МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 2 від 13 травня 2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Бац Сергій Миколайович, начальник Управління протокольного забезпечення, м. Київ,
вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 502,
індекс 01220, телефон (044) 255-64-98,
телефакс (044) 255-71-35, e-mail: pbs@dus.gov.ua;

Новоселецька Ілона Валентинівна, завідувач сектору державних нагород                      Управління протокольного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1,                      кабінет № 510, індекс 01220, телефон (044) 255-63-78, телефакс (044) 255-71-35,                        e-mail: niv@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: вироби ювелірні та подібні вироби, 32.12.1 (державні               нагороди України)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 20 найменувань

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:                                           м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:                                           протягом 2013 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель»                        від 01.04.2013 № 26/1 (769/1) номер оголошення: 104047 (ТРП)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Міжнародний інформаційний бюлетень “Announcer of the public purchasing” від 02.04.2013 № 14 (140), номер оголошення: 005380

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 01.04.2013, 104047/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 02.04.2013 № 26/3 (769/3)          номер оголошення: 107387 (ТРП)


4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 29.04.2013 № 34 (777) номер оголошення: 119875 (ТРП)

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Міжнародний інформаційний бюлетень “Announcer of the public purchasing”            від 30.04.2013 № 18 (144) номер оголошення: 006626        

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 01.03.2013

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

попередні переговори: 27.03.2013, 12.00, Державне управління справами;

остаточні переговори: 02.04.2013, 11.00, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 5 090 325,0 грн. з ПДВ;

                                                                                                                (цифрами)

п’ять мільйонів дев’яносто тисяч триста двадцять п’ять гривень з ПДВ

                                                        (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Національний банк України через уповноважений ним підрозділ – Банкнотно-монетний двір

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21575489

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: м. Київ, вул. Пухівська, 7 індекс 02660, телефон/телефакс: (044) 530-50-92/(044) 530-49-48

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 24.04.2013, 5 090 325,0 гривень (п’ять мільйонів дев’яносто тисяч триста двадцять п’ять гривень), у тому числі податок на додану вартість (20%) –                 848 387,5 гривень

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про закупівлю, відповідна інформація розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:

Національним банком України через уповноважений ним підрозділ –            Банкнотно-монетний двір надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13. Інша інформація.

Відповідно до статті 12¹ Закону України «Про державні нагороди України» виготовлення орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України і президентських відзнак здійснюється виключно Банкнотно-монетним двором Національного банку України.

За технологічним рівнем, ступенем організації виробництва та професіоналізмом Банкнотно-монетний двір НБУ належить до провідних спеціалізованих підприємств світу.

У 2000 році на базі Банкнотно-монетного двору НБУ було створено цех з виготовлення державних нагород, в якому встановлено унікальне обладнання, впроваджено сучасні технології, що дає можливість здійснювати випуск продукції високої якості і складності.

У 2010 році відкрито дільницю виготовлення елементів державних нагород методом литва.

Виробничі можливості Банкнотно-монетного двору НБУ дозволяють виконувати завдання будь-якої складності: виготовлення нагород із дорогоцінних металів, оздоблення дорогоцінним камінням, декоративне покриття золотом, сріблом, патинування (старіння срібла), нанесення на вироби локальної позолоти, нанесення голографічного зображення, покриття гарячою та холодною емаллю, використання широкої гами кольорів, комп’ютерне нанесення написів на вироби, електронний банк шрифтів, автоматичне приварювання шрифтів та застібок, багаторівневе карбування та інше.

   Ураховуючи викладене, та відповідно до Закону України «Про державні нагороди України» і пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме, через відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товар, який може бути виготовлений тільки певним виконавцем, за відсутності при цьому альтернативи, при закупівлі державних нагород України              обрана процедура закупівлі в одного учасника − Національного банку України через уповноважений ним підрозділ − Банкнотно-монетний двір


14. Склад комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Орда О.М.

- Заступник Керівника Державного управління справами

Берадзе Г.Р.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель

Петрук В.В.

- Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства

Сахацький В.В.

- Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач відділу державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів 

Колотій О.П.Керівник

Державного управління справами,

голова комітету з конкурсних торгів          А.В. КРАВЕЦЬ

                                                                                                                   


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11