МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 4 від 08.09.2014 року

1. Замовник: 

            1.1. Найменування: Державне управління справами

            1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

            1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

            1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Орлов Богдан Олександрович, т.в.о. начальника Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220,                      телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: biv@dus.gov.ua

            1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

            3.1. Найменування: послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами, 61.10.4

            3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги Інтернет-зв’язку для Адміністрації Президента України

            3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11, Адміністрація Президента України

            3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2014 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

            4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

            4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: номер оголошення: 152194 (КОМ) від 06.08.2014

            4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: номер оголошення:

            4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 06.08.2014, 152194/1

            4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: номер оголошення: 154129 (КОМ) від 12.08.2014

            4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: номер оголошення: 161698 (КОМ) від 03.09.2014

            4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:номер оголошення:

            5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 07.05.2014

            6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 07.08.2014, 12.00, Державне управління справами

            7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 89 999,96 грн. з ПДВ;
                                                                                                                           (цифрами)

вісімдесят дев’ять  тисяч дев’ятсот дев’яносто девять гривень, 96 коп. з ПДВ.
                       (словами)

            8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

            8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне акціонерне товариство “ДАТАГРУП”

            8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31720260

            8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33,
індекс 03057 телефон/телефакс: (044) 538-00-08/(044) 538-00-07

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 28.08.2014, 89 999,96 грн. (вісімдесят дев’ять  тисяч дев’ятсот дев’яносто девять гривень, 96 коп.), в т.ч. ПДВ (20 %) – 14 999,99 грн.

            10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

            11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

            12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:

Приватним акціонерним товариством “ДАТАГРУП” надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, які встановлені замовником відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів.

 

13. Інша інформація.

Для забезпечення працівників Адміністрації Президента України Інтернет-зв’язком у локально-обчислювальній мережі необхідно провести закупівлю послуг Інтернет-зв’язку для Адміністрації Президента України.

Послуги Інтернет-зв’язку протягом останніх шести років надавало                            ПрАТ “ДАТАГРУП”.

ПрАТ “ДАТАГРУП” внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

ПрАТ “ДАТАГРУП” має ліцензії від Національної комісії з питань регулювання зв’язку України на надання в користування місцевих, міжміських, міжнародних каналів електрозв’язку на всій території України (ліцензії № 542842, № 501272, № 542841).

ПрАТ “ДАТАГРУП” забезпечує:

1. У технічному плані:

високошвидкісний Інтернет шляхом власного оптоволоконного каналу зв’язку;

забезпечення збереження існуючої IP-адресації, збереження та резервування автономної системи (AS);

можливість розширення цифрового каналу з відповідним збільшенням обсягу Інтернет-трафіку;

розділення Інтернет-трафіку за логічними напрямами: український/іноземний ресурси, надання числової та графічної статистики завантаження трафіку (окремо: вхідний, вихідний);

цілодобова технічна підтримка: оповіщення щодо можливих випадків втрати зв’язку, профілактичних робіт, виїзду ремонтних бригад;

захист Інтернет-трафіку шляхом шифрування за допомогою обладнання, яке розташоване на Державному підприємстві “Українські спеціальні системи”                       (далі - ДП “УСС”).

2. В економічному плані:

надання послуг з доступу до синхронного симетричного Інтернету за пільговими тарифами;

можливість надання послуг з відстрочкою платежів (до 6 місяців) без нарахування пені та штрафних санкцій;

безкоштовне розширення Інтернет-каналу на певний період за заявкою.

Завдяки створенню між Адміністрацією Президента України, ДП “УСС” та              ПрАТ “ДАТАГРУП” захищеного оптоволоконного каналу доступ до мережі Інтернет захищений від несанкціонованого доступу до внутрішньої мережі Адміністрації Президента України.

Залучення нового виконавця для надання послуг Інтернет-зв’язку для Адміністрації Президента України призведе до виникнення проблем технічного характеру – необхідно буде побудувати канал зв’язку між Адміністрацією Президента України, ДП “УСС” та цим виконавцем, що спричинить значні додаткові витрати і перенесення початку надання послуг на невизначений строк.

З огляду на викладене та у зв’язку з потребою здійснити закупівлю послуг Інтернет-зв’язку, а також враховуючи те, що зазначені послуги можуть бути надані тільки певним постачальником, відповідно до пунктів 2 і 5 частини другої статті 39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VI“Про здійснення державних закупівель” придбання послуг Інтернет-зв’язку для Адміністрації Президента України проведено за переговорною процедурою закупівлі у Приватного акціонерного товариства “ДАТАГРУП”.

 

14. Склад комітету з конкурсних торгів: 

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Борзов С.С.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Сарнацький Є.В.

- Начальник Управління фінансів

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління юридичного забезпечення

Єремєєнко М.О.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель

Петрук В.В.

- Завідувач Відділу державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

Макарій Н.З.

 

Заступник Керівника
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів                          С.І. ПРИЛИПКО

 


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11