МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 6 від 02.10.2014 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Бац Сергій Миколайович, начальник Управління забезпечення протокольних заходів, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 502, індекс 01220,

телефон (044) 255-64-98, телефакс (044) 255-71-35, e-mail: pbs@dus.gov.ua;

Новоселецька Ілона Валентинівна, завідувач сектору державних нагород                       Управління протокольного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1,              кабінет № 510, індекс 01220, телефон (044) 255-63-78, телефакс (044) 255-75-50,                      e-mail: niv@dus.gov.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

 

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: папір і картон гофровані, паперова й картонна тара, 17.21.1 (футляри до державних нагород)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 5 (п’ять) найменувань

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: жовтень – листопад
2014 року (графік поставки товару уточнюється при укладанні договору)

 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: від 15.08.2014 № 65, оголошення № 155709 (КУЛ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон): -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
від 01.10.2014 № 97, оголошення № 171395 (КУЛ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)

6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»

6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30018771

6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання: м. Київ, проспект Возз’єднання, 21,              індекс 02154

6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович

6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3029419093

6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання: м. Київ, вул. Грозненська, 18, кв. 81,
індекс 04086

6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос»

6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 02470371

6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання: м. Львів, вул. Японська, 7, індекс 79013

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 18.09.2014 до 10.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 18.09.2014 о 15.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (три)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

            1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер» -
255600,0 гривень;

            2) Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович - 170900,0 гривень;

            3) Публічне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос» - 143160,0 гривень.

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

- Пропозиція Фізичної особи – підприємця Сопова Артема Олександровича:

Пропозиція Фізичної особи – підприємця Сопова Артема Олександровича не відповідає умовам документації конкурсних торгів на закупівлю паперу і картону гофрованого, паперової й картонної тари, 17.21.1 (футлярів до державних нагород) через те, що не надана інформаційна довідка або скорочений витяг (оригінал або нотаріально завірена копія) з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

У зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів Фізичної особи – підприємця Сопова Артема Олександровича не відповідає умовам документації конкурсних торгів та відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» зазначену пропозицію конкурсних торгів відхилено.


- Пропозиція Публічного акціонерного товариства «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос»:

Пропозиція Публічного акціонерного товариства «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос» не відповідає умовам документації конкурсних торгів на закупівлю футлярів до державних нагород, через те, що зразки футлярів до державних нагород України (крім футляру для медалі), не відповідають зразкам замовника та технічним описам.

У зв’язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів Публічного акціонерного товариства «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос» не відповідає умовам документації конкурсних торгів та відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» зазначену пропозицію конкурсних торгів відхилено.  

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: -

найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів: -

номер _ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

________________________;
         (цифрами)

______________________________________
                              (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: - 

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: -

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: -

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: -

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: -

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

 

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:  

12.1. Дата прийняття рішення: 25.09.2014

12.2. Причини: У зв’язку з тим, що до оцінки пропозицій конкурсних торгів допущено пропозиції менше ніж двох учасників, та відповідно до абзацу восьмого частини 1 статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» торги відмінені.

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

 

2) Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович

Підприємець має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечений працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

            3) Публічне акціонерного товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос»

            Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

            1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»;

            2) Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович;

            3) Публічне акціонерного товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос»

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, було оприлюднене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України   (від 01.10.2014, оголошення № 171382) та надіслано усім учасникам процедури закупівлі.

 

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Борзов С.С.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління фінансів

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління планування та економічного аналізу

Петрук В.В.

- Завідувач Відділу державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

 Макарій Н.З.

 

 

Заступник Керівника
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів                     С.І. ПРИЛИПКО© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11