МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 38 від 07 грудня 2012 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ,                     вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 717, індекс 01220, телефон (044) 255-78-15,                        телефакс (044) 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури для трансляції та ретрансляції передач, 32.20.9 (послуги з удосконалення відомчої телекомунікаційної мережі Державного управління справами)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: згідно з технічними вимогами

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: листопад – грудень             2012 року

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 28.09.2012                               № 114/3 (716/3), оголошення № 296733 (ТЕХ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон): -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 08.11.2012                       № 126 (728), оголошення № 316172 (ТЕХ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 06.12.2012  № 134 (736), оголошення № 334862 (ТЕХ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали  пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два)

6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “С3 Холдинг”

6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 33742113

6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: просп. Героїв Сталінграда, 12ж, м. Київ, індекс 04210;

місцезнаходження: вул. Драгоманова, 1д, оф. 2, м. Київ, індекс 02068

6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Інфосейф”

6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32593907

6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: просп. Московський, 21, м. Київ, індекс 04073;

місцезнаходження: вул. Щорса, 31, оф. 501, м. Київ, індекс 01133

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 30.10.2012 до 10.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 30.10.2012 о 15.40

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): –

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

            1) Товариство з обмеженою відповідальністю “С3 Холдинг” – 292 940,16 гривень;

            2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Інфосейф” – 312 369,72 гривень;

Оплата за надані послуги здійснюється на підставі акту приймання-передачі

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: –

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 292 940,16 гривень, з ПДВ;

найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів: 312 369,72 гривень, з ПДВ;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

292 940,16 гривень з ПДВ;

         (цифрами)

двісті дев’яносто дві тисячі дев’ятсот сорок гривень 16 коп. з ПДВ                                            

                              (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 05.11.2012

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “С3 Холдинг”

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 33742113

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Драгоманова, 1д, оф. 2, м. Київ, індекс 02068,                              телефон: (044) 206-28-00, телефакс: (044) 206-28-02

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
29.11.2012, 292 940,16 гривень (двісті дев’яносто дві тисячі дев’ятсот                                 сорок гривень 16 коп.) у тому числі ПДВ: 48 823,36 гривні

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): –

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): –

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення:

12.2. Причини: –

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “С3 Холдинг”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Інфосейф”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: –

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “С3 Холдинг”;

            2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Інфосейф”

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та  підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: –

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом                        (у кількості не менше двох) здійснювалась на основі критерію “Ціна”. Переможцем конкурсних торгів визнаний учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.

- Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.

- Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.

- Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.

- Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.

- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.

- Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.

- Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.

- Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В

- Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення Сєрікова Н.Б.

- Начальник Управління спецтелекомунікацій Столяр І.Л.

- Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.

- Начальник Управління  господарсько-побутового забезпечення Цикало Н.Ф.

- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.

- Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів  Колотій О.П.


Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів
А.В. КРАВЕЦЬ


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11