МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 21 від 25 жовтня 2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Костик Сергій Іванович, завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 424, індекс 01220, телефон (044) 255-71-25, телефакс (044) 255-77-51, e-mail: sik@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

 

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: папір і картон оброблені (17.12.7)

лот 1 – папір для копіювання, струйного, лазерного та офсетного друку;

лот 2 – папір та картон офісний

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

лот 1 – 7 найменувань;

лот 2 5 найменувань

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: жовтень – листопад 2013 року (за окремими замовленнями протягом п'яти робочих днів від дати отримання замовлення)

 

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 05.08.2013 № 61 (804), оголошення № 156215 (КУЛ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон):

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 19.09.2013 № 74 (817), оголошення № 173940 (КУЛ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

за лотом 2: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 23.09.2013 № 75 (818), оголошення № 173909 (КУЛ)

за лотом 1: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 24.10.2013 № 84 (827), оголошення № 186361 (КУЛ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4 (чотири)

 

6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Самекс Експрес”

6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34539087

6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. Леніна, 21, м. Київ, індекс 02088;

місцезнаходження: вул. Дніпровська Набережна, 1а, оф. 145, м. Київ, індекс 02152

 

6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне видавництво “Преса України” Державного управління справами

6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 05905668

6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання: пр-т Перемоги, 50, м. Київ, індекс 03047

 

6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Український папір”

6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25394112

6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання: вул. Куренівська, 2б, м. Київ, індекс 04073

 

6.2.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Бі Ту Бі Експрес”

6.3.4. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37590041

6.4.4. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: пр-т Маяковського, 54/9, кв. 29, м. Київ, індекс 02232;

місцезнаходження: вул. Червоноткацька, 71, м. Київ, індекс 02660

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 05.09.2013 до 10.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 05.09.2013 о 15.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:

лот 1 – 4 (чотири);

лот 2 3 (три)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): –

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

ЛОТ 1:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Самекс Експрес” – 191 910,00 гривень;

2) Державне видавництво “Преса України” Державного управління справами – 247 196,38 гривень;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Український папір” – 185 385,05 гривень;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “Бі Ту Бі Експрес” – 225 466,98 гривень

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

 

ЛОТ 2:

1) Державне видавництво “Преса України” Державного управління справами – 408 834,00 гривень;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Український папір” – 280 632,25 гривень;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Бі Ту Бі Експрес” – 263 907,90 гривень

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

1) Пропозиція Державного видавництва “Преса України” Державного управління справами за лотом № 1 – “Папір для копіювання, струйного, лазерного та офсетного друку” та за лотом № 2 – “Папір та картон офісний” відхилена через невідповідність вимогам абзацу 3 підпункту 2 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів, а саме у складі пропозиції надана довідка про відсутність заборгованості перед Державною податковою інспекцією, яка не є дійсною на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів

2) Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю “Бі Ту Бі Експрес” подана за лотом № 2 – “Папір та картон офісний”, не відповідає умовам пункту 1 додатку 2.1 документації конкурсних торгів, а саме контрольним зважуванням встановлено, що вага наданого зразку товару “Папір білий (офісний) 500 л., формату А-4, “CANADA Office Paper” фактично становить 73 г/м2, а не 80 г/м2, як передбачено умовами документації конкурсних торгів та зазначено виробником на упаковці

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

ЛОТ 1:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 185 385,05 гривень, з ПДВ;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 225 466,98 гривень, з ПДВ;

номер 3 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

185 385,05 гривень з ПДВ;

(цифрами)

сто вісімдесят п’ять тисяч триста вісімдесят п’ять гривень 05 коп. з ПДВ

(словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 17.09.2013

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ЛОТ 1:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Український папір”

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25394112

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Куренівська, 2б, м. Київ, індекс 04073;

телефон: (044) 492-97-47, телефакс: (044) 494-35-12

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:

ЛОТ 1: 17.10.2013, 185 385,05 гривень (сто вісімдесят п’ять тисяч триста вісімдесят п’ять гривень 05 коп.) у тому числі ПДВ: 30 897,51 гривень

 

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про закупівлю, відповідна інформація розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу

 

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: 17.09.2013 року (лот 2)

12.2. Причини:

У зв’язку з тим, що до оцінки пропозицій конкурсних торгів на закупівлю паперу і картону оброблених за лотом 2 “Папір і картон офісний” допущено пропозиції менше ніж двох учасників, відповідно до абзаців восьмого і десятого частини першої статті 30 Закону торги за лотом 2 відмінені

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Самекс Експрес”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

2) Державне видавництво “Преса України” Державного управління справами

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Український папір”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “Бі Ту Бі Експрес”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: –

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Самекс Експрес”;

2) Державне видавництво “Преса України” Державного управління справами;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Український папір”;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “Бі Ту Бі Експрес”

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: –

 

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом (у кількості не менше двох) здійснювалась на основі критерію “Ціна”. Переможцем конкурсних торгів визнаний учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, за лотом 2 було опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 19.09.2013 № 74 (817), оголошення № 173903 (КУЛ), розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, надіслано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та усім учасникам процедури закупівлі, які подали пропозиції за цим лотом

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Коломіець М.Л.

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Орда О.М.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки,

діяльності підприємств та державних закупівель

 

Петрук В.В.

- Начальник Управління капітального будівництва

та житлового господарства

 

Прав Ю.Г.

- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель

Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів

 

 

Колотій О.П.

 

 

Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів ___________ Г. Р. БЕРАДЗЕ

(підпис)

м. п.


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11