, 21.21.1 (футляри до державних нагород України)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 10 (десять) найменувань
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень – жовтень 2012 року (графік поставки товару уточнюється при укладанні договору)

4. Процедура закупівлі: відкриті троги

5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 07.05.2012 № 55 (657), оголошення № 185085 (ТРП)
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі –Закон): -
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 15.06.2012 № 72 (674), оголошення № 229259 (ТРП)
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 11.07.2012 № 83 (685), оголошення № 247531 (ТРП)
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)
6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»
6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30018771;
6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання: м. Київ, проспект Возз’єднання, 21, індекс 02154;
6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович
6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3029419093
6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання: м. Київ, вул. Грозненська, 18, кв. 81, індекс 04086
6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: фізична особа – підприємець Корсун Валерій Михайлович
6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1700408974
6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання: м. Київ, вул. Підгірна, 3, кв. 85, індекс 04107

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 07.06.2012 до 10.00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 07.06.2012 о 15.00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (три)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер» - 212 424,0 гривень;
2) фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович – 176 040,0 гривень;
3) фізична особа – підприємець Корсун Валерій Михайлович – 205 900,0 гривень
Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:
1) Пропозиція фізичної особи – підприємця Корсуна Валерія Михайловича:
Пропозиція фізичної особи – підприємця Корсуна Валерія Михайловича була відхилена відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону з наступних підстав.
Пропозиція конкурсних торгів фізичної особи – підприємця Корсуна Валерія Михайловича не містить інформації щодо переліку документів, які додаються до пропозиції, зазначений перелік документів поданий окремо від пропозиції конкурсних торгів що не відповідає вимогам пункту 2 розділу 3 документації конкурсних торгів;
Перелік документів, що додаються до пропозиції, поданий на окремому аркуші, який не прошитий разом із пропозицією що не відповідає вимогам пункт 1 розділу 3 документації конкурсних торгів.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
 • найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 176 040,0 гривень, без ПДВ;
 • найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 212 424,0 гривень, з ПДВ;
номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
176 040,0 гривень без ПДВ;
(цифрами)
сто сімдесят шість тисяч сорок гривень без ПДВ
(словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 12.06.2012

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3029419093
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Київ, вул. Грозненська, 18, кв. 81, індекс 04086

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 05.07.2012, 176 040,0 гривень (сто сімдесят шість тисяч сорок гривень) без ПДВ
10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про закупівлю, відповідна інформація розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення: -
12.2. Причини: -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
2) фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович
Підприємець має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечений працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
3) фізична особа – підприємець Корсун Валерій Михайлович
Підприємець має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечений працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: -
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»;
2) фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович;
3) фізична особа – підприємець Корсун Валерій Михайлович
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом (у кількості не менше двох) здійснюється на основі критерію «Ціна». Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.
Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович є платником єдиного податку, в зв’язку з чим ПДВ не нараховується.

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Столяр І.Л.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.


Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів
А.В. КРАВЕЦЬ


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11