МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 4 від 30 травня 2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Столяр Ігор Леонідович,                          начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1,             кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37,                    e-mail: zom@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг, 53.10.1

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги поштового зв’язку УДППЗ “Укрпошта”

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ,                       вул. Банкова, 11, відділення поштового зв’язку, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2013 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 22.04.2013                           № 32/1 (775/1) номер оголошення: 117071 (ТРП)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 22.04.2013, 117071/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 29.04.2013 № 34 (777)           номер оголошення: 119889 (ТРП)

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 30.05.2013 № 42 (785) номер оголошення: 131765 (ТРП)

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 11.03.2013

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

попередні переговори: 18.04.2013, 12.00, Державне управління справами,

остаточні переговори: 24.04.2013, 11.40, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 350 000,0 грн. з ПДВ;

                                                                                                             (цифрами)

триста п’ятдесят тисяч гривень з ПДВ.

             (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 01189979

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, індекс 01001,  телефон/телефакс: (044) 230-08-65/(044) 230-08-92

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 23.05.2013, 350 000,0 грн. (триста п’ятдесят тисяч гривень),                                в т.ч. ПДВ 58 333,33 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце):

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”:

Українським державним підприємством поштового зв’язку “Укрпошта” надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

13. Інша інформація.

Для виконання завдань, покладених на Адміністрацію Президента України та Державне управління справами, необхідно забезпечити працівників                     Адміністрації Президента України та Державного управління справами поштовим зв’язком.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 10-р                         “Про національного оператора поштового зв’язку” виконання функцій національного оператора поштового зв’язку покладено на Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” (далі – УДППЗ “Укрпошта”).

Статтею 15 Закону України “Про поштовий зв'язок” передбачено,                             що національний оператор поштового зв’язку має виключне право на пересилання простих листів та поштових карток, використання маркувальних машин.

УДППЗ “Укрпошта” забезпечує найпотужнішу та найрозгалуженішу в Україні мережу поштового зв’язку, здійснення поштових відправлень та супроводу документів, відправлення згрупованих реєстрованих поштових відправлень, якісний та надійний поштовий зв’язок, надання послуг за граничними тарифами на універсальні послуги поштового зв’язку, що встановлюються державою.

УДППЗ “Укрпошта” має власне поштове відділення в адміністративному будинку Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11), через яке здійснюється обслуговування Адміністрації Президента України і Державного управління справами (поштові відправлення та доставка періодичних видань). Крім того, у цьому поштовому відділенні розміщена маркувальна машина, яка дозволяє замість поштових марок           (котрі крім УДППЗ “Укрпошта” не має права друкувати жодне інше підприємство) використовувати поштові штампи.

Ураховуючи викладене, у зв’язку з тим, що зазначені послуги можуть бути надані тільки певним виконавцем, відповідно до пункту 2 частини другої статті 39                    Закону України “Про здійснення державних закупівель”, а саме відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним виконавцем, за відсутності при цьому альтернативи, при закупівлі послуг поштового зв’язку обрана процедура закупівлі в одного учасника – УДППЗ “Укрпошта”.


14. Склад комітету з конкурсних торгів:


- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Коломіець М.Л.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Орда О.М.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель

Петрук В.В.

- Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

Колотій О.П.Заступник Керівника

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів                            Г.Р. БЕРАДЗЕ


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11