МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 9 від 22 липня 2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ,
вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718,
індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: biv@dus.gov.ua;

Бугайчук Ігор Володимирович, завідувач сектору оргтехніки відділу технічного забезпечення Управління спецтелекомунікацій, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 446, індекс 01220, телефон (044) 255-60-97, телефакс (044) 255-75-83, e-mail: biv@dus.gov.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами, 61.10.4

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги Інтернет-зв’язку для Адміністрації Президента України

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Адміністрація Президента України, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 03.06.2013 № 43 (786) номер оголошення: 131857 (ТРП)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 03.06.2013, 131857/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 13.06.2013 № 46 (789) номер оголошення: 138401 (ТРП)

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 18.07.2013 № 56 (799) номер оголошення: 151158 (ТРП)

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 12.04.2013

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

попередні переговори: 23.05.2013, 11.50, Державне управління справами,

остаточні переговори: 06.06.2013, 15.30, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 113 319,97 грн. з ПДВ;

(цифрами)

сто тринадцять тисяч триста дев’ятнадцять гривень 97 коп. з ПДВ.

(словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне акціонерне товариство “ДАТАГРУП”

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 31720260

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, індекс 03005, телефон/телефакс: (044) 538-00-08/ (044) 538-00-07

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 11.07.2013, 113 319,97 грн. (сто тринадцять тисяч триста дев’ятнадцять гривень 97 коп.), у т.ч. ПДВ 18 886,66 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце):

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:

Приватним акціонерним товариством “ДАТАГРУП” надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13. Інша інформація.

Для забезпечення працівників Адміністрації Президента України Інтернет-зв’язком у локально-обчислювальній мережі необхідно провести закупівлю послуг Інтернет-зв’язку для Адміністрації Президента України.

Послуги Інтернет-зв’язку протягом останніх п’яти років надавало Приватне акціонерне товариство “ДАТАГРУП” (далі – ПрАТ “ДАТАГРУП”).

ПрАТ “ДАТАГРУП” має ліцензії від Національної комісії з питань регулювання зв’язку України на надання в користування місцевих, міжміських, міжнародних каналів електрозв’язку на всій території України (ліцензії № 542842, № 501272, № 542841) та внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

ПрАТ “ДАТАГРУП” забезпечує високошвидкісний Інтернет за рахунок власного оптоволоконного каналу зв’язку, збереження існуючої IP-адресації, збереження та резервування автономної системи (AS), можливість розширення цифрового каналу з відповідним збільшенням обсягу Інтернет-трафіку, розділення Інтернет-трафіку за логічними напрямами (український/іноземний ресурси), надання числової та графічної статистики завантаження трафіку (окремо: вхідний, вихідний), цілодобову технічну підтримку(оповіщення щодо можливих випадків втрати зв’язку, профілактичних робіт, виїзд ремонтних бригад), захист Інтернет-трафіку шляхом шифрування за допомогою обладнання, яке розташоване на Державному підприємстві “Українські спеціальні системи” (далі –ДП “УСС”).

В економічному плані залучення ПрАТ “ДАТАГРУП” забезпечує надання послуг з доступу до синхронного симетричного Інтернету за пільговими тарифами, відстрочку платежів без нарахування пені та штрафних санкцій, безкоштовне розширення Інтернет-каналу на певний період за заявкою.

Завдяки створенню між Адміністрацією Президента України, ДП “УСС” та ПрАТ “ДАТАГРУП” захищеного оптоволоконного каналу доступ до мережі Інтернет захищений від несанкціонованого доступу до внутрішньої мережі Адміністрації Президента України.

Залучення нового виконавця для надання послуг Інтернет-зв’язку для Адміністрації Президента України призведе до виникнення проблем технічного характеру – необхідно буде побудувати канал зв’язку між Адміністрацією Президента України, ДП “УСС” та цим виконавцем, що спричинить значні додаткові витрати і перенесення початку надання послуг на невизначений строк.

З огляду на викладене та у зв’язку з потребою здійснити закупівлю послуг Інтернет-зв’язку, а також враховуючи те, що зазначені послуги можуть бути надані тільки певним виконавцем, відповідно до пунктів 2 і 5 частини другої статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” при закупівлі послуг Інтернет-зв’язку для Адміністрації Президента України обрана процедура закупівлі в одного учасника – Приватного акціонерного товариства “ДАТАГРУП”.

 

14. Склад комітету з конкурсних торгів:

 

- Заступник Керівника Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів

 

Берадзе Г.Р.

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Коломіець М.Л.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки,

діяльності підприємств та державних закупівель

 

Петрук В.В.

- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель

Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів

 

 

Колотій О.П.

 

Заступник Керівника

Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів _____________ О. М. ОРДА

(підпис)

м. п.


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11