МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 24 від 03 грудня 2013 року1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій, 01220, м. Київ,               вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, тел. (044) 255-78-15, факс (044) 255-78-37,                      e-mail: nina@dus.gov.ua

Бугайчук Ігор Володимирович, заступник завідувача відділу технічного забезпечення Управління спецтелекомунікацій, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1,                  кабінет № 446, тел. (044) 255-60-97, факс (044) 255-75-83, e-mail: biv@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

 

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1)

лот 1 – серверне та мережеве обладнання для локальної обчислювальної мережі Державного управління справами;

лот 2 – комп’ютерне обладнання для Державного управління справами

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

лот 1 – 11 найменувань;

лот 2 – 3 найменування

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:                                   грудень 2013 року (за окремими замовленнями протягом п'яти робочих днів від дати отримання замовлення)

 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 27.09.2013           № 76/2 (819/2), оголошення № 177881 (КОМ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених                Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон): -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 11.11.2013           № 89 (832), оголошення № 195540 (КОМ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 02.12.2013           № 95 (838), оголошення № 207764 (КОМ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): –

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4 (чотири)

 

6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне акціонерне товариство “Інформаційні комп’ютерні системи”

6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21670779

6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання: вул. Смоленська, 31-33, м. Київ, індекс 03005

 

6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія КИТ”

6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37316320

6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. Круглоуніверситетська, 14, м. Київ, індекс 01024;

місцезнаходження: просп. Червонозоряний, 42, к. 302, м. Київ, індекс 03037

 

6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Фолгат ФТК”

6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30114318

6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. Народного ополчення, 1, м. Київ, індекс 03151;

місцезнаходження: вул. Боженка, 86г, м. Київ, індекс 03680

 

6.2.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “УЛІС Сістемс”

6.3.4. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20049451

6.4.4. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. Кіквідзе, 18а, м. Київ, індекс 01103;

місцезнаходження: бульв. Верховної Ради, 36, м. Київ, індекс 02660

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 30.10.2013 до 10.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 30.10.2013 о 15.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:

лот 1 – 3 (три);

лот 2 – 3 (три)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): –

 

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

ЛОТ 1:

1) Приватне акціонерне товариство “Інформаційні комп’ютерні системи” –              659 417,94 гривень;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Фолгат ФТК” – 661 677,24 гривень;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “УЛІС Сістемс” – 654 260,40 гривень

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

 

ЛОТ 2:

1) Приватне акціонерне товариство “Інформаційні комп’ютерні системи” – 408 845,28 гривень;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія КИТ” – 399 423,90 гривні;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “УЛІС Сістемс” – 401 849,46 гривень

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав      відхилення:

Лот № 1 “Серверне та мережеве обладнання для локальної обчислювальної мережі Державного управління справами”

Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю “Фолгат ФТК” (пропозиція відхилена відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону через невідповідність вимогам абзацу першого пункту 2 розділу 3 та підпункту 5 пункту 7 розділу 3 документації конкурсних торгів, а саме форма пропозиції конкурсних торгів не містить інформації щодо строку поставки товару та умов розрахунків за товар, а також у поданому проекті договору не зазначена інформація щодо строку гарантії на запропонований товар).

 

Лот № 2 “Комп’ютерне обладнання для Державного управління справами”

Пропозиція Приватного акціонерного товариства “Інформаційні комп’ютерні системи” (пропозиція відхилена відповідно до абзацу четвертого пункту 1 та          пункту 3 частини першої статті 29 Закону через ненадання забезпечення пропозиції конкурсних торгів за лотом 2 та невідповідність вимогам абзацу першого пункту 3 розділу 3 документації конкурсних торгів, а саме у складі пропозиції не надано копію платіжного доручення, яке підтверджує перерахування забезпечення пропозиції конкурсних торгів за лотом №2).

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

ЛОТ 1:

8.1.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 654 260,40 гривень, з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 659 417,94 гривень, з ПДВ;

номер 4 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

654 260,40 гривень з ПДВ;

         (цифрами)

шістсот п’ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят гривень 40 коп. з ПДВ

                                                 (словами)

ЛОТ 2:

8.1.2. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 399 423,90 гривні, з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 401 849,46 гривень, з ПДВ;

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

399 423,90 гривні з ПДВ;

         (цифрами)

триста дев’яносто дев’ять  тисяч чотириста двадцять три гривні 90 коп. з ПДВ

                                                 (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 06.11.2013  

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ЛОТ 1:

9.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “УЛІС Сістемс”

9.2.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20049451

9.3.1. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: бульв. Верховної Ради, 36, м. Київ, індекс 02660;

телефон: (044) 573-30-50, телефакс: (044) 573-30-57

ЛОТ 2:

9.1.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія КИТ”

9.2.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37316320

9.3.2. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: просп. Червонозоряний, 42, к. 302, м. Київ, індекс 03037;

телефон: (044) 359-03-97, телефакс: (044) 359-05-19

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:

 

ЛОТ 1: 27.11.2013, 654 260,40 гривень (шістсот п’ятдесят чотири тисячі двісті шістдесят гривень 40 коп.) у тому числі ПДВ: 109 043,40 гривні;

 

ЛОТ 2: 27.11.2013, 399 423,90 гривні (триста дев’яносто дев’ять тисяч чотириста двадцять три гривні 90 коп.) у тому числі ПДВ: 66 570,65 гривень

 

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про закупівлю, відповідна інформація розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу

 

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): –

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: –

12.2. Причини: –

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

1) Приватне акціонерне товариство “Інформаційні комп’ютерні системи”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія КИТ”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Фолгат ФТК”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “УЛІС Сістемс”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: –

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Приватне акціонерне товариство “Інформаційні комп’ютерні системи”;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія КИТ”;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Фолгат ФТК”;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “УЛІС Сістемс”

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: –

 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом                        (у кількості не менше двох) здійснювалась на основі критерію “Ціна”. Переможцем конкурсних торгів визнаний учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну

 

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

 Коломіець М.Л.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

 Орда О.М.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель

 Петрук В.В.

- Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства

 Прав Ю.Г.

- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

 Колотій О.П.

 

Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів            Г. Р. БЕРАДЗЕ

 


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11