МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 7 від 01 липня 2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Бац Сергій Миколайович, начальник Управління протокольного забезпечення,              м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 502, індекс 01220, телефон (044) 255-64-98, телефакс (044) 255-71-35, e-mail: pbs@dus.gov.ua;

Новоселецька Ілона Валентинівна, завідувач сектору державних нагород Управління протокольного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1,                             кабінет № 510, індекс 01220, телефон (044) 255-63-78, телефакс (044) 255-75-50,                   e-mail: niv@dus.gov.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: папір і картон гофровані, паперова й картонна тара, 17.21.1 (футляри до державних нагород України)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 7 (сім) найменувань

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:                                   липень – жовтень 2013 року (графік поставки товару уточнюється при укладанні договору)

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 08.04.2013                               № 28 (771), оголошення № 103986 (КУЛ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі –Закон): -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 27.05.2013                № 41 (784), оголошення № 131749 (КУЛ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 27.06.2013                               № 50 (793), оголошення № 143992 (КУЛ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали  пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три)

6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»

6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30018771

6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання: м. Київ, проспект Возз’єднання, 21, індекс 02154

6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос»

6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 02470371

6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання: м. Львів, вул. Японська, 7,                              індекс 79013

6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: фізична особа – підприємець                Сопов Артем Олександрович

6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3029419093

6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання: м. Київ, вул. Грозненська, 18, кв. 81,           індекс 04086

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 16.05.2013 до 10.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 16.05.2013 о 15.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (три)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер» - 386 896,68 гривень;

2) Публічне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос» – 248 246,40 гривень;

3) фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович – 335 378,00 гривень.

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: 1) Пропозиція Публічного акціонерного товариства «Львівська фабрика                  паперово-білових виробів «Бібльос».

Пропозиція Публічного акціонерного товариства «Львівська фабрика                  паперово-білових виробів «Бібльос» була відхилена відповідно до пункту 3                 частини першої статті 29 Закону з наступних підстав.

У складі пропозиції конкурсних торгів не надана довідка про відсутність заборгованості перед Пенсійним фондом України, що не відповідає вимогам                 абзацу третього  підпункту 2 пункту 6 розділу 3 документації конкурсних торгів.

Запропоновані зразки футлярів до орденів «За заслуги» І ступеня,                           «За заслуги» ІІ ступеня, «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ-ІІІ ступенів, княгині Ольги  І-ІІІ ступенів не відповідають технічним описам футлярів до цих нагород, які наведені в документації конкурсних торгів (при виготовлені зразків використані інші матеріали для вкладки під нагороду та недотримані розміри ложементів під нагороду).

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 335 378,00 гривень, без ПДВ;

найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів: 386 896,68 гривень, з ПДВ;

номер 3 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

335 378,0 гривень без ПДВ;

         (цифрами)

триста тридцять п’ять тисяч триста сімдесят вісім гривень без ПДВ

                              (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 23.05.2013

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: фізична особа – підприємець                    Сопов Артем Олександрович

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3029419093

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Київ, вул. Грозненська, 18, кв. 81, індекс 04086,                              телефон (067) 209-22-80

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 20.06.2013, 335 378,0 гривень (триста тридцять п’ять тисяч триста сімдесят вісім гривень) без ПДВ

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про закупівлю, відповідна інформація розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: -

12.2. Причини: -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

2) Публічне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос»

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

3) фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович

Підприємець має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечений працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Герольдмайстер»;

2) Публічне акціонерне товариство «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос»;

3) фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та  підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом                        (у кількості не менше двох) здійснюється на основі критерію «Ціна». Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

Фізична особа – підприємець Сопов Артем Олександрович є платником єдиного податку, в зв’язку з чим ПДВ не нараховується.


15. Склад комітету з конкурсних торгів:


- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Коломіець М.Л.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Орда О.М.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель

Петрук В.В.

- Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

Колотій О.П.Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів             Г.Р. БЕРАДЗЕ


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11