МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 5 від 06 червня 2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Цикало Наталя Федорівна,                             начальник Управління господарсько-побутового забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11,             кабінет № 431, індекс 01220, телефон (044) 255-65-23, телефакс (044) 255-64-13,                                       e-mail: varchenko@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги їдалень, 56.29.2

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: організація обслуговування та забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю                 Президента України продуктами харчування

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за місцем проведення заходів

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 22.04.2013                           № 32/1 (775/1) номер оголошення: 117050 (ПХП)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 22.04.2013, 117050/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 29.04.2013 № 34 (777)           номер оголошення: 119958 (ПХП)

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 06.06.2013 № 44 (787) номер оголошення: 135524 (ПХП)

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 26.03.2013

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

попередні переговори: 18.04.2013, 11.00, Державне управління справами,

остаточні переговори: 24.04.2013, 11.00, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 2 450 000,0 грн. з ПДВ,

                                                                                                             (цифрами)

два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч гривень з ПДВ

                              (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів “Гарант-сервіс”

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 19122935

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220,  телефон/телефакс: (044) 255-76-84/(044) 255-64-58

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в                                договорі про закупівлю: 30.05.2013, 2 450 000,0 грн. (два мільйони чотириста                             п’ятдесят тисяч гривень), в т.ч. ПДВ 408 333,33 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце):

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:

Державним підприємством Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів “Гарант-сервіс” надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України            “Про здійснення державних закупівель”.

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

13. Інша інформація.

Для забезпечення проведення на належному рівні протокольних заходів за участю Президента України існує  нагальна потреба у закупівлі послуг з організації обслуговування та забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю                  Президента України продуктами харчування.

Особливими вимогами при наданні зазначених послуг є вжиття заходів, необхідних для  забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, наявність у працівників підприємства допусків до роботи на об’єктах, де встановлюється та підтримується відповідний режим, проведення постійного санітарного нагляду за технологічним процесом на всіх стадіях виробництва, якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, яка використовується, забезпечення виконання загальноприйнятих міжнародних протокольних норм і правил щодо єдиного порядку проведення офіційних заходів і прийомів, володіння фахівцями навичок обслуговування різних видів заходів і прийомів залежно від приводу їх влаштування, характеру, часу і місця проведення, використання при наданні послуг функціонального меню, що враховують смаки та уподобання учасників заходів, їхні культурні й релігійні традиції, дієтлогічні обмеження.

Вищезазначеним вимогам повністю відповідає Державне підприємство Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів “Гарант-сервіс” (далі – ДП “Гарант-Сервіс”), яке спеціально утворене для забезпечення організації харчування і торговельного обслуговування працівників Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Державного управління справами, Ради національної безпеки і оборони України та інших державних органів,            а також органів, апаратів, утворених для здійснення їх повноважень, організації обслуговування офіційних і представницьких заходів.

На підприємстві працюють висококваліфіковані фахівці, які мають досвід обслуговування різних видів заходів і офіційних прийомів та допуски до роботи на об’єктах, де встановлюється та підтримується відповідний режим.

Споруди, у яких розміщуються складські та виробничі приміщення                             ДП “Гарант-сервіс”, розташовані на режимній території, що забезпечує відповідний контроль за його діяльністю і унеможливлює доступ сторонніх осіб, дає можливість забезпечувати термінове надання окремих послуг при проведенні заходів у приміщеннях              Адміністрації Президента України та з виїздом на інші місця їх проведення.

Підприємство  входить до переліку об’єктів Державного управління справами, за якими санітарно-епідеміологічна служба здійснює постійний санітарно-епідемічний нагляд, що забезпечує контроль ланцюга виробництва харчових продуктів, регулярно проводить гігієнічну підготовку персоналу зі складанням залікових іспитів за встановленою програмою, контролює дотримання строків проходження обов’язкових медичних оглядів і обстежень у відомчому закладі охорони здоров’я.

Враховуючи викладене та у зв’язку з тим, що зазначені послуги можуть бути надані тільки певним виконавцем, та відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, а саме відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним виконавцем, за відсутності при цьому альтернативи, при закупівлі послуг з організації обслуговування та забезпечення заходів і офіційних прийомів за участю                   Президента України продуктами харчування обрана процедура закупівлі в одного учасника – ДП “Гарант-сервіс”.


14. Склад комітету з конкурсних торгів:


- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Коломієць М.Л.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Орда О.М.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель

Петрук В.В.

- Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

Колотій О.П.


Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів                Г. Р. БЕРАДЗЕ


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11