МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 35 від 01.12.2011 року

1. Замовник
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Начальник Управління спецтелекомунікацій Заітов Ігор Зіннурович,
тел. (044) 255-78-15, факс (044) 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua;
01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718;
Завідувач сектору оргтехніки Управління спецтелекомунікацій Бугайчук Ігор Володимирович, тел. (044) 255-60-97, факс (044) 255-75-83, e-mail: biv@dus.gov.ua;
01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11, корпус № 1, кабінет № 446
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі
3.1. Найменування: устаткування для автоматичного оброблення інформації, 30.02.1
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг:
Лот № 1 - комп'ютерні засоби обробки та відображення інформації - 20 найменувань;
Лот № 2 - обладнання для комп'ютерно-інформаційної мережі у корпусі №1 по вул. Банковій, 11 - 4 найменування

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 12.09.2011 № 109 (555) номер оголошення: 159108 (КОМ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 12.09.2011 (код 02092011/418607382)
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 28.10.2011 № 129/4 (575/4) номер оголошення: 198070 (КОМ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 28.10.2011 (код 28102011/580454730)
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 30.11.2011 № 143 (589) номер оголошення: 220838 (КОМ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 30.11.2011 (код 25112011/551640262)
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:
Лот № 1 – 2 (два)
Лот № 2 – 2 (два)
Лот № 1:
6.2.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ВалТек»
6.3.1. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 20009888
6.4.1. Місцезнаходження:
Юридична адреса: 01042, м. Київ - 42, вул. Івана Кудрі, 13/2
Фактична адреса: 01034, м. Київ - 34, вул. Прорізна, 8
6.2.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з додатковою відповідальністю «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС»
6.3.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 22906244
6.4.2. Місцезнаходження: 01004, м. Київ - 4, вул. Пушкінська, 41
Лот № 2:
6.2.3. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ВалТек»
6.3.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 20009888;
6.4.3. Місцезнаходження:
Юридична адреса: 01042, м. Київ - 42, вул. Івана Кудрі, 13/2,
Фактична адреса: 01034, м. Київ - 34, вул. Прорізна, 8,
6.2.4. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з додатковою відповідальністю «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС»
6.3.4. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 22906244
6.4.4. Місцезнаходження: 01004, м. Київ - 4, вул. Пушкінська, 41

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 13.10.2011 до 10-00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 13.10.2011 о 15-00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:
Лот № 1 – 2 (дві)
Лот № 2 – 2 (дві)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ):
Лот № 1:
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ВалТек», 428 008,50 грн.;
Товариство з додатковою відповідальністю «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС», 429 890,46 грн.
Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику.
Лот № 2:
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ВалТек», 98 982,00 грн.;
Товариство з додатковою відповідальністю «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС», 99 489,96 грн.
Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику.


7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: -

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
Лот № 1:
8.1.1 Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися (з ПДВ):
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 428 008,50 грн.
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 429 890,46 грн.
номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 428 008 ,50 грн. (чотириста двадцять вісім тисяч вісім грн. 50 коп.)
Лот № 2:
8.1.2. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися (з ПДВ):
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 98 982,00 грн.
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 99 489,96 грн.
номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 98 982,00 грн. (дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят дві грн.)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:
Лот № 1 - 27.10.2011;
Лот № 2 - 27.10.2011

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
Лот № 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ВалТек»;
Лот № 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ВалТек»
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:
Лот № 1 - 20009888;
Лот № 2 - 20009888
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:
Лот № 1:
01034, м. Київ - 34, вул. Прорізна, 8, тел./факс: (044) 455-72-06;
Лот № 2:
01034, м. Київ - 34, вул. Прорізна, 8, тел./факс: (044) 455-72-06;

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з ПДВ):
Лот № 1 - 23.11.2011 (428 008,50 грн.);
Лот № 2 - 23.11.2011 (98 982,00 грн.)

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися
12.1. Дата прийняття рішення: -
12.2. Причини:

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ВалТек»
Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
2) Товариство з додатковою відповідальністю «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС»
Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: -
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: -
1) Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ВалТек»;
2) Товариство з додатковою відповідальністю «Інженерно-будівельна фірма «ЛДС»;
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом (у кількості не менше двох) здійснюється на основі критерію «Ціна»
Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

Склад комітету з конкурсних торгів:

  - Керівник Державного управління справами, голова комітету з конкурсних торгів Кравець А.В. 
 - Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 - Заступник Керівника Державного управління справами         
Берадзе Г.Р.
 - Начальник Управління протокольного
забезпечення    
Бац С.М. 
 - Начальник Фінансового управління         
Дмитрук В.М.
- Начальник Управління спецтелекомунікацій
Заітов І.З.
 - Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 - Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 - Начальник Управління з питань економіки,
діяльності підприємств та державних закупівель
Петрук В.В.
- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення   Сєрікова Н.Б.
 - Начальник Управління капітального будівництва
та житлового господарства
Сахацький В.В. 
 - Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 - Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення
Українська В.В.
 - Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення
Костик С.І.
 - Завідувач сектору державних закупівель
Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів
Колотій О.П. 
 Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
О.М. ПАНЬКО

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11