МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 32 від 29 листопада 2012 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ,
вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718,
індекс 01220, телефон (044) 255-78-15,  телефакс (044) 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua;

Бугайчук Ігор Володимирович, завідувач сектору оргтехніки Управління спецтелекомунікацій, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 446, індекс 01220, телефон (044) 255-60-97, телефакс (044) 255-75-83, e-mail: biv@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: устаткування для автоматичного оброблення інформації, 30.02.1

лот 1 – обладнання для комп’ютерно-інформаційної мережі у корпусі № 1 по    вул. Банковій, 11 (серверне обладнання для Адміністрації Президента України);

лот 2 – обладнання для комп’ютерно-інформаційної мережі у корпусі № 1 по    вул. Банковій, 11 (серверне обладнання для Державного управління справами)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

лот 1 – 17 найменувань;

лот 2 – 3 найменування

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
листопад 2012 року (за окремими замовленнями, протягом п'яти робочих днів від дати отримання замовлення)

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 05.09.2012  № 107/1 (709/1), оголошення № 284290 (КОМ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон): -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 01.11.2012  № 124/1 (726/1), оголошення № 313964 (КОМ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

за лотом 2: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель”  від 05.11.2012 № 125 (727), оголошення № 313966 (КОМ)

за лотом 1: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель”    від 26.11.2012 № 131 (733), оголошення № 326668 (КОМ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали  пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:

лот 1 – 3 (три);

лот 2 – 2 (два)

Лот 1:

6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Макотек”

6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 35031823

6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. Підгірна/Татарська, 3/7, м. Київ, індекс 04107;

місцезнаходження: вул. Раїси Окіпної, 4а, оф. 93, м. Київ, індекс 02002

6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Національні інновації”

6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 36593036

6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. Мельникова, 12, м. Київ, індекс 04050;

місцезнаходження: просп. Леся Курбаса, 2д, м. Київ, індекс 03148

6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне підприємство “ПроНет”

6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21680973

6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. С. Струтинського, 6, оф. 506, м. Київ, індекс 01014;

місцезнаходження: вул. Марка Вовчка, 18а, м. Київ, індекс 04073

Лот 2:

6.2.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Макотек”

6.3.4. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 35031823

6.4.4. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. Підгірна/Татарська, 3/7, м. Київ, індекс 04107;

місцезнаходження: вул. Раїси Окіпної, 4а, оф. 93, м. Київ, індекс 02002

6.2.5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Національні інновації”

6.3.5. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 36593036

6.4.5. Місцезнаходження/місце проживання:

юридична адреса: вул. Мельникова, 12, м. Київ, індекс 04050;

місцезнаходження: просп. Леся Курбаса, 2д, м. Київ, індекс 03148

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 09.10.2012 до 10.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 09.10.2012 о 15.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:

лот 1 – 3 (три);

лот 2 – 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

ЛОТ 1:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Макотек” – 429 642,0 гривень;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Національні інновації” –  439 978,75 гривень;

3) Приватне підприємство “ПРОНЕТ” – 429 088,44 гривень

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

ЛОТ 2:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Макотек” – 56 977,20 гривень;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Національні інновації” – 54 446,20 гривень

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав  відхилення:

1) Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю “Національні інновації” за лотом 1 та лотом 2 (пропозиція конкурсних торгів відхилена відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону у зв’язку з тим, що форма пропозиції конкурсних торгів не містить інформації  щодо загальної вартості товару за кожним лотом, відносно якого подає пропозицію учасник, строку поставки товару, умов розрахунків за товар та строку дії пропозиції конкурсних торгів, що не відповідає вимогам абзацу першого пункту 2 розділу 3 документації конкурсних торгів);

2) Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю “Макотек” за лотом 2 (пропозиція конкурсних торгів відхилена відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону у зв’язку з тим, що запропонована кількість товару за позицією 3 не відповідає кількості товару за цією позицією, зазначеній в документації конкурсних торгів)

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

ЛОТ 1:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 429 088,44 гривень, з ПДВ;

найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів: 429 642,00 гривні, з ПДВ;

номер 3 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

429 088,44 гривень з ПДВ;
         (цифрами)

чотириста двадцять дев’ять тисяч вісімдесят вісім гривень 44 коп. з ПДВ
                                                 (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 30.10.2012

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ЛОТ 1:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне підприємство “ПроНет”

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21680973

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:

юридична адреса: вул. С. Струтинського, 6, оф. 506, м. Київ, індекс 01014;

місцезнаходження: вул. Марка Вовчка, 18а, м. Київ, індекс 04073

телефон: (044) 390-09-11, телефакс: (044) 390-09-19

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:

ЛОТ 1: 20.11.2012, 429 088,44 гривень (чотириста двадцять дев’ять тисяч вісімдесят  вісім гривень 44 коп.) у тому числі ПДВ: 71 514,74 гривень

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про закупівлю, відповідна інформація розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: 30.10.2012 року (лот 2)

12.2. Причини:

У зв’язку з тим, що відхилені всі пропозиції конкурсних торгів за лотом 2 “Обладнання для комп’ютерно-інформаційної мережі у корпусі № 1 по  вул. Банковій, 11 (серверне обладнання для Державного управління справами)” та відповідно до абзаців сьомого і десятого частини 1 статті 30 Закону торги за  лотом 2 відмінені.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Макотек”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Національні інновації”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

3) Приватне підприємство “ПроНет”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Макотек”;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Національні інновації”;

3) Приватне підприємство “ПроНет”

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та  підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом    (у кількості не менше двох) здійснювалась на основі критерію “Ціна”. Переможцем конкурсних торгів визнаний учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, за лотом 2 було опубліковано в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 01.11.2012 № 124/1 (726/1), оголошення № 313943 (КОМ), розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, надіслано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та усім учасникам процедури закупівлі, які подали пропозиції за цим лотом

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Столяр І.Л.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Цикало Н.Ф.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів  Колотій О.П.


Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів
 А.В. КРАВЕЦЬ


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11