МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 10 від 06.07.2011 року

1. Замовник
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик Сергій Іванович,
тел. (044) 255-71-25, факс (044) 255-77-51, e-mail: sik@dus.gov.ua,
01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11, корпус № 1, кабінет № 424;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі
3.1. Найменування: приладдя канцелярські паперові, 21.23.1 (конверти, папір клейкий, папір у блоках, папки картонні)
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 14 (чотирнадцять) найменувань

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 18.04.2011 № 46 (492) номер оголошення: 038388 (КУЛ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 18.04.2011 (код 07042011/579333867)
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 08.06.2011 № 68/3 (514/3) номер оголошення: 091742 (КУЛ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 08.06.2011 (код 08062011/392481172)
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 30.06.2011 № 77/4 (523/4) номер оголошення: 109066 (КУЛ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 30.06.2011 (код 30062011/385169086)
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4 (чотири)
6.2.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ»
6.3.1. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30972388
6.4.1. Місцезнаходження:
Юридична адреса: 04116, м. Київ - 116, вул. Ванди Василевської, 18
Фактична адреса: 04074, м. Київ - 74, вул. Лугова, 1А
6.2.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісне підприємство «Експрес-сервіс»
6.3.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 33145857
6.4.2. Місцезнаходження:
Юридична адреса: 03039, м. Київ - 39, вул. Голосіївська, 7, корп. 2, оф. 516
Фактична адреса: 03680, м. Київ - 680, вул. Червоноармійська, 69
6.2.3. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»
6.3.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 25394112
6.4.3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ - 73, вул. Куренівська, 2Б
6.2.4. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат УА»
6.3.4. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 36844859
6.4.4. Місцезнаходження:
Юридична адреса: 01103, м. Київ - 103, вул. Кіквідзе, 14-Б
Фактична адреса: 04074, м. Київ - 74, вул. Автозаводська, 2

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 31.05.2011 до 10-00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 31.05.2011 о 15-20
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 4 (чотири)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ):
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ», 178 443,30 грн.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісне підприємство «Експрес-сервіс», 199 489,50 грн.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір», 188 859,0 грн.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат УА», 181 204,50 грн.
Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: -

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися (з ПДВ):
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 178 443,30 грн.
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 199 489,50 грн.
номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 178 443,30 грн. (сто сімдесят вісім тисяч чотириста сорок три грн., 30 коп.)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 07.06.2011

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ»
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30972388
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:
04074, м. Київ - 74, вул. Лугова, 1А, тел./факс: (044) 501-90-91


10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з ПДВ): 29.06.2011 (178 443,30 грн.)

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися -
12.1. Дата прийняття рішення:
12.2. Причини: -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:
 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ»
  Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісне підприємство «Експрес-сервіс»
  Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»
  Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
 4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат УА».
  Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: -
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: -
 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ»;
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісне підприємство «Експрес-сервіс»;
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»;
 4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат УА»
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
Під час проведення розгляду пропозиції конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дукат УА» виявлена арифметична помилка. За погодженням із ТОВ «Дукат УА» (лист товариства від 06.06.2011 № 808/6) арифметична помилка виправлена (загальна сума з ПДВ становить 181 204,50 грн., замість 181 325,45 грн.).
Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом (у кількості не менше двох) здійснюється на основі критерію «Ціна»
Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

Склад комітету з конкурсних торгів:
 • Керівник Державного управління справами, голова комітету з конкурсних торгів Кравець А.В.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Заітов І.З.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління економічного розвитку та координації діяльності підприємств Петрук В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Яременко О.Ф.
 • Головний консультант сектору державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.


Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
О.М. Панько
1. Замовник
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус № 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик Сергій Іванович,
тел. (044) 255-71-25, факс (044) 255-77-51, e-mail: sik@dus.gov.ua,
01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11, корпус № 1, кабінет № 424;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі
3.1. Найменування: приладдя канцелярські паперові, 21.23.1 (конверти, папір клейкий, папір у блоках, папки картонні)
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 14 (чотирнадцять) найменувань

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 18.04.2011 № 46 (492) номер оголошення: 038388 (КУЛ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 18.04.2011 (код 07042011/579333867)
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 08.06.2011 № 68/3 (514/3) номер оголошення: 091742 (КУЛ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 08.06.2011 (код 08062011/392481172)
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» від 30.06.2011 № 77/4 (523/4) номер оголошення: 109066 (КУЛ) та на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 30.06.2011 (код 30062011/385169086)
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4 (чотири)
6.2.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ»
6.3.1. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30972388
6.4.1. Місцезнаходження:
Юридична адреса: 04116, м. Київ - 116, вул. Ванди Василевської, 18
Фактична адреса: 04074, м. Київ - 74, вул. Лугова, 1А
6.2.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісне підприємство «Експрес-сервіс»
6.3.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 33145857
6.4.2. Місцезнаходження:
Юридична адреса: 03039, м. Київ - 39, вул. Голосіївська, 7, корп. 2, оф. 516
Фактична адреса: 03680, м. Київ - 680, вул. Червоноармійська, 69
6.2.3. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»
6.3.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 25394112
6.4.3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ - 73, вул. Куренівська, 2Б
6.2.4. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат УА»
6.3.4. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 36844859
6.4.4. Місцезнаходження:
Юридична адреса: 01103, м. Київ - 103, вул. Кіквідзе, 14-Б
Фактична адреса: 04074, м. Київ - 74, вул. Автозаводська, 2

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 31.05.2011 до 10-00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 31.05.2011 о 15-20
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 4 (чотири)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ):
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ», 178 443,30 грн.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісне підприємство «Експрес-сервіс», 199 489,50 грн.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір», 188 859,0 грн.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат УА», 181 204,50 грн.
Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: -

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися (з ПДВ):
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 178 443,30 грн.
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 199 489,50 грн.
номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 178 443,30 грн. (сто сімдесят вісім тисяч чотириста сорок три грн., 30 коп.)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 07.06.2011

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ»
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30972388
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:
04074, м. Київ - 74, вул. Лугова, 1А, тел./факс: (044) 501-90-91


10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з ПДВ): 29.06.2011 (178 443,30 грн.)

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися -
12.1. Дата прийняття рішення:
12.2. Причини: -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:
 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ»
  Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісне підприємство «Експрес-сервіс»
  Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»
  Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
 4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат УА».
  Товариство має необхідну матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: -
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: -
 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ТВМ»;
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісне підприємство «Експрес-сервіс»;
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»;
 4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат УА»
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
Під час проведення розгляду пропозиції конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дукат УА» виявлена арифметична помилка. За погодженням із ТОВ «Дукат УА» (лист товариства від 06.06.2011 № 808/6) арифметична помилка виправлена (загальна сума з ПДВ становить 181 204,50 грн., замість 181 325,45 грн.).
Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом (у кількості не менше двох) здійснюється на основі критерію «Ціна»
Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

Склад комітету з конкурсних торгів:
 • Керівник Державного управління справами, голова комітету з конкурсних торгів Кравець А.В.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Заітов І.З.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління економічного розвитку та координації діяльності підприємств Петрук В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Яременко О.Ф.
 • Головний консультант сектору державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.


Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів
О.М. Панько

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11