МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №29 від 23.12.2015 року

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Онофрійчук Валентин Олексійович, начальник Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-64-16, телефакс (044) 255-78-37,

електронна адреса:ova@dus.gov.ua;

Бугайчук Ігор Володимирович,завідувач відділу  телерадіообладнання та оргтехніки Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 446, індекс 01220,

телефон (044) 255-60-97, телефакс (044) 255-75-83, електронна адреса:biv@dus.gov.ua.

2. Замовник в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування: -

2.2. Код за ЄДРПОУ: -

2.3. Місцезнаходження: -

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів: -

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування:носії інформації магнітні й оптичні, 26.80.1 (диски на створення сховищ даних Адміністрації Президента України)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:50 од.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: грудень 2015 року (протягом п’яти робочих днів від дати отримання замовлення)

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: www.dus.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№ 211801 (КОМ) від 12.10.2015

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №236987(КОМ)від 01.12.2015

5.4. Дата і номер оголошення про результати застосування процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:№253329(КОМ) від 23.12.2015

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями  про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю: -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3(три)

6.2. Найменування/прізвище, ім’я по батькові:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТАЮР»;

2)Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕФІТ ТЕКНОЛОДЖІС»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ІТ-ПРОЕКТ».


6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

1) 37210479;

2)38782323;

3) 33786763.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

1)03151, м. Київ, вул. Очаківська, 5/6, офіс 319;

2) 04086, м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 39-А;

3) Юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8;

Поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, літера А, 3-й під’їзд

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 23.11.2015 до 10-00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 23.11.2015 в 15-00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТАЮР»- 569 000,00 грн. з ПДВ;

Ціна за одиницю товару (з ПДВ):

HP 600GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD – 11 380,00грн.

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕФІТ ТЕКНОЛОДЖІС» - 619 011,00 грн. з ПДВ;

Ціна за одиницю товару (з ПДВ):

Диск HP 600GB 12GSAS 15K 2.5inSCENTHDD або аналогічний за ємкістю та швидкістю, що сумісний з існуючим обладнанням HPD2220sbStorageBlade СТО – 12 380,22 грн.

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ІТ-ПРОЕКТ» - 607 530,00грн. з ПДВ;

Ціна за одиницю товару (з ПДВ):

HP 600GB 12G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD – 12 150,60грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення:

Пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю                 «ЕФІТ ТЕКНОЛОДЖІС» відхилена відповідно до пункту 2 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю носіїв інформації магнітних й оптичних, 26.80.1 (диски на створення сховищ даних Адміністрації Президента України), а саме:

у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відсутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – резидента України (вимоги пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів);

відсутня довідка в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу-учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (вимоги пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів).

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів – 569 000,00 грн. (п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч грн., 00 коп.) з ПДВ

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів – 607 530,00 грн. (шістсот сім тисяч п’ятсот тридцять грн., 00 коп.) з ПДВ

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів – 569 000,00 грн. (п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч грн., 00 коп.) з ПДВ

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 26.11.2015

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТАЮР»

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37210479

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 03151, м. Київ, вул. Очаківська, 5/6, офіс 319

телефон/телефакс:(067) 198-29-85/(044) 232-96-68

10. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 18.12.2015, 569 000,00 грн. (п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч грн., 00 коп.) з ПДВ.

11. Підстави для прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: -

12.2. Підстави:  -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавствам вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТАЮР»;

2)Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕФІТ ТЕКНОЛОДЖІС»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ІТ-ПРОЕКТ».

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно
до статті 16 Закону: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставин, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛТАЮР»;

2)Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕФІТ ТЕКНОЛОДЖІС»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ІТ-ПРОЕКТ».

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника: -

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата і номер рамкової угоди: -

14.2. Учасники рамкової угоди: -

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: -

14.4 Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді: -

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником: -

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників): -

16. Склад комітету з конкурсних торгів:


- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів


Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління планування та економічного аналізу

Гусєва О.В.

- Начальник Управління фінансів

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

- Заступник завідувача Відділу державних закупівель

Колотій О.П.

-Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління зв’язку,

інформатизації та матеріально-технічного забезпечення


Онофрійчук В.О.

- Завідувач Відділу державних закупівель,

секретар комітету з конкурсних торгів 


Макарій Н.З.


Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів                      С.І. ПРИЛИПКО
© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11