МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 23 від 03 грудня 2013 року


1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Костик Сергій Іванович, завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 424, індекс 01220,            телефон (044) 255-71-25, телефакс (044) 255-77-51, e-mail: sik@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

 

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: папір і картон оброблені, 17.12.7

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 5 (п’ять) найменувань

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  м. Київ,                             вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:                                   листопад – грудень 2013 року (за окремими замовленнями протягом п’яти робочих днів від дати отримання замовлення)

 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 24.09.2013                № 75/2 (818/2), оголошення № 176007 (КУЛ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі –Закон): –

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 11.11.2013           № 89 (832), оголошення № 195528 (КУЛ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 02.12.2013                              № 95 (838), оголошення № 207798 (КУЛ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 5 (п’ять)

 

6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Самекс Експрес”

6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34539087

6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. Леніна, 21, м. Київ, індекс 02088;

місцезнаходження: вул. Дніпровська Набережна, 1а, оф. 145, м. Київ, індекс 02152

 

6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Бі Ту Бі Експрес”

6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37590041

6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання: вул. Червоноткацька, 71, м. Київ,                індекс 02660

 

6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Торгова група “Інтерпап”

6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 35137937

6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. Саперно-Слобідська, 8а, оф. 291, м. Київ, індекс 03028;

місцезнаходження: вул. Саперно-Слобідська, 8, оф. 4, м. Київ, індекс 03028

 

6.2.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Український папір”

6.3.4. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25394112

6.4.4. Місцезнаходження/місце проживання: вул. Куренівська, 2б, м. Київ, індекс 04073

 

6.2.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Геналвс”

6.3.4. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 35085512

6.4.4. Місцезнаходження/місце проживання: вул. Садова, 20/2, оф. 5, м. Київ, індекс 04128

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 28.10.2013 до 10.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 28.10.2013 о 15.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 5 (п’ять)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): –

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Самекс Експрес” – 255 482,10 гривні;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Бі Ту Бі Експрес” – 267 818,40 гривень;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Торгова група “Інтерпап” –                      302 039,00 гривень;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “Український папір” –                                  288 955,00 гривень;

5) Товариство з обмеженою відповідальністю “Геналвс” – 342 539,40 гривень;

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав    відхилення: пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Геналвс» (пропозиція конкурсних торгів відхилена відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» через невідповідність вимогам абзацу п’ятого підпункту першого пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів, а саме у складі пропозиції надані копія балансу на           30 вересня 2013 року та звіту про фінансові результати за 9 місяців 2013 року замість копії балансу та звіту про фінансові результати за 2012 рік)

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 255 482,10 гривень, з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 302 039,00 гривень, з ПДВ;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

255 482,10 гривень з ПДВ;

         (цифрами)

двісті п’ятдесят п’ять тисяч чотириста вісімдесят дві гривні 10 коп. з ПДВ

                                                                  (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 06.11.2013  

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Самекс Експрес”

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34539087

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Київ, вул. Леніна, 21, індекс 02088,                              телефон/телефакс: (044) 502-99-50

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 27.11.2013, 255 482,10 гривень (двісті п’ятдесят п’ять тисяч чотириста вісімдесят дві гривні 10 коп.) з ПДВ

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про закупівлю, відповідна інформація розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу

 

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): –

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: –

12.2. Причини: –

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Самекс Експрес”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Бі Ту Бі Експрес”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Торгова група “Інтерпап”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “Український папір”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

5) Товариство з обмеженою відповідальністю “Геналвс”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

 

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Самекс Експрес”;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Бі Ту Бі Експрес”;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Торгова група “Інтерпап”;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “Український папір”;

5) Товариство з обмеженою відповідальністю “Геналвс”

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом                        (у кількості не менше двох) здійснюється на основі критерію «Ціна». Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

 

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Коломіець М.Л.

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Орда О.М.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки,

діяльності підприємств та державних закупівель

 

Петрук В.В.

- Начальник Управління капітального будівництва

та житлового господарства

 

Прав Ю.Г.

- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель

Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

 

 

Колотій О.П.

 

 

Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів            Г. Р. БЕРАДЗЕ© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11