МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 8 від 11 липня 2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Столяр Ігор Леонідович,                          начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ,  вул. Банкова, 11, корпус 1,            кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37,                            e-mail: biv@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережами, 61.10.4

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги Інтернет-зв’язку для Державного управління справами, обслуговування резервного каналу доступу до мережі Інтернет-зв’язку Адміністрації Президента України та             веб-сайту Державного управління справами

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 03.06.2013                           № 43 (786) номер оголошення: 131850 (ТРП)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 03.06.2013, 131850/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 13.06.2013 № 46 (789)           номер оголошення: 138373 (ТРП)

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 11.07.2013 № 54 (797) номер оголошення: 148590 (ТРП)

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 12.04.2013

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

попередні переговори: 23.05.2013, 12.10, Державне управління справами,

остаточні переговори: 06.06.2013, 15.50, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 99 000,0 грн. з ПДВ;

                                                                                                             (цифрами)

дев’яносто дев’ять тисяч гривень з ПДВ.

             (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр “Електронні вісті”

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 24361346

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. М. Кривоноса, 2а,                індекс 03037, телефон/телефакс: (044) 245-02-30/(044) 239-90-91

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 04.07.2013, 99 000,0 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч гривень),                                в т.ч. ПДВ 16 500,0 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце):

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:

Товариством з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр           “Електронні вісті” надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

13. Інша інформація.

Для забезпечення Інтернет-зв’язком працівників Державного управління справами необхідно провести закупівлю послуг Інтернет-зв’язку для Державного управління справами, обслуговування резервного каналу доступу до мережі Інтернет-зв’язку Адміністрації Президента України та веб-сайта Державного управління справами.

З 2003 року послуги з доступу до мережі Інтернет Державному управлінню справами надає Товариство з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр “Електронні вісті”, яке листом Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.02.2007 № 08-1197/132 внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

У 2011 році для збільшення пропускної спроможності каналу, підключення до мережі Інтернет Державного управління справами і організації резервного каналу доступу до мережі Інтернет для Адміністрації Президента України                                  Товариство з обмеженою відповідальністю Інформаційний центр Електронні вісті в рамках договору від 10.09.2010 № 10092010-ГТ із ТОВ ГІГАТРАНС були прокладені власні оптоволоконні канали за адресами: м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 3; м. Київ,  вул. Банкова, 11, корпус Б.

У 2005 році ТОВ “Інформаційний центр “Електронні вісті” здійснило розробку    веб-сайта Державного управління справами і протягом 2006–2012 років забезпечувало доступ до нього користувачів мережі Інтернет. Веб-сайт Державного управління справами розроблений з використанням окремих модулів інформаційно-пошукової системи “InfoRes”, авторські права на яку належать ТОВ “Інформаційний центр “Електронні вісті” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 22.09.2003 № 8381 та авторський договір про передачу майнових прав № 12/02/04-02 від 12.02.2004).

У зв’язку з потребою здійснити додаткову закупівлю послуг Інтернет-зв’язку, а також враховуючи, що зазначені послуги можуть бути надані тільки певним виконавцем і закупівля послуг пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, відповідно до пунктів 1, 2 і 5 частини другої статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” при закупівлі послуг Інтернет-зв’язку для Державного управління справами, обслуговування резервного каналу доступу до мережі Інтернет-зв’язку Адміністрації Президента України та веб-сайта Державного управління справами обрана процедура закупівлі в одного учасника – Товариства з обмеженою відповідальністю “Інформаційний центр “Електронні вісті”.


14. Склад комітету з конкурсних торгів:


- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Коломіець М.Л.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Орда О.М.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель

Петрук В.В.

- Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

Колотій О.П.Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів              Г. Р. БЕРАДЗЕ


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11