МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 5 від 17.09.2014 року

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Бац Сергій Миколайович, начальник Управління забезпечення протокольних заходів, телефон (044) 255-61-02,
телефакс (044) 255-71-35, e-mail: pbs@dus.gov.ua

Новоселецька Ілона Валентинівна, завідувач сектору державних нагород протокольно-організаційного відділу Управління протокольного забезпечення, телефон (044) 255-63-78, телефакс(044) 255-75-50, e-mail: niv@dus.gov.ua  

01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 502.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: вироби, канцелярські, паперові, 17.23.1 (бланки документів, що посвідчують нагородження державними нагородами)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 49 найменувань

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11, Державне управління справами

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2014 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: номер оголошення: 155691 (КУЛ) від 15.08.2014

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: номер оголошення: -

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 15.08.2014, 155691/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: номер оголошення: 158574 (КУЛ) від 26.08.2014

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: номер оголошення: 166014(КУЛ) від 16.09.2014

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:номер оголошення:

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 16.06.2014

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 19.08.2014, 11.00, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 609 843 грн. з ПДВ;
                                                                                                             (цифрами)

шістсот дев’ять тисяч вісімсот сорок три гривні. з ПДВ.
                       (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Національний Банк України через уповноважений ним підрозділ – Банкнотно-монетний двір

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21575489

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. Пухівська, 7, індекс 02660 телефон/телефакс: (044) 530-50-92/(044) 530-49-48

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 11.09.2014, 609 843,0 грн. (шістсот дев’ять тисяч вісімсот сорок три гривні),
у т.ч. ПДВ (20 %) – 101 640,50 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про закупівлю, відповідна інформація розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:

Національним банком України через уповноважений ним підрозділ –            Банкнотно-монетний двором надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України
«Про здійснення державних закупівель».

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

 

13. Інша інформація.

З метою створення необхідних умов для виконання Президентом України конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами; встановлення президентських відзнак і нагородження ними, та відповідно до замовлення Адміністрації Президента України, Державному управлінню справами у 2014 році необхідно здійснити закупівлю бланків документів, що посвідчують нагородження державними нагородами.

Відповідно до статті 12¹ Закону України «Про державні нагороди України» виготовлення бланків документів, що посвідчують нагородження державними нагородами здійснюється виключно Бакнотно-монетним двором Національного банку України.

Банкнотну фабрику Банкнотно-монетного двору Національного банку України введено в експлуатацію в березні 1994 року. У світі – це одне з найсучасніших підприємств.

Банкнотна фабрика оснащена високотехнологічним обладнанням останнього покоління всесвітньо відомих фірм: «Супер-Симултан», «Супер-Орлов-Інтагліо», «Супер-Чек-Нумерота», «Кутпак», «BPS-2000», «Моргана», «Rapida 75E».

В арсеналі технологічних можливостей Банкнотної фабрики сучасні технології формних процесів забезпечують виготовлення високоякісних друкарських форм для сухого, вологого офсетного друку та інтагліодруку.

Виробництво забезпечене високоякісним та захищеним папером з сучасними елементами захисту, спеціальними захисними фарбами, які виготовляються в цеху виготовлення фарб Банкнотної фабрики за сучасними технологіями. Захисні ознаки утворюються введенням у фарби спеціальних добавок і наносяться на продукцію з використанням унікального поліграфічного обладнання.

Під час друкування цінних паперів застосовуються такі сучасні технології, як райдужний, орловський офсетний друк, орловський інтагліо (рельєфний) друк, високий друк. Це надійно захищає продукцію Банкнотної фабрики від підробки.

Кінцева обробка продукції здійснюється на автоматичних технологічних лініях.

Систему управління якістю продукції Банкнотно-монетного двору сертифіковане на відповідність ДСТУ ISO 9001-2009.

Ураховуючи викладене, та відповідно до Закону України «Про державні нагороди України» і пункту 2 частини другої статті 39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», а саме, відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи, закупівлю бланків документів, що посвідчують нагородження державними нагородами, проведено за переговорною процедурою закупівлі у Національного банку України через уповноважений ним підрозділ - Банкнотно-монетний двір. 

14. Склад комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів
Борзов С.С.
- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів
 Сарнацький Є.В.
- Начальник Управління фінансів
Дмитрук В.М.
- Начальник Управління юридичного забезпечення
Єремєєнко М.О.
- Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
Лемішко Н.Є.
- Начальник Управління планування та економічного аналізу
Петрук В.В.
- Завідувач Відділу державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 
 Макарій Н.З.
 
 
Заступник Керівника
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів                  С.І. ПРИЛИПКО© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11