МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 15 від 08 серпня 2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 717, індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: kibkalo@dus.gov.ua;

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв’язку, 61.20.1

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги мобільного стільникового радіотелефонного зв’язку та фіксованого зв’язку в інтегрованій мережі ПрАТ “МТС Україна”

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: по Україні та за її межами

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 10.06.2013 № 45 (788) номер оголошення: 135510 (ТРП)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 10.06.2013, 135510/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 17.06.2013 № 47 (790) номер оголошення: 140862 (ТРП)

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 05.08.2013 № 61 (804) номер оголошення: 157033 (ТРП)

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 05.03.2013

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

попередні переговори: 30.05.2013, 15.50, Державне управління справами,

остаточні переговори: 12.06.2013, 14.30, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 1 060 000,00 грн. з ПДВ;

(цифрами)

один мільйон шістдесят тисяч гривень 00 коп. з ПДВ.

(словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне акціонерне товариство “МТС Україна”

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 14333937

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, індекс 01601, телефон/телефакс: (044) 230-02-57/(044) 230-02-56

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 29.07.2013, 1 060 000,00 грн. (один мільйон шістдесят тисяч гривень 00 коп.) у т.ч. ПДВ 176 666,67 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце):

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:

Приватним акціонерним товариством “МТС Україна” надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13. Інша інформація.

Для виконання завдань, покладених на Адміністрацію Президента України та Державне управління справами, необхідно забезпечити працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами при виконанні ними службових обов’язкiв мобільним стільниковим радіотелефонним зв’язком та фіксованим зв’язком в інтегрованій мережі ПрАТ “МТС Україна”.

Протягом останніх 16 років послуги мобільного стільникового радіотелефонного зв’язку закуповувалися у ЗАТ “Український мобільний зв’язок”, яке згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол № 17 від 09.04.2010) відповідно до Закону України від 17.09.2008 № 514 “Про акціонерні товариства” перейменоване на Приватне акціонерне товариство “МТС Україна” (далі – ПрАТ “МТС Україна”). Послуги фіксованого зв’язку в інтегрованій мережі закуповувалися у ПрАТ “МТС Україна” протягом останніх 5 років.

Технічні можливості ПрАТ МТС Україна забезпечують найбільше покриття в Україні, міжнародний роумінг у 197 країнах світу, збереження існуючих номерів.

Закупівля зазначених послуг у ПрАТ МТС Україна дозволяє користуватись послугами корпоративного мобільного стільникового радіотелефонного зв’язку за пільговими тарифами, здійснювати розмови у кредит та отримувати знижки на термінали мобільного звязку.

Завдяки створеній із ПрАТ “МТС Україна” інтегрованій мережі забезпечується суттєве зменшення витрат на зв’язок, особливо за дзвінки, що надходять з фіксованих телефонів Державного управління справами та Адміністрації Президента України до мережі стільникового зв’язку ПрАТ “МТС Україна”, оскільки тарифи на такі дзвінки у кілька разів нижчі.

Залучення нового виконавця вимагатиме заміни мобільних апаратів та абонентських карток, що в свою чергу призведе до збільшення витрат на послуги мобільного стільникового радіотелефонного звязку.

Ураховуючи викладене, з огляду на те, що зазначені послуги можуть бути надані тільки певним виконавцем, та відповідно до пунктів 5 і 2 частини другої статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, а саме, потреба здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою забезпечення сумісності з наявними послугами, якщо зміна попереднього надавача послуг може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, повязаних з експлуатацією та обслуговуванням, та за відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним виконавцем, за відсутності при цьому альтернативи при закупівлі послуг мобільного стільникового радіотелефонного зв’язку та фіксованого зв’язку в інтегрованій мережі ПрАТ “МТС Україна” обрана процедура закупівлі в одного учасника – ПрАТ “МТС Україна”.

 

 

14. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів

 

Берадзе Г.Р.

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Коломіець М.Л.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки,

діяльності підприємств та державних закупівель

 

Петрук В.В.

- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель

Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів

 

 

Колотій О.П.

 

Заступник Керівника

Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів _____________ О. М. ОРДА

(підпис)

м. п.


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11