МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 33 від 16.11.2011 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
 • Заітов Ігор Зіннурович, начальник Управління спецтелекомунікацій,
  тел. (044) 255-78-15, телефакс 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua;
  01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1, кабінет №718
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги з розроблення пакетних програмних засобів, 72.20.2
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: послуги з модернізації автоматизованої системи контролю за виконанням актів та доручень Президента України Головного контрольного управління Адміністрації Президента України
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг
01220, м. Київ - 220, вул. Банкова, 11

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економіки України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 02.09.2011 № 105/2 (551/2) номер оголошення: 159103 (КОМ) та на веб-порталі Міністерства економіки України 02.09.2011 (код 02092011/417972390)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.09.2011 № 159103/1
4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 10.10.2011 № 121 (567) номер оголошення: 181744 (КОМ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 10.10.2011 (код 05102011/645000738)
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 14.11.2011 № 136 (582) номер оголошення: 205055 (КОМ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 14.11.2011 (код 08112011/589062173)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 16.08.2011

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) 04.10.2011 час: 15-40, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ) 225 000,0 грн. (двісті двадцять п'ять тисяч грн.)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 37078685
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс 03055, м. Київ, проспект Перемоги, 29; телефон/телефакс: (044) 277-31-31

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ): 07.11.2011 (225 000,0 грн.)

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце) -

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

12. Інша інформація
Метою надання послуг з модернізації автоматизованої системи контролю за виконанням актів та доручень Президента України Головного контрольного управління Адміністрації Президента України є вдосконалення та забезпечення комплексності прийняття рішень щодо контролю за виконанням актів і доручень Президента України органами виконавчої влади на основі автоматизації процесів обліку та звітності.
Зазначену систему створено на базі програмного продукту Optima-WorkFlow-Стандарт. Розробка та впровадження зазначеної системи, а також постачання програмного забезпечення для її функціонування здійснено Товариством з обмеженою відповідальністю «Ер-Джі-Дейта Україна»
Усі права інтелектуальної власності на програмне забезпечення Optima-WorkFlow-Стандарт належать Товариству з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА».
Здійснення модернізації автоматизованої системи контролю за виконанням актів та доручень Президента України Головного контрольного управління Адміністрації Президента України відповідно до затверджених технічних вимог силами розробника гарантує кваліфіковане надання цих послуг з використанням знань, досвіду, технологій та інструментальних програмних засобів розробки, що застосовуються в процесі модернізації автоматизованої системи контролю за виконанням актів та доручень Президента України Головного контрольного управління Адміністрації Президента України.
У зв’язку з необхідністю закупівлі послуг з розроблення пакетних програмних засобів (послуг з модернізації автоматизованої системи контролю за виконанням актів та доручень Президента України Головного контрольного управління Адміністрації Президента України) та враховуючи, що зазначена закупівля пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» обрана процедура закупівлі в одного учасника - Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА».

Склад комітету з конкурсних торгів:
 • Керівник Державного управління справами, голова комітету з конкурсних торгів Кравець А.В.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Заітов І.З.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.

Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
О.М. ПАНЬКО


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11