МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 40 від 13 грудня 2012 року


1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ,
вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718,
індекс 01220, телефон (044) 255-78-15,                    телефакс (044) 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua;

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги з розроблення пакетних програмних засобів, 72.20.2

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: створення програмного забезпечення підсистеми ведення електронного архіву автоматизованої системи контролю за виконанням актів та доручень Президента України                                  Головного контрольного управління Адміністрації Президента України

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ,                        вул. Банкова, 11, Адміністрація Президента України, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: листопад – грудень 2012 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель»                        від 01.11.2012 № 124/1 (726/1) номер оголошення: 313999 (КОМ)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 01.11.2012, 313999/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 08.11.2012 № 126 (728)          номер оголошення: 316161 (КОМ)

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення                процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована                                               в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:                      Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 10.12.2012 № 135/2 (737/2) номер оголошення: 341890 (КОМ)

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 12.10.2012

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):

попередні переговори: 30.10.2012, 16.10, Державне управління справами,

остаточні переговори: 05.11.2012, 12.30, Державне управління справами

            7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 140 000,0 грн. з ПДВ;

                                                                                                                             (цифрами)

сто сорок тисяч гривень з ПДВ.

               (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

            8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37078685

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

юридична адреса: просп. Перемоги, 29, м. Київ, індекс 03055;

місцезнаходження: вул. Політехнічна, 33, корпус 2, м. Київ, індекс 03056

телефон/телефакс: (044) 277-31-31 / (044) 277-40-32

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 06.12.2012, 140 000,0 гривень (сто сорок тисяч гривень), у тому числі податок на додану вартість (20%) – 23 333,33 гривні

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:

Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання  «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13. Інша інформація.

У 2004 році Товариством з обмеженою відповідальністю                                       «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА Україна» на базі комп’ютерної програми Optіma-WorkFlow-Стандарт була створена та впроваджена в експлуатацію автоматизована система контролю за виконанням актів та доручень                      Президента України (далі – Система).

В 2011 році Товариством  з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА», яке є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА Україна» і якому належать майнові права інтелектуальної власності на програму                                    Optіma-WorkFlow-Стандарт та Систему, була проведена модернізація Системи шляхом вдосконалення комплексного контролю, що у повному обсязі забезпечило використання створеної раніше електронної бази даних актів і доручень Президента України, а також автоматизацію процесів обліку, моніторингу та покращення рівня звітності.

У 2012 році, з метою підвищення оперативності звітування та рівня контролю за виконанням актів і доручень Президента України, а також забезпечення комплексності цього контролю за всіма категоріями розпорядчих документів та отримання оперативного доступу до повнотекстових документів, які зберігаються в Системі, виникла потреба в проведенні подальшої модернізації Системи, а саме створенні програмного забезпечення підсистеми ведення електронного архіву Системи.

Враховуючи що закупівля послуг зі створення програмного забезпечення підсистеми ведення електронного архіву автоматизованої системи контролю за виконанням актів та доручень Президента України Головного контрольного управління Адміністрації Президента України пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України                        «Про здійснення державних закупівель» була обрана процедура закупівлі в одного учасника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання                       «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»


14. Склад комітету з конкурсних торгів:


- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів


Панько О.М.

- Заступник Керівника Державного управління справами,

заступник голови комітету з конкурсних торгів


Орда О.М.

- Заступник Керівника Державного управління справами

Берадзе Г.Р.

- Начальник Управління протокольного забезпечення

Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління

Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення

Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки,

діяльності підприємств та державних закупівель


Петрук В.В.

- Начальник Управління капітального будівництва

та житлового господарства


Сахацький В.В.

- Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення

Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій

Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління

Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення

Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення

Костик С.І.

- Завідувач сектору державних закупівель

Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів               

А.В. КРАВЕЦЬ© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11