МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 14 від 20.08.2015 року

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Онофрійчук Валентин Олексійович, начальник Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-64-16, телефакс (044) 255-78-37, електронна адреса: ova@dus.gov.ua;

Бугайчук Ігор Володимирович, завідувач відділу  радіорелеобладнання та оргтехніки Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 446, індекс 01220,  телефон (044) 255-60-97,
телефакс (044) 255-75-83, електронна адреса: biv@dus.gov.ua.

2. Замовник в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування: -

2.2. Код за ЄДРПОУ: -

2.3. Місцезнаходження: -

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів: -

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: програмне забезпечення як завантажені файли, 58.29.3 (ліцензійне програмне забезпечення для Адміністрації Президента України)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 8 найменувань 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вересень-жовтень                   2015 року (протягом десяти робочих днів від дати отримання замовлення)

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: www.dus.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: від 17.06.2015               № 149189 (КОМ)

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: від 31.07.2015
№ 172336 (КОМ)

5.4. Дата і номер оголошення про результати застосування процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: від 19.08.2015 № 182906 (КОМ)

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями  про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю: -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)

6.2. Найменування/прізвище, ім’я по батькові:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «НАТЕК РД»

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ІТ-ПРОЕКТ»

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

1) 24932263

2) 38650436

3) 33786763

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»: 04107, м. Київ,
вул. Печенізька, 32

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «НАТЕК РД»: 03035, м. Київ,
вул. Василя Липківського, 45, оф. 604

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ІТ-ПРОЕКТ»: 04070, м. Київ,                      вул. Іллінська, 8, літера А, 3-й під’їзд

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 21.07.2015, час: 10:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 21.07.2015, час: 15:00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (три)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг» - 3 041 744,0 грн.,                 без ПДВ

Ціна одиниці товару (без ПДВ):

ExchgSvrEnt 2013 ENG OLP C Gov – 77 750,00 грн.;

SfBSvr 2015 ENG OLP C Gov – 69 950,00 грн.;

SharePointSvr 2013 ENG OLP C Gov – 130 460,00 грн.;

SQLSvrEntCore 2014 ENG OLP 2Lic C Gov CoreLic – 263 850,00 грн.;

SysCtrDatactr ENG LicSAPk OLP C Gov 2Proc – 69 250,00 грн.;

WinSvrDataCtr 2012R2 ENG OLP C Gov 2Proc – 118 147,00 грн.;

ESET Endpoint Protection Standard (EEA, EFS)' (G). На 1 рік. – 365,00 грн.;

ABBYY Scan Station – 11 138,00 грн.

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «НАТЕК РД» – 3 329 986,0 грн., без ПДВ

Ціна одиниці товару (без ПДВ):

ExchgSvrEnt 2013 ENG OLP C Gov – 85 923,00 грн;

SfBSvr 2015 ENG OLP C Gov – 77 320,00 грн.;

SharePointSvr 2013 ENG OLP C Gov – 144 187,00 грн.;

SQLSvrEntCore 2014 ENG OLP 2Lic C Gov CoreLic – 291 595,00 грн.;

WinSvrDataCtr 2012R2 ENG OLP C Gov 2Proc – 130 569,00 грн.;

SysCtrDatactr ENG LicSAPk OLP C Gov 2Proc – 76 529,00 грн.;

ESET Endpoint Protection Standard (EEA, EFS)' (G). на 1 рік. – 363,69 грн.;

ABBYY Scan Station – 9 183,00 грн.

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ІТ-ПРОЕКТ» – 2 987 441,40 грн.,                без ПДВ

Ціна одиниці товару (без ПДВ):

ExchgSvrEnt 2013 ENG OLP C Gov. – 76 787,10грн.;

SfBSvr 2015 ENG OLP C Gov69 100,20 грн.;

SharePointSvr 2013 ENG OLP C Gov128 856,60 грн.;

SQLSvrEntCore 2014 ENG OLP 2Lic C Gov CoreLic260 592,30 грн.;

SysCtrDatactr ENG LicSAPk OLP C Gov 2Proc68 394,00 грн.;

WinSvrDataCtr 2012R2 ENG OLP C Gov 2Proc116 688,00 грн.

ПП'ESET Endpoint Protection Standard (EEA, EFS)' (G). На 1 рік. Поновлення. Пільгова. - 337,50 грн.

ABBYY Scan Station - 10 312,50 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення: Пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю                 «НАТЕК РД» відхилена відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність вимогам документації конкурсних торгів на закупівлю програмного забезпечення як завантажених файлів,  58.29.3 (ліцензійне програмне забезпечення для Адміністрації Президента України),                   а саме:

надана пропозиція учасника конкурсних торгів не скріплена печаткою;

не зазначена інформація щодо строку поставки та умови розрахунків;

відсутній заповнений проект договору;

копія статуту не завірена нотаріально;

не надана довідка про відсутність заборгованості перед Державною фіскальною службою України по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне страхування;

не надано листа, довідки тощо у довільній формі про те, що до юридичної особи-учасника не застосовувалися заходи юридичного характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення та інформація про юридичну особу-учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

не надано копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи.

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 2 987 441,40 грн., без ПДВ (два мільйони дев’ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста сорок одна грн., 40 коп. без ПДВ)

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 3 041 744,0 грн., без ПДВ (три мільйони сорок одна тисяча сімсот сорок чотири грн. без ПДВ)

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 2 987 441,40 грн., без ПДВ (два мільйони дев’ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста сорок одна грн., 40 коп. без ПДВ)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 28.07.2015

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ІТ-ПРОЕКТ»

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 33786763

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, літера А, 3-й під’їзд

телефон/телефакс: (044) 237-70-84/(044) 237-70-84

10. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 13.08.2015, 2 987 441,40 грн., без ПДВ (два мільйони дев’ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста сорок одна грн., 40 коп. без ПДВ)

11. Підстави для прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися: -

12.1. Дата прийняття рішення: -

12.2. Підстави: -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавствам вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «НАТЕК РД»

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ІТ-ПРОЕКТ»

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно
до статті 16 Закону: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставин, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «БМС Консалтінг»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «НАТЕК РД»

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «НК ІТ-ПРОЕКТ»

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника: -

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата і номер рамкової угоди: -

14.2. Учасники рамкової угоди: -

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: -

14.4 Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді: -

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником: -

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом
(у кількості не менше двох) здійснювалась на основі критерію «Ціна». Переможцем конкурсних торгів визнаний учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Борзов С.С.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління фінансів

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління планування та економічного аналізу

Петрук В.В.

- Завідувач Відділу державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

Макарій Н.З.Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів                                                               С.І. ПРИЛИПКО


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11