МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 6 від 15 червня 2012 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):
 • Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій,
  м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220,
  телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: biv@dus.gov.ua;
 • Бугайчук Ігор Володимирович, завідувач сектору оргтехніки відділу технічного забезпечення Управління спецтелекомунікацій,
  м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 446, індекс 01220,
  телефон (044) 255-60-97, телефакс (044) 255-75-83, e-mail: biv@dus.gov.ua.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги з передавання даних і повідомлень, 64.20.1
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги інтернет-зв’язку для Державного управління справами, обслуговування резервного каналу доступу до мережі інтернет-зв’язку Адміністрації Президента України та веб-сайту Державного управління справами
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2012 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 23.04.2012 № 49 (651) номер оголошення: 173135 (ТРП)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 23.04.2012, 173135/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 27.04.2012 № 51 (653) номер оголошення: 184969 (ТРП)
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 15.06.2012 № 72 (674) номер оголошення: 227646 (ТРП)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 04.04.2012

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
попередні переговори: 11.04.2012, 12.20, Державне управління справами,
остаточні переговори: 24.04.2012, 16.20, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 170 000,0 грн. з ПДВ;
(цифрами)
сто сімдесят тисяч гривень з ПДВ.
(словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Електронні вісті»
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 24361346
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. М.Кривоноса, 2а, індекс 03037, телефон/телефакс: (044) 245-02-30/(044) 239-90-91

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 11.06.2012, 170 000,0 грн. (сто сімдесят тисяч гривень), у тому числі податок на додану вартість (20%) – 28 333,33 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:
Товариством з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Електронні вісті» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Товариство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

13. Інша інформація.
Для забезпечення інтернет-зв’язком працівників Державного управління справами необхідно провести закупівлю послуг інтернет-зв’язку для Державного управління справами, обслуговування резервного каналу доступу до мережі інтернет-зв’язку Адміністрації Президента України та веб-сайту Державного управління справами.
З 2003 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Електронні вісті», яке внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (лист Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.02.2007 № 08-1197/132) надає Державному управлінню справами послуги доступу до мережі Інтернет.
У 2011 році для збільшення пропускної спроможності каналу, підключення до мережі Інтернет Державного управління справами і організації резервного каналу доступу до мережі Інтернет для Адміністрації Президента України ТОВ «Інформаційний центр «Електронні вісті» були прокладені власні оптоволоконні канали за адресами: м. Київ, вул. Банкова,11, корпус 3 і м. Київ, вул. Банкова,11, корпус Б.
У 2005 році ТОВ «Інформаційний центр «Електронні вісті» здійснило розробку веб-сайту Державного управління справами, та протягом 2006 − 2011 років забезпечувало доступ до нього користувачів мережі Інтернет. Веб-сайт Державного управління справами розроблений з використанням окремих модулів інформаційно-пошукової системи «InfoRes», авторські права на яку належать ТОВ «Інформаційний центр «Електронні вісті» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 22.09.2003 № 8381 та авторський договір про передачу майнових прав № 12/02/04-02 від 12.02.2004).
Процедура закупівлі зазначених послуг у Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Електронні вісті» у 2011 році погоджувалась Міністерством економіки України.
У зв’язку з потребою здійснити додаткову закупівлю послуг інтернет-зв’язку та з огляду на те, що зазначені послуги можуть бути надані тільки певним виконавцем, і враховуючи, що закупівля послуг пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, відповідно до пунктів 1, 2 і 5 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» обрана процедура закупівлі в одного учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Електронні вісті».

14. Склад комітету з конкурсних торгів:
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Столяр І.Л.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.
Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів
А.В. КРАВЕЦЬ

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11