МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника

Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника 1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35215002000039 в Державній казначейській службі України, МФО 820172
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Лемішко Наталія Євгеніївна, начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 313, індекс 01220, телефон (044) 255-73-12, телефакс (044) 255-76-50, e-mail: mne@dus.gov.ua;
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення): -
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення): -
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з грошового посередництва інші, 65.12.1
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: лот 1: послуги щодо готівкового обслуговування у національній валюті; лот 2: послуги щодо готівкового та безготівкового обслуговування в іноземній валюті
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2012 року
6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори:
Лот 1: Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», м. Київ, вул. Горького, 127, індекс 03150, телефон (044) 247-89-57, телефакс (044) 247-89-57
Лот 2: Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», м. Київ, вул. Горького, 127, індекс 03150, телефон (044) 247-89-57, телефакс (044) 247-89-57

7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції: лот 1 – 72000,0 гривень (сімдесят дві тисячі гривень), лот 2 – 88000,0 гривень (вісімдесят вісім тисяч гривень)
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -
8. Додаткова інформація: -

Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних
торгів - О.М. ПАНЬКО

Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1 Найменування: Державне управління справами.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет 321.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Лемішко Наталія Євгеніївна, начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер; тел.: 044-255-73-12; факс: 044-255-76-50, e-mail: mne@dus.gov.ua; 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет 316-б.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256.

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 21.06.2012.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги з грошового посередництва інші (65.12.1).

3.2. Кількість товару, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги щодо готівкового обслуговування у національній валюті (лот №1) на загальну орієнтовну суму 72 000 гривень без ПДВ (згідно з підпунктом 196.1.5 пункту196.1 статті 196 Податкового кодексу України послуги не є об’єктом оподаткування);

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2012 року.

4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”. 4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00032112.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 03150, м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 127, тел./факс: 247-89-57.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника Потреба здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою забезпечення сумісності з наявними послугами, якщо зміна попереднього надавача послуг може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника З метою забезпечення працівників Адміністрації Президента України і Державного управління справами готівковими коштами в національній валюті необхідно закупити послуги щодо готівкового обслуговування на загальну орієнтовну вартість 72,0 тис. гривень.

Наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1587 затверджено Перелік банків України та умови, на яких ці банки залучаються до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України у 2012-2014 роках.

З 2000 року до цього часу закупівля послуг з обслуговування готівковими коштами в національній валюті здійснюється Державним управлінням справами у Публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” (далі – АТ “Укрексімбанк”), яке включено до вищезазначеного Переліку.

АТ “Укрексімбанк”, створено згідно з Указом Президента України від 3 січня 1992 року № 29, діє на підставі Статуту та ліцензії НБУ від 05 жовтня 2011 року № 2, є універсальною кредитно-фінансовою установою зі 100-відсотковим державним капіталом. На сьогодні АТ “Укрексімбанк” входить у список лідерів українських банків з найвищими кредитними рейтингами провідних міжнародних рейтингових агенцій, що вказує на його стабільність та високу платоспроможність.

Подовження у 2012 році співпраці з АТ “Укрексімбанк” гарантує своєчасне отримання працівниками Адміністрації Президента України і Державного управління справами готівкових коштів в національній валюті завдяки налагодженої роками взаємодії, наявності у АТ “Укрексімбанк” спеціалізованого програмного забезпечення, сумісного з програмним забезпеченням Державної казначейської служби України “Казна” та відділення у приміщенні Державної казначейської служби України, яке спеціалізується на обслуговуванні бюджетних організацій. Зазначені обставини дозволяють АТ “Укрексімбанк” оперативно та якісно здійснювати обслуговування Державного управління справами при отриманні готівкових коштів на заробітну плату і інші виплати.

Переведення операцій з розрахунково-касового обслуговування до іншого банку призведе до негативних наслідків через можливість несумісності програмного забезпечення банку – надавача послуг з програмним комплексом “Казна” та відповідно несвоєчасне отримання Державним управлінням справами готівкових коштів в національній валюті.

Ураховуючи викладене, у зв’язку з тим, що зазначені послуги можуть бути надані тільки певним виконавцем, та відповідно до пункту 5 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме, потребі здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою забезпечення сумісності з наявними послугами, якщо зміна попереднього надавача послуг може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням, необхідно провести закупівлю послуг щодо забезпечення готівковими коштами в національній валюті за процедурою в одного учасника – АТ “Укрексімбанк”.


7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: наказ Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1587 “Про залучення банків України до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби у 2012-2014 роках”;

ліцензія Національного банку України від 05 жовтня 2011 року № 2;

лист-погодження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № ЛП 2824 від 16 вересня 2011 року щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника при проведенні закупівлі у 2011 році послуг з грошового посередництва (послуги з готівкового і безготівкового обслуговування в національній та іноземній валюті) у АТ “Укрексімбанк”;

лист Національного банку України від 14.05.2012 № 20-407/1365-4805.

Керівник Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів -         А.В. КРАВЕЦЬ


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11