МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 8 від 23.10.2014 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Орлов Богдан Олександрович, т.в.о. начальника Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37,
e-mail: oba@dus.gov.ua;

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

 

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування:частини та приладдя до обчислювальних машин, 26.20.4 (витратні матеріали до устаткування автоматичного оброблення інформації для Адміністрації Президента України)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 44 (сорок чотири) найменування

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: жовтень - листопад
2014 року (за окремими замовленнями протягом п’яти робочих днів від дати отримання замовлення)

 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 151229 (КОМ) від 04.08.2014

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених                Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон): -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 168699 (КОМ) від 24.09.2014

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 179425 (КОМ) від 21.10.2014

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4 (чотири)

6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Фізична особа-підприємець
Вербицька Тетяна Яношівна

6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2597412109

6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання: вул. Лісна, 43-А, м. Бориспіль, індекс 08300

6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне підприємство “ЛІБРА-ЛАЙН”

6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30293779

6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. Південноукраїнська, 9, м. Запоріжжя, індекс 69035;

місцезнаходження: вул. 40 років Радянської України, 82, м. Запоріжжя, індекс 69035

6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “ВС Технолоджі”

6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30574751

6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання: вул. І. Мечникова, 10/2, м. Київ, індекс 01133;

6.2.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Олмакс Сістемс”

6.3.4. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37100998

6.4.4. Місцезнаходження/місце проживання: вул. Рибальська, 2, офіс 106, м. Київ,
індекс 01001

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 04.09.2014 до 10.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 04.09.2014 о 15.30

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 4 (чотири)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) Фізична особа-підприємець Вербицька Тетяна Яношівна  - 564 919,99 гривень;

2) Приватне підприємство “ЛІБРА-ЛАЙН” - 548 320,38 гривень;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВС Технолоджі” - 562 134,72 гривень;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “ Олмакс Сістемс” - 581 014,14 гривень;

 

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

Пропозиція Фізичної особи-підприємця Вербицької Тетяни Яношівни відхилена відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» у зв’язку з тим, що пропозиція не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Абзацом п’ятим пункту 3 розділу 1 Документації передбачено строк поставки товарів протягом жовтня – листопада 2014 року (за окремими замовленнями протягом п’яти робочих днів від дати отримання замовлення).

У проекті договору Фізичної особи – підприємця Вербицької Тетяни Яношівни зазначено строк постачання товару протягом вересня – листопада 2014 року.

Абзацом першим пункту 2 розділу 3 Документації передбачено, що пропозиція конкурсних торгів подається учасником процедури закупівлі на фірмовому бланку учасника (у разі наявності) із зазначенням загальної вартості Товару, щодо якого подає пропозицію учасник, строку дії пропозиції конкурсних торгів тощо.

У складі пропозиції конкурсних торгів відсутня інформація про строк дії пропозиції конкурсних торгів, а сама пропозиція лише частково оформлена на фірмових бланках.

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 548 320,38 гривень, з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 581 014,14 гривень, з ПДВ;

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

548 320,38 гривень з ПДВ;
                    (цифрами)

п’ятсот сорок вісім тисяч триста двадцять гривень, 38 коп. з ПДВ
                                                                      (словами)

 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 18.09.2014 

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне підприємство “ЛІБРА-ЛАЙН”

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30293779

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:

юридична адреса: вул. Південноукраїнська, 9, м. Запоріжжя, індекс 69035;

місцезнаходження: вул. 40 років Радянської України, 82, м. Запоріжжя, індекс 69035

телефон/телефакс: (061) 212-20-02

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:

16.10.2014, 548 320,38 гривень (п’ятсот сорок вісім тисяч триста двадцять гривень,
38 коп.) у тому числі ПДВ: 91 386,73 гривень

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про закупівлю, відповідна інформація розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу

 

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): –

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: –

12.2. Причини: –

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

1) Фізична особа-підприємець Вербицька Тетяна Яношівна  

Фізична особа-підприємець має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

 

2) Приватне підприємство “ЛІБРА-ЛАЙН”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВС Технолоджі”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “ Олмакс Сістемс”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

            1) Фізична особа-підприємець Вербицька Тетяна Яношівна;

            2) Приватне підприємство “ЛІБРА-ЛАЙН”;

            3) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВС Технолоджі”;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “ Олмакс Сістемс”

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом
(у кількості не менше двох) здійснювалась на основі критерію “Ціна”. Переможцем конкурсних торгів визнаний учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

 

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

 Борзов С.С.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

 Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління фінансів

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління планування та економічного аналізу

Петрук В.В.

- Завідувач Відділу державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

 Макарій Н.З.

 

 

Заступник Керівника
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів                         С.І. ПРИЛИПКО© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11