МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 14 від 29 липня 2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Лемішко Наталія Євгеніївна, начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 316-б, індекс 01220, телефон (044) 255-73-12, телефакс (044) 255-76-50, e-mail: mne@dus.gov.ua;

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги щодо грошового посередництва інші, н.в.і.у, 64.19.3

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

лот 1: послуги щодо готівкового обслуговування у національній валюті;

лот 2: послуги щодо готівкового та безготівкового обслуговування в іноземній валюті

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 22.04.2013 № 32/1 (775/1) номер оголошення: 117096 (ТРП)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 22.04.2013, 117096/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 29.04.2013 № 34 (777) номер оголошення: 119890 (ТРП)

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 29.07.2013 № 59 (802) номер оголошення: 155094 (ТРП)

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 02.04.2013

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

попередні переговори: 18.04.2013, 11.20, Державне управління справами;

остаточні переговори: 24.04.2013, 11.20, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):

лот 1:

60 000,0 грн. без ПДВ;

(цифрами)

шістдесят тисяч гривень без ПДВ;

(словами)

лот 2:

80 000,0 грн. без ПДВ;

(цифрами)

вісімдесят тисяч гривень без ПДВ

(словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

лот 1: Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”;

лот 2: Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00032112

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. Горького, 127, індекс 03150, телефон/телефакс: (044) 247-89-57/(044) 247-89-57

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:

лот 1: 22.07.2013, 60 000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень) без ПДВ,

лот 2: 22.07.2013, 80 000,00 грн. (вісімдесят тисяч гривень) без ПДВ

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце):

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:

Публічним акціонерним товариством “Державний експортно-імпортний банк України” надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Фінансова установа має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечена працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

13. Інша інформація.

Для забезпечення працівників Адміністрації Президента України і Державного управління справами готівковими коштами у національній та іноземній валютах та здійснення безготівкових розрахунків в іноземній валюті необхідно провести закупівлю послуг з грошового посередництва інших, а саме послуг щодо готівкового обслуговування у національній валюті та послуг щодо готівкового та безготівкового обслуговування в іноземній валюті.

З 2000 року до цього часу закупівля зазначених послуг здійснюється Державним управлінням справами у Публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” (далі – АТ “Укрексімбанк”), який є універсальною кредитно-фінансовою установою зі 100-відсотковим державним капіталом та одним з лідерів на ринку фінансових послуг в Україні.

Наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1587 затверджено Перелік банків України та умови, на яких ці банки залучаються до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Державної казначейської служби України у 2012-2014 роках.

Подовження у 2013 році співпраці з АТ “Укрексімбанк”, яке включено до вищезазначеного переліку, гарантує своєчасне отримання працівниками Адміністрації Президента України і Державного управління справами готівкових коштів як в національній, так і в іноземній валютах та проведення безготівкових розрахунків в іноземній валюті завдяки налагодженої роками взаємодії, участі банку у міжнародній міжбанківській системі електронних платежів SWIFT, наявності у АТ “Укрексімбанк” спеціалізованого програмного забезпечення, сумісного з програмним забезпеченням Державної казначейської служби України “Казна” та відділення у приміщенні Державної казначейської служби України, яке спеціалізується на обслуговуванні бюджетних організацій. Зазначені обставини дозволяють АТ “Укрексімбанк” оперативно та якісно здійснювати обслуговування Державного управління справами при отриманні готівкових коштів на заробітну плату і інші виплати та проведенні безготівкових розрахунків в іноземній валюті.

Переведення операцій з розрахунково-касового обслуговування до іншого банку призведе до негативних наслідків через можливість несумісності програмного забезпечення банку – надавача послуг з програмним комплексом “Казна”, несвоєчасного перерахування коштів за межі України та несвоєчасного отримання працівниками Адміністрації Президента України і Державного управління справами готівкових коштів в національній та іноземній валюті, що, як наслідок, призведе до зриву офіційних заходів.

Ураховуючи викладене, у зв’язку з тим, що зазначені послуги можуть бути надані тільки певним виконавцем, та відповідно до пункту 5 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме потребі здійснити додаткову закупівлю у того самого постачальника з метою забезпечення сумісності з наявними послугами, якщо зміна попереднього надавача послуг може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням, обрана процедура закупівлі в одного учасника – АТ “Укрексімбанк” за двома лотами:

лот 1: послуги щодо готівкового обслуговування у національній валюті;

лот 2: послуги щодо готівкового та безготівкового обслуговування в іноземній валюті.

Згідно з підпунктом 196.5.1 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України послуги, які є предметом закупівлі, не оподатковуються ПДВ.

 

14. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів

 

Берадзе Г.Р.

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Коломіець М.Л.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки,

діяльності підприємств та державних закупівель

 

Петрук В.В.

- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель

Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів

 

 

Колотій О.П.

 

 

Заступник Керівника

Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів                                                       О. М. ОРДА

(підпис)

м. п.


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11