МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 22 від 05 листопада 2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Лот 1:

Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, тел. (044) 255-78-15, факс (044) 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua

Бугайчук Ігор Володимирович, заступник завідувача відділу технічного забезпечення Управління спецтелекомунікацій, 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 446, тел. (044) 255-60-97, факс (044) 255-75-83, e-mail: biv@dus.gov.ua

Лот 2:

Костик Сергій Іванович, завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 424, індекс 01220, телефон (044) 255-71-25, телефакс (044) 255-77-51, e-mail: sik@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

 

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: машини конторські/офісні, інші, та частини до них (28.23.2)

лот 1 – витратні матеріали та комплектуючі деталі до копіювального обладнання;

лот 2 – апарати для знищення документів

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

лот 1 – 92 найменування;

лот 2 3 найменування

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: жовтень – листопад 2013 року (за окремими замовленнями протягом п'яти робочих днів від дати отримання замовлення)

 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 05.08.2013 № 61 (804), оголошення № 156233 (КОМ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон): -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 19.09.2013 № 74 (817), оголошення № 173937 (КОМ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 24.10.2013 № 84 (827), оголошення № 185888 (КОМ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4 (чотири)

 

6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Мастер Сервіс”

6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32312143

6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: пр-т Леся Курбаса, 2д, блок 3, поверх 3, м. Київ, індекс 03148;

місцезнаходження: вул. М. Берлінського, 9, оф. 1, м. Київ, індекс 04060

 

6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІТ”

6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30577218

6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. Багговутівська, 8/10, м. Київ, індекс 04107;

місцезнаходження: вул. Борщагівська, 125, м. Київ, індекс 03056

 

6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з додатковою відповідальністю “Інженерно-будівельна фірма “ЛДС”

6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 22906244

6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання: вул. Пушкінська, 41, м. Київ, індекс 01004

 

6.2.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “ВС Технолоджі”

6.3.4. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30574751

6.4.4. Місцезнаходження/місце проживання: вул. І. Мечникова, 10/2, м. Київ, індекс 01133

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 05.09.2013 до 10.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 05.09.2013 о 15.30

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:

лот 1 – 2 (дві);

лот 2 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): –

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 

ЛОТ 1:

1) Товариство з додатковою відповідальністю “Інженерно-будівельна фірма “ЛДС” – 248 260,20 гривень;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВС Технолоджі” – 247 320,66 гривень

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

 

ЛОТ 2:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Мастер Сервіс” – 33 180,00 гривень;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІТ” – 34 770,00 гривень

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: –

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

ЛОТ 1:

8.1.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 247 320,66 гривень, з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 248 260,20 гривень, з ПДВ;

номер 4 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

247 320,66 гривень з ПДВ;

(цифрами)

двісті сорок сім тисяч триста двадцять гривень 66 коп. з ПДВ

(словами)

ЛОТ 2:

8.1.2. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 33 180,00 гривень, з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 34 770,00 гривень, з ПДВ;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

33 180,00 гривень з ПДВ;

(цифрами)

тридцять три тисячі сто вісімдесят гривень 00 коп. з ПДВ

(словами)

 

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 17.09.2013

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ЛОТ 1:

9.1.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “ВС Технолоджі”

9.2.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30574751

9.3.1. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. І. Мечникова, 10/2, м. Київ, індекс 01133;

телефон: (044) 230-69-65, телефакс: (044) 230-69-69

 

 

 

ЛОТ 2:

9.1.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Мастер Сервіс”

9.2.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32312143

9.3.2. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. М. Берлінського, 9, оф. 1, м. Київ, індекс 04060

телефон: (044) 503-66-39, телефакс: (044) 503-66-38

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:

 

ЛОТ 1: 17.10.2013, 247 320,66 гривень (двісті сорок сім тисяч триста двадцять гривень 66 коп.) у тому числі ПДВ: 41 220,11 гривень

 

ЛОТ 2: 17.10.2013, 33 180,00 гривень (тридцять три тисячі сто вісімдесят гривень 00 коп.) у тому числі ПДВ: 5 530,00 гривень

 

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про закупівлю, відповідна інформація розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу

 

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): –

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: –

12.2. Причини: –

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Мастер Сервіс”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІТ”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

3) Товариство з додатковою відповідальністю “Інженерно-будівельна фірма “ЛДС”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВС Технолоджі”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Мастер Сервіс”;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІТ”;

3) Товариство з додатковою відповідальністю “Інженерно-будівельна фірма “ЛДС”;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВС Технолоджі”

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом (у кількості не менше двох) здійснювалась на основі критерію “Ціна”. Переможцем конкурсних торгів визнаний учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну


 

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Коломіець М.Л.

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Орда О.М.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки,

діяльності підприємств та державних закупівель

 

Петрук В.В.

- Начальник Управління капітального будівництва

та житлового господарства

 

Прав Ю.Г.

- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель

Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів

 

 

Колотій О.П.

 

 

Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів ___________ Г. Р. БЕРАДЗЕ

(підпис)

м. п.


 


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11