МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 2 від 21.07.2014 року

1. Замовник: 

            1.1. Найменування: Державне управління справами

            1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

            1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

            1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Бакал Валерій Олексійович, начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: biv@dus.gov.ua

            1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

            3.1. Найменування: послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами, 61.10.4

            3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги Інтернет-зв’язку для Державного управління справами, обслуговування резервного каналу доступу до мережі Інтернет-зв’язку Адміністрації Президента України та               веб-сайта Державного управління справами

            3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11, Державне управління справами

            3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2014 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

            4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

            4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: номер оголошення: 131196 (ТРП) від 11.06.2014

            4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: номер оголошення:

            4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 11.06.2014, 131196/1

            4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: номер оголошення: 134367 (ТРП) від 19.06.2014

            4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: номер оголошення: 146225 (ТРП)  від 21.07.2014

            4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:номер оголошення:

            5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 07.05.2014

            6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 13.06.2014, 15.30, Державне управління справами

            7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 76 000,0 грн. з ПДВ;

                                                                                                                           (цифрами)

сімдесят шість тисяч гривень з ПДВ.

                       (словами)

            8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

            8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр “Електронні вісті”

            8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 24361346

            8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. М.Кривоноса, 2а,
індекс 03037 телефон/телефакс: (044) 245-02-30/(044) 239-90-91

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 15.07.2014, 76 000,0 грн. (сімдесят шість тисяч гривень), в т.ч. ПДВ (20 %) – 12 666,67 грн.

            10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

            11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

            12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:

Товариством з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр “Електронні вісті” надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, які встановлені замовником відповідно до статті 16 Закону України                    “Про здійснення державних закупівель”.

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів.

 

13. Інша інформація.

Для забезпечення Інтернет-зв’язком працівників Державного управління справами необхідно провести закупівлю послуг Інтернет-зв’язку для Державного управління справами, обслуговування резервного каналу доступу до мережі Інтернет-зв’язку Адміністрації Президента України та веб-сайта Державного управління справами.

З 2003 року Товариство з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр “Електронні вісті” надає Державному управлінню справами послуги з доступу до мережі Інтернет.

ТОВ “Інформаційний центр “Електронні вісті” внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (лист Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.02.2007 № 08-1197/132).

У 2005 році ТОВ “Інформаційний центр “Електронні вісті” здійснило розробку             веб-сайта Державного управління справами і протягом 2006–2013 років забезпечувало доступ до нього користувачів мережі Інтернет. Веб-сайт Державного управління справами розроблений з використанням окремих модулів інформаційно-пошукової системи “InfoRes”, авторські права на яку належать ТОВ “Інформаційний центр “Електронні вісті” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 22.09.2003 № 8381 та авторський договір про передачу майнових прав № 12/02/04-2 від 12.02.2004).

У 2011 році для збільшення пропускної спроможності каналу, підключення до мережі Інтернет Державного управління справами і організації резервного каналу доступу до мережі Інтернет для Адміністрації Президента України                                         ТОВ Інформаційний центр Електронні вісті в рамках договору від 10.09.2010                            № 10092010-ГТ із ТОВ ГІГАТРАНС були прокладені власні оптоволоконні канали за адресами: м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 3; м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус Б.

У зв’язку з потребою здійснити додаткову закупівлю послуг Інтернет-зв’язку, а також враховуючи, що зазначені послуги можуть бути надані тільки певним виконавцем і закупівля послуг пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, відповідно до пунктів 1, 2 і 5 частини другої статті 39 Закону України від 10.04.2014              № 1197-VI “Про здійснення державних закупівель” придбання послуг Інтернет-зв’язку для Державного управління справами, обслуговування резервного каналу доступу до мережі Інтернет-зв’язку Адміністрації Президента України та веб-сайта Державного управління справами проведено за переговорною процедурою закупівлі у Товариства з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр “Електронні вісті”.

 
14. Склад комітету з конкурсних торгів:
- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів
Борзов С.С.
- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів
Сарнацький Є.В.
- Начальник Управління забезпечення протокольних заходів
Бац С.М.
- Начальник Фінансового управління
Дмитрук В.М.
- Начальник Управління юридичного забезпечення
Єремєєнко М.О.
- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
Лемішко Н.Є.
- Начальник Управління логістичногозабезпечення
Новіцький С.В.
- Т.в.о. начальника Управління зв’язку, інформатизації та матеріально-технічного забезпечення
Орлов Б.О.
- Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель
Петрук В.В.
- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення
Сєрікова Н.Б.
- Завідувач Сектору матеріально-технічного забезпечення
Костик С.І.
- Завідувач відділу державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 
Колотій О.П.
 
 

Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів                               С.І. ПРИЛИПКО

 


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11