МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 11 від 25.07.2011 року

1. Замовник
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Начальник Управління протокольного забезпечення Бац Сергій Миколайович, тел. (044) 255-64-98, факс (044) 255-71-35, e-mail: pbs@dus.gov.ua.
01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 502
Завідувач сектору державних нагород Управління протокольного забезпечення Новоселецька Ілона Валентинівна,
тел. (044) 255-63-78, факс (044) 255-75-50, e-mail: niv@dus.gov.ua;
01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11, корпус № 1, кабінет № 510
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі
3.1. Найменування: папір та картон гофровані, тара з паперу та картону, 21.21.1 (футляри до державних нагород України)
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 13 (тринадцять) найменувань

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 25.04.2011 № 49 (495) номер оголошення: 045091 (КУЛ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 25.04.2011 (код 15042011/335867579)
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 23.06.2011 № 74/4 (520/4) номер оголошення: 104558 (КУЛ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 23.06.2011 (код 23062011/404764086)
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 18.07.2011 № 85/4 (531/4) номер оголошення: 123169 (КУЛ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 18.07.2011 (код 18072011/370081875)
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)
6.2.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Фізична особа – підприємець Корсун Валерій Михайлович
6.3.1. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 1700408974
6.4.1. Місцезнаходження: 04107, м. Київ - 107, вул. Підгірна, 3, кв. 85
6.2.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович
6.3.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 3029419093
6.4.2. Місцезнаходження: 04086, м. Київ - 86, вул. Грозненська, 18, кв. 81
6.2.3. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»
6.3.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30018771
6.4.3. Місцезнаходження: 02154, м. Київ - 154, проспект Возз’єднання, 21

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 07.06.2011 до 10-00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 07.06.2011 о 15-00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (три)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
Фізична особа – підприємець Корсун Валерій Михайлович, 333 945,0 грн. (без ПДВ)
Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович, 321 000,0 грн. (без ПДВ)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер», 472 200,0 грн. (з ПДВ)
Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:
Фізична особа – підприємець Корсун Валерій Михайлович.
У зв’язку з тим, що Фізична особа - підприємець Корсун В.М. не відповідає кваліфікаційним критеріям (не підтверджений досвід виконання аналогічних договорів за 2009-2010 роки), не погодив виправлення виявленої замовником арифметичної помилки (при визначенні загальної вартості пропозиції на підставі специфікації фактична загальна сума становить 352 545,0 грн, а не 333 945,0 грн), а надана ним пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів (не зазначено кількість прошитих сторінок; відсутній підпис учасника; окремі сторінки без підпису учасника; не зазначені умови розрахунків за товар, строк дії пропозиції) пропозиція конкурсних торгів відхилена.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 321 000,0 грн. (без ПДВ)
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 472 200,0 грн. (з ПДВ)
номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 321 000,0 грн. (триста двадцять одна тисяча грн.)8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 22.06.2011

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 3029419093
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 04086, м. Київ - 86, вул. Грозненська, 18, кв. 81,
Номер телефону: (067) 209-22-80, (044) 467-04-69, номер телефаксу: (044) 424-53-14

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (без ПДВ): 14.07.2011 (321 000,0 грн.)

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися -
12.1. Дата прийняття рішення:
12.2. Причини: -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:
1) Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович
Підприємець має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»
Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам:
Фізична особа – підприємець Корсун Валерій Михайлович
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: -
1) Фізична особа – підприємець Корсун Валерій Михайлович;
2) Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович;
3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер».
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
Відповідно до абзацу першого частини 2 статті 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель» були внесені зміни у документацію конкурсних торгів та продовжено строк подання і розкриття пропозицій конкурсних торгів до 07.06.2011 року.
Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом (у кількості не менше двох) здійснюється на основі критерію «Ціна»
Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

Склад комітету з конкурсних торгів:

- Керівник Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів - Кравець А.В.
- Заступник Керівника Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів - Орда О.М.
- Заступник Керівника Державного управління справами -  Берадзе Г.Р.
- Начальник Управління протокольного забезпечення - Бац С.М.
- Начальник Фінансового управління - Дмитрук В.М.
- Начальник Управління спецтелекомунікацій - Заітов І.З.
- Начальник Управління транспортного забезпечення - Новіцький С.В.
- Начальник Управління економічного розвитку та координації діяльності підприємств - Петрук В.В.
- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення - Сєрікова Н.Б.
- Начальник Управління капітального будівництва
та житлового господарства - Сахацький В.В.
- Начальник Юридичного управління - Сухом’яткін К.М.
- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення - Українська В.В.
- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення - Костик С.І.
- Завідувач сектору державних закупівель - Яременко О.Ф.
- Головний консультант сектору державних закупівель,
секретар комітету з конкурсних торгів - Колотій О.П.Керівник Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів                                                                   А.В. КРАВЕЦЬ
  

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11