МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 35 від 06 грудня 2012 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Сахацький Віталій Владленович, начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 503,             індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: pgvn@dus.gov.ua

Мушкет Олексій Леонтійович, завідувач планового відділу                               Управління капітального будівництва та житлового господарства, м. Київ,                        вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 617, індекс 01220, телефон (044) 255-61-05,                        e-mail: mal@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство регіонального розвитку, будівництва та                               житлово-комунального господарства України, 37471928

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: коригування проектно-кошторисної документації з виділенням черг будівництва на реставрацію та пристосування Маріїнського палацу в
м. Києві

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: згідно з кошторисом

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ,                         вул. Грушевського, 5а, індекс 01021

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:                               грудень 2012 року – грудень 2013 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 29.10.2012                               № 123/1 (725/1), оголошення № 310648 (БУД)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:  Міжнародний інформаційний бюлетень «Announcer of the public purchasing» від 30.10.2012 № 44 (118) номер оголошення: 21449

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 29.10.2012, 310648/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 01.11.2012 № 124/1 (726/1) номер оголошення: 313950 (БУД)

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на                                          веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:                                   Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 29.11.2012 № 132 (734) номер оголошення: 328772 (БУД)

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Міжнародний інформаційний бюлетень «Announcer of the public purchasing»            від 04.12.2012 № 49 (123) номер оголошення: 22870

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 08.10.2012

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

попередні переговори: 24.10.2012, 16.30, Державне управління справами,

остаточні переговори: 30.10.2012, 17.10, Державне управління справами

            7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 8 325 530,40 грн. з ПДВ;

                                                                                                                             (цифрами)

вісім мільйонів триста двадцять п’ять тисяч п’ятсот тридцять гривень 40 коп. з ПДВ

                                                                  (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

            8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне підприємство             «Проектне бюро Державного управління справами»

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25399055

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

юридична адреса: вул. Шовковична, 26, м. Київ, індекс 01220;

місцезнаходження: м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, індекс 01133;

телефон/телефакс: (044) 255-08-31 / (044) 255-08-38

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 22.11.2012, 8 325 530,40 гривень (вісім мільйонів триста двадцять                      п’ять тисяч п’ятсот тридцять гривень 40 коп.), у тому числі податок на додану               вартість (20%) – 1 387 588,40 гривень

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:

Державним підприємством «Проектне бюро Державного управління справами» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13. Інша інформація.

  У 2002 році Державне підприємство «Проектне бюро Державного управління справами» відповідно до договору № 10 від 27.06.2002 р. розробило техніко-економічне обґрунтування на проведення реконструкції та реставрації Маріїнського палацу в                 м. Києві, яке затверджене розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.08.2003 №517.

В подальшому Державним підприємством «Проектне бюро Державного управління справами» на замовлення Державного управління справами в 2004-2006 роках розроблений робочий проект на проведення робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 891 «Про затвердження проекту і титулу будови на реставрацію та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві».

Авторські права на твір архітектури «Архітектурний та парковий проект «Ансамбль будівель Маріїнський комплекс. Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а» належать генпроектувальнику – Державному підприємству «Проектне бюро Державного управління справами» та Українському державному науково-дослідному інституту «УкрНДІпроектреставрація».

На даний час, у зв’язку з уточненням технічних рішень у процесі реставрації та для поетапного введення об’єкта в експлуатацію, виникла необхідність здійснити  коригування проектно-кошторисної документації з виділенням черг будівництва на реставрацію та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві.

У зв'язку з тим, що закупівля робіт із коригування проектно-кошторисної документації з виділенням черг будівництва на реставрацію та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві пов'язана із захистом прав інтелектуальної власності та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» при закупівлі зазначених робіт застосована процедура закупівлі в одного учасника - Державного підприємства «Проектне бюро Державного управління справами»


14. Склад комітету з конкурсних торгів:

 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Столяр І.Л.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Цикало Н.Ф.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів  Колотій О.П.


Керівник
Державного управління справами,
олова комітету з конкурсних торгів
А.В. КРАВЕЦЬ


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11