МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 6 від 01 липня 2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4.   Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Костик Сергій Іванович, завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 424, індекс 01220, телефон (044) 255-71-25, телефакс (044) 255-77-51, e-mail: sik@dus.gov.ua

1.5.   Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256


2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України


3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: папір і картон оброблені, 17.12.7

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 12 найменувань

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ,                            вул. Банкова, 11, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:                               серпень – грудень 2013 року (за окремими замовленнями протягом п'яти робочих днів від дати отримання замовлення)


4. Процедура закупівлі: відкриті торги


5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 29.04.2013                               № 34 (777), оголошення № 117631 (КУЛ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі –Закон): –

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 27.06.2013                               № 50 (793), оголошення № 144537 (КУЛ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): –


6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали  пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4 (чотири)

6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»

6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25394112

6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання: м. Київ, вул. Куренівська, 2б,                  індекс 04073,

6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне видавництво              «Преса України» Державного управління справами

6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 05905668

6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання: м. Київ, пр-т Перемоги, 50,                  індекс 03047,

6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДАГРО ГРУП»

6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34528410

6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання:

Юридична адреса: м. Київ, пр-т Червонозоряний, 42, офіс 505, індекс 03037;

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус А, к. 617,                 індекс 01042

6.2.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі Ту Бі Експрес»

6.3.4. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37590041

6.4.4. Місцезнаходження/місце проживання:

Юридична адреса: м. Київ, пр-т Маяковського, 54/9, кв. 29, індекс 02232;

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноткацька, 71, індекс 02660


7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 30.05.2013 до 10.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 30.05.2013 о 15.30

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 4 (чотири)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір» –                      607 092,76 гривень;

2) Державне видавництво «Преса України» Державного управління справами –                  484 392,19 гривень;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДАГРО ГРУП» –                         633 701,70 гривень;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі Ту Бі Експрес» –                                   498 910,92 гривень;

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

- пропозиція Державного видавництва «Преса України» Державного управління справами;

- пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Бі Ту Бі Експрес».

1) Пропозиція Державного видавництва «Преса України» Державного управління справами була відхилена відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону з наступних підстав.

Згідно пропозиції конкурсних торгів Державного видавництва «Преса України» Державного управління справами за позиціями 3, 4 та 6-11 специфікації учасник пропонує продукцію, еквівалентну зазначеній в документації конкурсних торгів. У складі пропозиції не надано зразків цієї продукції та сертифікатів якості на неї, що не відповідає вимогам абзацу восьмого пункту 2 розділу 3 документації конкурсних торгів.

2) Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Бі Ту Бі Експрес» була відхилена відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону з наступних підстав.

У складі пропозиції конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю «Бі Ту Бі Експрес» подана копія статуту, яка не завірена нотаріально, що не відповідає вимогам абзацу другого  підпункту 2 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів.


8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів  607 092,76 гривень з ПДВ;

найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів  633 701,70 гривень з ПДВ;

номер - та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

________-__________;

         (цифрами)

________       __-______________

                     (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: -   


9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: -

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: -

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: -


10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: -

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -


11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -


12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: 20.06.2013

12.2. Причини: відповідно до абзацу другого частини другої статті 30 Закону торги визнані такими, що не відбулися (ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі)


13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

2) Державне видавництво «Преса України» Державного управління справами

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДАГРО ГРУП»

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі Ту Бі Експрес»

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам:–

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»;

2) Державне видавництво «Преса України» Державного управління справами;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДАГРО ГРУП»;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі Ту Бі Експрес»

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та  підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -


14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

З метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів            Державне управління справами звернулось до Товариства з обмеженою відповідальністю «Український папір» та Державного видавництва «Преса України»                           Державного управління справами за роз’ясненням змісту їх пропозицій.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом (у кількості не менше двох) здійснювалась на основі критерію «Ціна». Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, було опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 24.06.2013                               № 49 (792), оголошення № 143973 (КУЛ), розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, надіслано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та усім учасникам процедури закупівлі.15. Склад комітету з конкурсних торгів:


- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Коломіець М.Л.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Орда О.М.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель

Петрук В.В.

- Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

Колотій О.П.Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів             Г.Р. БЕРАДЗЕ


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11