МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UA



КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 34 від 25.11.2011 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
 • Заітов Ігор Зіннурович, начальник Управління спецтелекомунікацій,
  тел. (044) 255-78-15, телефакс 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua;
  01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1, кабінет №718
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги з оброблення даних обчислювальними засобами, 72.30.2
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: послуги по обробці поточних даних з електронних засобів масової інформації на базі впровадженого спеціалізованого програмно-технічного комплексу в Адміністрації Президента України
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг
01220, м. Київ - 220, вул. Банкова, 11

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економіки України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 25.10.2011 № 127/10 (573/10) номер оголошення: 195073 (КОМ) та на веб-порталі Міністерства економіки України 25.10.2011 (код 25102011/588146620)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 25.10.2011 № 195073/1
4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 23.11.2011 № 140 (586) номер оголошення: 213439 (КОМ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 23.11.2011 (код 17112011/630622832)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 21.10.2011

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) 24.10.2011 час: 12-00, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ) 238 300,0 грн. (двісті тридцять вісім тисяч триста грн.)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційний центр "Електронні вісті"
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 24361346
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:
03037, м. Київ-037, вул. Максима Кривоноса, 2-А;
телефон/телефакс: (044) 239-90-91

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ): 16.11.2011 (238 300,0 грн.)

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце) -

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
Товариством з обмеженою відповідальністю "Інформаційний центр "Електронні вісті" надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

12. Інша інформація
Метою надання послуг по обробці поточних даних з електронних засобів масової інформації на базі впровадженого спеціалізованого програмно-технічного комплексу в Адміністрації Президента України є поповнення наявних інформаційних масивів автоматизованої системи обробки поточних даних з електронних засобів масової інформації (далі - АСОПД).
Систему АСОПД було створено на базі програмних продуктів "Система інтеграції інформації з мережі Internet “InfoStream” та “Інформаційно-пошукова система “InfoRes". Впровадження зазначеної системи та формування інформаційних масивів здійснено Товариством з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр “Електронні вісті”.
Усі права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми “Система інтеграції інформації з мережі Internet “InfoStream” та “Інформаційно-пошукова система “InfoRes", на базі яких була створена АСОПД, належать Товариству з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр “Електронні вісті”.
Здійснення закупівлі послуг по обробці поточних даних з електронних засобів масової інформації на базі впровадженого спеціалізованого програмно-технічного комплексу в Адміністрації Президента України у Товариства з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр “Електронні вісті”, яке є розробником АСОПД, гарантує кваліфіковане та якісне надання цих послуг за рахунок використання досвіду і знань технології функціонування та програмного забезпечення системи.
У зв’язку з необхідністю закупівлі послуг з оброблення даних обчислювальними засобами (послуг по обробці поточних даних з електронних засобів масової інформації на базі впровадженого спеціалізованого програмно-технічного комплексу в Адміністрації Президента України) та враховуючи, що зазначена закупівля пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» обрана процедура закупівлі в одного учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр “Електронні вісті”.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.10.2011 Державне управління справами, відповідно до частини третьої статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель", акцептувало пропозицію Товариства з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр “Електронні вісті” щодо закупівлі послуг по обробці поточних даних з електронних засобів масової інформації на базі впровадженого спеціалізованого програмно-технічного комплексу в Адміністрації Президента України.
Повідомлення про акцепт пропозиції було опубліковано в Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 28.10.2011 № 129/4 (575/4), номер оголошення 198071 (КОМ) та оприлюднене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 28.10.2011 (код 28102011/581252142)

Склад комітету з конкурсних торгів:
 • Керівник Державного управління справами, голова комітету з конкурсних торгів Кравець А.В.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Заітов І.З.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.


Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
О.М. ПАНЬКО


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11