МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 17 від 12.08.2011 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Заітов Ігор Зіннурович, начальник Управління спецтелекомунікацій, 
тел. (044) 255-78-15, телефакс 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua; 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги з оброблення даних обчислювальними засобами, 72.30.2
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: послуги з модернізації системи електронного документообігу для Адміністрації Президента України
3.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг
01220,  м. Київ - 220,  вул. Банкова, 11

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua 
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економіки України: Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 23.06.2011 № 74/4 (520/4) номер оголошення: 104580 (КОМ) та на веб-порталі Міністерства економіки України 23.06.2011 (код 23062011/410364824)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 23.06.2011 № 104580/1
4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 18.07.2011 № 85/4 (531/4) номер оголошення: 123178 (КОМ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 18.07.2011 (18072011/373745837)
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 09.08.2011 № 94/8 (540/8) номер оголошення: 140964 (КОМ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 09.08.2011 (код 09082011/364579744)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 24.05.2011

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) 15.07.2011 час: 11-40, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ) 577 400,0 грн. (п’ятсот сімдесят сім тисяч  чотириста грн.) 

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне акціонерне товариство «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 16400836
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15
телефон: (044) 517-78-65, телефакс: 517-54-71

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна(з урахуванням ПДВ): 08.08.2011 (577 400,0 грн.)

10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце) -

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
Приватним акціонерним товариством «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

12. Інша інформація
З метою створення умов для застосування безпаперової технології та електрон­ного цифрового підпису в процесах службового документообігу в Адміністрації Президен­та України, а також у зв’язку з приведенням процесів службового діловодства у відповідності з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» необхідно здійснити модернізацію системи електронного документообігу відповідно до Технічних вимог, затверджених заступником Глави Адміністрації Президента України О.О. Рафальським.
Система електронного документообігу функціонує в Адміністрації Президента України на основі базової версії програмного забезпечення АСКОД (Автоматизована система контролю і організації діловодства).
Майнові та авторські права на програмне забезпечення системи електронного документообігу АСКОД належать Приватному акціонерному товариству «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс».
ПрАТ «ІнфоПлюс»,  як власник програмного забезпечення АСКОД, на основі якого створено систему електронного документообігу Адміністрації Президента України, має досконалі знання програмного забезпечення та структур баз даних, які використовуються в Адміністрації Президента України, що сприятиме виконанню модернізації системи електронного документообігу для Адміністрації Президен­та України без значних витрат часу виконавця та без ризику несумісності результатів модернізації з існуючим в Адміністрації Президента України програмним та інформа­ційним забезпеченням системи електронного документообігу.
У зв’язку з необхідністю закупівлі послуг з оброблення даних обчислювальними засобами (послуг з модернізації системи електронного документообігу для Адміністрації Президента України) та враховуючи, що зазначена закупівля  пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» обрана процедура закупівлі в одного учасника - Приватного акціонерного товариства «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс».

Склад комітету з конкурсних торгів:

 • Керівник Державного управління справами, голова комітету з конкурсних торгів Кравець А.В.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Заітов І.З.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління економічного розвитку та координації діяльності підприємств Петрук В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Яременко О.Ф.
 • Головний консультант сектору державних закупівель,  секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.

Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
О.М. ПАНЬКО


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11