МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 17 від 12.11.2015 року

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Онофрійчук Валентин Олексійович, начальник Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-64-16, телефакс (044) 255-78-37, електронна адреса:ova@dus.gov.ua;

Бугайчук Ігор Володимирович,завідувач відділу  телерадіообладнання та оргтехніки Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 446, індекс 01220, телефон (044) 255-60-97,
телефакс (044) 255-75-83, електронна адреса:biv@dus.gov.ua.

2. Замовник в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування: -

2.2. Код за ЄДРПОУ: -

2.3. Місцезнаходження: -

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів: -

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування:послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій, 62.02.3 (послуги на створення і розвиток телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України)

Лот № 1 – «Послуги технічної підтримки рівня – «Прем’єр підтримки Майкрософт для партнерів»;

Лот № 2 – «Послуги технічної підтримки HPProactiveSelect».

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – 10 годин; Лот № 2 – 20 годин.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: грудень 2015 року

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: www.dus.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 29.09.2015

оголошення № 206936 (КОМ)

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: -

5.4. Дата і номер оголошення про результати застосування процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:від 09.11.2015 № 225292 (КОМ)

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями  про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю: -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:

за лотом № 1 – 1 (один);

за лотом № 2 – 1 (один).

6.2. Найменування/прізвище, ім’я по батькові:

за лотом  № 1 –Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»;

за лотом  № 2 – Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг».

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 24932263

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:04107, м. Київ, вул. Печенізька, 32

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 03.11.2015, час: 10:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 03.11.2015, час: 15:00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:

за лотом № 1 – 1 (один);

за лотом № 2 – 1 (один).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:

Лот № 1:Послуги технічної підтримки рівня – «Прем’єр підтримки Майкрософт для партнерів» - 112200,0 грн. з ПДВ

Лот № 2: Послуги технічної підтримки ProactiveSelect- 147000,0 грн. з ПДВ

Ціна за одиницю товару:

Лот №1Послуги технічної підтримки рівня – «Прем’єр підтримки Майкрософт для партнерів» - 11 220,0 грн. з ПДВ

Лот №2 Послуги технічної підтримки ProactiveSelect– 7 350,0 грн. з ПДВ.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення: -

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів -

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів -

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів -

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: -

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: -

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: -

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: -

10. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: -

11. Підстави для прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: 03.11.2015

12.2. Підстави: подано до участі в торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів за кожним лотом (абзац шостий частини 1 статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель»)

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавствам вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно
до статті 16 Закону: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставин, визначені статтею 17 Закону:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника: -


14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата і номер рамкової угоди: -

14.2. Учасники рамкової угоди: -

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: -

14.4 Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді: -

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником: -

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників): -


16. Склад комітету з конкурсних торгів:


- Заступник Керівника Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів

Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління планування та економічного аналізу

Гусєва О.В.

- Начальник Управління фінансів

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

- Заступник завідувача Відділу державних закупівель

Колотій О.П.

-Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління зв’язку,
інформатизації та матеріально-технічного забезпечення

Онофрійчук В.О.

- Завідувач Відділу державних закупівель,
секретар комітету з конкурсних торгів 

Макарій Н.З.Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів         С.І. ПРИЛИПКО


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11