МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 13 від 20.08.2015 року

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Онофрійчук Валентин Олексійович, начальник Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-64-16, телефакс (044) 255-78-37, електронна адреса: ova@dus.gov.ua;

Костик Сергій Іванович, завідувач Сектору матеріально-технічного  забезпечення,                    м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 424, індекс 01220, телефон (044) 255-71-25, телефакс (044) 255-77-51, електронна адреса: sik@dus.gov.ua.

2. Замовник в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування: -

2.2. Код за ЄДРПОУ: -

2.3. Місцезнаходження: -

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів: -

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: папір і картон оброблені, 17.12.7

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 6 найменувань 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: серпень-грудень 2015 року (за окремими замовленнями протягом п’яти робочих днів від дати отримання замовлення)

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: www.dus.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:

від 09.06.2015 № 144626 (ППД)

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: від 27.07.2015
№ 169266 (ППД)

5.4. Дата і номер оголошення про результати застосування процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: від 19.08.2015 № 182888 (ППД)

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями  про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю: -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два)

6.2. Найменування/прізвище, ім’я по батькові:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі Ту Бі Експрес»

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

1) 25394112

2) 37590041

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»: 04073, м. Київ,
вул. Куренівська, 2Б

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі Ту Бі Експрес»: 02094, м. Київ,
вул. Червоноткацька, 71

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 14.07.2015, час: 10:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 14.07.2015, час: 15:00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір» - 330 170,40 грн.,                     з ПДВ

Ціна одиниці товару (з ПДВ):

Папір А-4, 80 г/м2, Berga Speed 500 арк. – 56,80 грн.;

Папір А-3, 80 г/м2, IQ Economy 500 арк. – 113,60 грн.;

Папір кольоровий двосторонній POPSET (7 кольорів) – 30,0 грн.;

Папір А-3, 100 г/м2 DNS color print 500 арк. – 256,74 грн.;

Папір А-3, 250 г/м2, ColorCopy 250 арк.– 368,28 грн.;

Папір офсетний білий 640x900 100 г/м2 – 1,56 грн.

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі Ту Бі Експрес» – 347 085,90 грн., з ПДВ

Ціна одиниці товару (з ПДВ):

HP Office 500 арк. А-4 – 59,94 грн.;

HP Office 500 арк. А-3 – 123,66 грн.;

Папір кольоровий двосторонній POPSET 700x1000 – 29,40 грн.;

R94646 XEROX COLOTECH + 500 арк., А-3 – 414,00 грн.;

R94672 XEROX COLOTECH + 250 арк., А-3 – 557,34 грн.;

Папір офсетний білий 640x900 100 г/м2 – 1,56 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення: -

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 330 170,40 грн., з ПДВ (триста тридцять тисяч сто сімдесят грн., 40 коп. з ПДВ)

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 347 085,90 грн., з ПДВ (триста сорок сім тисяч вісімдесят пять грн., 90 коп. з ПДВ)

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 330 170,40 грн., з ПДВ (триста тридцять тисяч сто сімдесят грн., 40 коп. з ПДВ)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 21.07.2015

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25394112

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2Б

телефон/телефакс: (044) 494-35-12/(044) 492-97-47

10. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 12.08.2015, 330 170,40 грн., з ПДВ (триста тридцять тисяч сто сімдесят грн., 40 коп.)                з ПДВ

11. Підстави для прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися: -

12.1. Дата прийняття рішення: -

12.2. Підстави: -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавствам вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі Ту Бі Експрес»

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно
до статті 16 Закону: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставин, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі Ту Бі Експрес»

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника: -

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата і номер рамкової угоди: -

14.2. Учасники рамкової угоди: -

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: -

14.4 Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді: -

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником: -

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом
(у кількості не менше двох) здійснювалась на основі критерію «Ціна». Переможцем конкурсних торгів визнаний учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Борзов С.С.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління фінансів

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління планування та економічного аналізу

Петрук В.В.

- Завідувач Відділу державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

Макарій Н.З.Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів                                 С.І. ПРИЛИПКО


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11