МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 21 від 23.08.2011 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Бац Сергій Миколайович, начальник Управління протокольного забезпечення,
тел. (044) 255-64-98, телефакс 255-71-35, e-mail: pbs@dus.gov.ua;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: монети та медалі, 36.21.1
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: відзнака Президента України – ювілейна медаль «20 років незалежності України», 3500 штук
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг
01220, м. Київ - 220, вул. Банкова, 11, Державне управління справами

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економіки України: Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 14.07.2011 № 83/6 (529/6) номер оголошення: 121652 (ТРП) та на веб-порталі Міністерства економіки України 14.07.2011 (код 14072011/620445939)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Міжнародний інформаційний бюлетень «Announcer of the public purchasing» від 02.08.2011 № 31 (53) номер оголошення: 14204
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 14.07.2011 № 121652/1
4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 29.07.2011 № 90/1 (536/1) номер оголошення: 131730 (ТРП) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.07.2011 (27072011/603079016)
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 16.08.2011 № 97/11 (543/11) номер оголошення: 147050 (ТРП) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 16.08.2011 (код 17082011/310386388)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Міжнародному інформаційному бюлетені «Announcer of the public purchasing» від 23.08.2011 № 34 (56) номер оголошення: 15465
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 08.07.2011

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) 02.08.2011 час: 15-10, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ) 1 092 420,0 грн. (один мільйон дев’яносто дві тисячі чотириста двадцять грн.)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Національний банк України через уповноважений ним підрозділ – Банкнотно-монетний двір
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 21575489
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс 02660, м. Київ, вул. Пухівська, 7
телефон: (044) 530-52-92, телефакс: 530-49-48

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ): 16.08.2011 (1 092 420,0 грн.)

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце) -

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

Національним банком України через уповноважений ним підрозділ – Банкнотно-монетний двір надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

12. Інша інформація
Відповідно до статті 3 Указу Президента України від 30.05.2011 № 615 «Про встановлення відзнаки Президента України – ювілейної медалі «20 років незалежності України» та плану заходів з організації виконання зазначеного Указу Президента України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 6 червня 2011 року, Державному управлінню справами за участю Національного банку України необхідно забезпечити виготовлення відзнаки Президента України – ювілейної медалі «20 років незалежності України».
Відповідно до статті 12¹ Закону України «Про державні нагороди України» виготовлення орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України і президентських відзнак здійснюється виключно Бакнотно-монетним двором Національного банку України.
За технологічним рівнем, ступенем організації виробництва та професіоналізмом Банкнотно-монетний двір НБУ належить до провідних спеціалізованих підприємств світу.
У 2000 році на базі Банкнотно-монетного двору НБУ було створено цех з виготовлення державних нагород, в якому встановлено унікальне обладнання, впроваджено сучасні технології, що дає можливість здійснювати випуск продукції високої якості та складності.
У 2010 році відкрито дільницю виготовлення елементів державних нагород методом литва.
Виробничі можливості Банкнотно-монетного двору НБУ дозволяють виконувати завдання будь-якої складності: виготовлення нагород з дорогоцінних металів, оздоблення дорогоцінним камінням, декоративне покриття золотом, сріблом, патинування (старіння срібла), нанесення на вироби локальної позолоти, голографічного зображення, покриття гарячою та холодною емаллю, використання широкої гами кольорів, комп’ютерне нанесення написів на вироби, електронний банк шрифтів, автоматичне приварювання шрифтів та застібок, багаторівневе карбування та інше.
Ураховуючи викладене, та відповідно до Закону України «Про державні нагороди України» і пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товар, який може бути виготовлений тільки певним виконавцем, за відсутності при цьому альтернативи, обрана процедура закупівлі в одного учасника – Національного банку України через уповноважений ним підрозділ – Банкнотно-монетний двір.

Склад комітету з конкурсних торгів:

- Керівник Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів                                                                                Кравець А.В.
- Заступник Керівника Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів                                                               Орда О.М.
- Заступник Керівника Державного управління справами                                               Берадзе Г.Р.
- Начальник Управління протокольного забезпечення                                                      Бац С.М.
- Начальник Фінансового управління                                                                                Дмитрук В.М.
- Начальник Управління
спецтелекомунікацій                                                                                                         Заітов І.З.
- Начальник Управління транспортного
 забезпечення                                                                                                                    Новіцький С.В.
- Начальник Управління
економічного розвитку та
координації діяльності підприємств                                                                                  Петрук В.В.
- Начальник Управління
санаторно-курортного забезпечення                                                                                 Сєрікова Н.Б.
- Начальник Управління капітального будівництва
та житлового господарства                                                                                               Сахацький В.В.
- Начальник
Юридичного управління                                                                                                    Сухом’яткін К.М.
- Начальник Управління
господарсько-побутового забезпечення                                                                             Українська В.В.
- Завідувач сектору
матеріально-технічного забезпечення                                                                               Костик С.І.
- Завідувач сектору
державних закупівель                                                                                                       Яременко О.Ф.
- Головний консультант сектору
державних закупівель,
секретар комітету з конкурсних торгів                                                                             Колотій О.П.Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів                                    О.М. ПАНЬКО
© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11