МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 8 від 15 червня 2012 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):
 • Українська Валентина Вікторівна, начальник Управління господарсько-побутового забезпечення,
  м. Київ, вул. Банкова, 11, кабінет № 431, індекс 01220,
  телефон (044) 255-65-23, телефакс (044) 255-64-13, e-mail: _ukrainska@apu.gov.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги їдалень, 55.51.1
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: організація обслуговування та забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України продуктами харчування
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11 (за місцем проведення заходів) індекс 01220
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень-грудень 2012 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 16.05.2012 № 59/2 (661/2) номер оголошення: 203830 (ПХП)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 16.05.2012, 203830/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 21.05.2012 № 61 (663) номер оголошення: 206716 (ПХП)
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 15.06.2012 № 72 (674) номер оголошення: 227645 (ПХП)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 10.05.2012

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
попередні переговори: 15.05.2012, 10.00, Державне управління справами,
остаточні переговори: 17.05.2012, 10.00, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 2 115 000,0 грн. з ПДВ;
(цифрами)
два мільйони сто п'ятнадцять тисяч гривень з ПДВ.
(словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс»
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 19122935
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220, телефон/телефакс: (044) 255-76-84/(044) 255-64-58

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 11.06.2012, 2 115 000,0 грн. (два мільйони сто п’ятнадцять тисяч гривень), у тому числі податок на додану вартість (20%) – 352 500,0 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:
Державним підприємством Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

13. Інша інформація.
Після затвердження плану протокольних заходів Головним управлінням Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України, визначення місця їх проведення виникає нагальна потреба у закупівлі послуг з організації обслуговування та забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України продуктами харчування.
Особливими вимогами при наданні зазначених послуг є вжиття заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, наявність у працівників підприємства допусків до роботи на об’єктах, де встановлюється та підтримується відповідний режим, проведення постійного санітарного нагляду за технологічним процесом на всіх стадіях виробництва, якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, яка використовується, забезпечення виконання загальноприйнятих міжнародних протокольних норм і правил щодо єдиного порядку проведення офіційних заходів і прийомів, володіння фахівцями навичок обслуговування різних видів заходів і прийомів залежно від приводу їх влаштування, характеру, часу і місця проведення, використання при наданні послуг функціонального меню, що враховують смаки та уподобання учасників заходів, їхні культурні й релігійні традиції, дієтлогічні обмеження.
ДП «Гарант-сервіс» забезпечує виконання загальноприйнятих міжнародних протокольних норм і правил щодо єдиного порядку проведення офіційних заходів і прийомів, укомплектоване висококваліфікованими фахівцями, які володіють навичками обслуговування різних видів заходів і прийомів залежно від приводу їх влаштування, характеру, часу і місця проведення, використовують при наданні послуг функціональні меню, що враховують смаки та уподобання учасників, їхні культурні й релігійні традиції, дієтлогічні обмеження, та мають відповідні допуски до роботи на об’єктах, де встановлюється та підтримується відповідний режим.
Споруди, у яких розміщуються складські та виробничі приміщення підприємства, розташовані на режимній території, що забезпечує відповідний контроль за його діяльністю і унеможливлює доступ сторонніх осіб, дає можливість забезпечувати термінове надання окремих послуг при проведенні заходів у приміщеннях Адміністрації Президента України та з виїздом на інші місця їх проведення.
ДП «Гарант-сервіс» входить до переліку об’єктів Державного управління справами, за якими санітарно-епідеміологічна служба здійснює постійний санітарно-епідемічний нагляд, що забезпечує контроль виробництва харчових продуктів, регулярно проводить гігієнічну підготовку персоналу зі складанням залікових іспитів за встановленою програмою, контролює дотримання строків проходження обов’язкових медичних оглядів і обстежень у відомчому закладі охорони здоров’я.
Враховуючи викладене та у зв’язку з тим, що зазначені послуги через технічні причини можуть бути надані тільки певним виконавцем, та відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», обрана процедура закупівлі послуг з організації обслуговування та забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України продуктами харчування в одного учасника - ДП «Гарант-сервіс».

14. Склад комітету з конкурсних торгів:
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Столяр І.Л.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.

Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів
А.В. КРАВЕЦЬ

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11