МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 31 від 04.11.2011 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
 • Сахацький Віталій Владленович, начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства,
  тел. (044) 255-70-16, телефакс (044) 255-64-99, e-mail: pgvn@dus.gov.ua;
  01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1, кабінет №504
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: коригування проектно-кошторисної документації
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: коригування проектно-кошторисної документації з перерахунком кошторисної вартості реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а.
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг
01021, м. Київ - 21, вул. Грушевського, 5а

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економіки України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 05.10.2011 № 119/4 (565/4) номер оголошення: 181891 (БУД) та на веб-порталі Міністерства економіки України 05.10.2011 (код 06102011/361066417)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 05.10.2011 № 181891/1
4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 01.11.2011 № 130/10 (576/10) номер оголошення: 199918 (БУД) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 01.11.2011 (код 01112011/575954080)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 19.09.2011

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) 03.10.2011 час: 12-00, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ) 2 574 930,0 грн. (два мільйони п'ятсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот тридцять грн.)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне підприємство «Проектне бюро Державного управління справами»
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 25399055
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:
юридична адреса: 01220, м. Київ, вул. Шовковична, 26
фактична адреса: 01133, м. Київ, вул. К. Каменєва, 8;
телефон/телефакс: (044) 255-08-31

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ): 28.10.2011 (2 574 930,0 грн.)

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце) -

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
Державним підприємством "Проектне бюро Державного управління справами" надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

12. Інша інформація
Державним підприємством "Проектне бюро Державного управління справами" в 2004-2006 роках розроблений робочий проект на проведення робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 року № 891 "Про затвердження проекту і титулу будови на реставрацію та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві".
В зв'язку з тривалим терміном виконання робіт (2007-2011 роки), заміною інженерного обладнання та уточненням технічних рішень виникла нагальна потреба здійснити коригування проектно-кошторисної документації з перерахунком кошторисної вартості реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а.
Державне підприємство "Проектне бюро Державного управління справами" здійснює авторський нагляд за реставраційними роботами на Маріїнському палаці.
Авторські права на твір архітектури "Архітектурний та парковий проект "Ансамбль будівель Маріїнський комплекс. Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а" належать Державному підприємству "Проектне бюро Державного управління справами" та Українському державному науково-дослідному інституту "УкрНДІпроектреставрація".
Здійснення коригування проектно-кошторисної документації з перерахунком кошторисної вартості реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а відповідно до затверджених технічних умов розробником - Державним підприємством "Проектне бюро Державного управління справами" із залученням співавтора "УкрНДІпроектреставрація" та субпідрядних організацій гарантує кваліфіковане виконання цих робіт.
У зв’язку з необхідністю закупівлі робіт з коригування проектно-кошторисної документації з перерахунком кошторисної вартості реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а та враховуючи, що зазначена закупівля пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» обрана процедура закупівлі в одного учасника - генпроектувальника Державного підприємства "Проектне бюро Державного управління справами"
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.10.2011 Державне управління справами, відповідно до частини третьої статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель", акцептувало пропозицію Державного підприємства "Проектне бюро Державного управління справами" щодо закупівлі робіт з коригування проектно-кошторисної документації з перерахунком кошторисної вартості реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а.
Повідомлення про акцепт пропозиції було опубліковано в Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 10.10.2011 № 121 (567) номер оголошення: 182761 (БУД) та оприлюднене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 10.10.2011 (код 06102011/614938135)

Склад комітету з конкурсних торгів:
 • Керівник Державного управління справами, голова комітету з конкурсних торгів Кравець А.В.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Заітов І.З.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.
 
Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
О.М. ПАНЬКО

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11