МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 15 від 09.12.2014 року1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна пошта):

Бац Сергій Миколайович, начальник Управління забезпечення протокольних заходів,
м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 502,
індекс 01220,
телефон (044) 255-64-98, телефакс (044) 255-71-35, електронна пошта:pbs@dus.gov.ua;

Новоселецька Ілона Валентинівна, завідувач сектору державних нагород                       Управління протокольного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет
№ 510,
індекс 01220, телефон (044) 255-63-78, телефакс (044) 255-75-50,
електронна пошта:niv@dus.gov.ua.

 

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування -

2.2. Код за ЄДРПОУ -

2.3. Місцезнаходження -

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів -

 

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: папір і картон гофровані, паперова й картонна тара, 17.21.1 (футляри до державних нагород)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 5 (п’ять) найменувань 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: грудень 2014 року

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

 

5. Інформування про процедуру закупівлі

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю www.dus.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 07.10.2014 оголошення № 173648

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 18.11.2014 оголошення № 192896

 

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на                     веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 08.12.2014 оголошення № 203703

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю -

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі 3 (три)

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»;

2) Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович;

3) Публічне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос»

6.3. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.

1) 30018771

2) 3029419093

3) 02470371

6.4. Місцезнаходження/місце проживання.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»: 02154, м. Київ, проспект Возз’єднання, 21;

2) Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович: 04086, м. Київ,                           вул. Грозненська, 18, кв. 81;

3) Публічне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос»: 79013, м. Львів, вул. Японська, 7

 

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 06.11.2014 час: 10-00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 06.11.2014 час: 15-00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (три)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів) -

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

 

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер» - 225 600,0 грн. (з ПДВ)

Ціна одиниці товару (з ПДВ):

Футляр до ордена «За заслуги» ІІІ ступеня – 192,0 грн.;

Футляр до ордена Богдана Хмельницького ІІ-ІІІ ступенів – 168,0 грн.;

Футляр до ордена «За мужність» І ступеня – 588,0 грн.;

Футляр до ордена «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів – 186,0 грн.;

Футляр до медалей – 72,0 грн.

 

2) Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович – 170 900,0 грн. (без ПДВ)

Ціна одиниці товару (без ПДВ):

Футляр до ордена «За заслуги» ІІІ ступеня – 148,0 грн.;

Футляр до ордена Богдана Хмельницького ІІ-ІІІ ступенів – 143,0 грн.;

Футляр до ордена «За мужність» І ступеня – 480,0 грн.;

Футляр до ордена «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів – 144,0 грн.;

Футляр до медалей – 50,0 грн.

 

3) Публічне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос» - 135 000,0 грн. (з ПДВ)

Ціна одиниці товару (з ПДВ):

Футляр до ордена «За заслуги» ІІІ ступеня – 78,0 грн.;

Футляр до ордена Богдана Хмельницького ІІ-ІІІ ступенів – 78,0 грн.;

Футляр до ордена «За мужність» І ступеня – 180,0 грн.;

Футляр до ордена «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів – 78,0 грн.;

Футляр до медалей – 66,0 грн.

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення

Пропозиція Публічного акціонерного товариства «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос» відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» відхилена через невідповідність умовам документації конкурсних торгів, а саме: у складі пропозиції не надані зразки футлярів (вимоги пункту 2 розділу 3 документації конкурсних торгів) та не надана довідка про відсутність заборгованості перед Державною фіскальною службою України по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне страхування (вимоги пункту 2 частини 6 розділу 3 документації конкурсних торгів).

 

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

170 900 грн. (сто сімдесят тисяч дев’ятсот грн.) (без ПДВ);

                       (цифрами і словами)

 

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів

225 600,0 грн. (двісті двадцять п’ять тисяч шістсот грн.)(з ПДВ)

                       (цифрами і словами)

 

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

170 900 грн. (сто сімдесят тисяч дев’ятсот грн.) (без ПДВ);

                      (цифрами і словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів 13.11.2014

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові

Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович

9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029419093

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. 04086, м. Київ, вул. Грозненська, 18, кв. 81

телефон/телефакс (067) 209-22-80 / (044) 424-53-14

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

02.12.2014 (170 900,0 грн.) (без ПДВ);

 

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце) -

 

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися -

12.1. Дата прийняття рішення -

12.2. Підстави -

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»;

2) Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович;

3) Публічне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос»

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»;

2) Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович;

3) Публічне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос»

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника -

 

14. Інформація про укладену рамкову угоду -

14.1. Дата та номер рамкової угоди -

14.2. Учасники рамкової угоди -

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду -

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді -

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником -

 

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників) -

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом
(у кількості не менше двох) здійснювалась на основі критерію «Ціна». Переможцем конкурсних торгів визнаний учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

 

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

 Борзов С.С.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

 Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління фінансів

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління планування та економічного аналізу

Петрук В.В.

- Завідувач Відділу державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

Макарій Н.З.

 

 

Заступник Керівника
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів                                    С.І. ПРИЛИПКО

 


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11