МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 16 від 19 серпня 2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua;

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: програмне забезпечення системне на фізичних носіях, 58.29.1

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги щодо програмного забезпечення з керування базою даних “Кадри” управління кадрів Головного управління організаційного забезпечення Адміністрації Президента України

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11, Адміністрація Президента України

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 08.07.2013 № 53/1 (796/1) номер оголошення: 149065 (КОМ)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 08.07.2013, 149065/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 15.07.2013 № 55 (798) номер оголошення: 151154 (КОМ)

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 19.08.2013 № 65 (808) номер оголошення: 162602 (КОМ)

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 12.06.2013

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

попередні переговори: 04.07.2013, 11.30, Державне управління справами,

остаточні переговори: 11.07.2013, 11.30, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 65 500,00 грн. без ПДВ;

(цифрами)

шістдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп. без ПДВ.

(словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “МККУ-мережі”

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21672904

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3, індекс 03680

місцезнаходження: м. Київ, вул. Предславинська, 35, корп. 21, офіс 314, індекс 03680,

телефон/телефакс: (044) 536-02-28

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 13.08.2013, 65 500,00 грн. (шістдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без ПДВ

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце):

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:

Товариством з обмеженою відповідальністю “МККУ-мережі” надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13. Інша інформація.

З метою забезпечення ефективної і оперативної інформаційної підтримки процесу управління персоналом та інформаційної підтримки кадрових рішень в Адміністрації Президента України у 2009 році впроваджена база даних автоматизованої інформаційно-довідкової системи “Кадри”.

Розробником цієї системи є Товариство з обмеженою відповідальністю “МККУ-мережі” (далі – ТОВ “МККУ-мережі”). Протягом 2010 – 2012 років ТОВ “МККУ – мережі” надавало послуги із супроводження зазначеної бази даних.

У зв’язку із змінами у чинному законодавстві існує необхідність в удосконаленні окремих підсистем програми, введенні додаткових функцій та звітів. Це передбачає зміну програмного коду, оновлення версій прикладного програмного забезпечення та суттєве коригування системи.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 14 Закону України “Про авторське право і суміжні права” необхідно вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора, внесення будь-яких змін в програмне забезпечення безпосередньо пов’язано із захистом прав інтелектуальної власності.

 

Авторські та майнові права на зазначений програмний продукт належать розробнику – ТОВ “МККУ – мережі”, яке є розробником програмного забезпечення системи управління персоналом для державних органів влади України.

Зміна виконавця може призвести до несумісності нового програмного коду та нових функцій з існуючими або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням системи.

Враховуючи зазначене та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” при закупівлі послуг щодо програмного забезпечення з керування базою даних “Кадри” управління кадрів Головного управління організаційного забезпечення Адміністрації Президента України обрана процедура закупівлі в одного учасника – ТОВ “МККУ – мережі”.

 

 

14. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Коломіець М.Л.

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Орда О.М.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки,

діяльності підприємств та державних закупівель

 

Петрук В.В.

- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель

Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів

 

 

Колотій О.П.

 

 

Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів ___________ Г. Р. БЕРАДЗЕ

(підпис)

м. п.


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11