МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 31 від 29 листопада 2012 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220,
телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua;

Бугайчук Ігор Володимирович, завідувач сектору оргтехніки Управління спецтелекомунікацій, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 446, індекс 01220, телефон (044) 255-60-97, телефакс (044) 255-75-83, e-mail: biv@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: обладнання копіювально-розмножувальне та інше конторське обладнання, 30.01.2

лот 1 – копіювально-розмножувальне обладнання, витратні матеріали та комплектуючі деталі;

лот 2 – апарати для знищення документів  

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

лот 1 – 106 найменувань;

лот 2 – 6 найменувань

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
 листопад 2012 року (за окремими замовленнями, протягом п'яти робочих днів від дати отримання замовлення)

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 14.09.2012 № 110/3 (712/3), оголошення № 289514 (КОМ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон): –

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 29.10.2012
№ 123 (725), оголошення № 310558 (КОМ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень “Вісник державних закупівель” від 26.11.2012 № 131 (733), оголошення № 326630 (КОМ)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали  пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:

лот 1 – 2 (два);

лот 2 – 3 (три)

Лот 1:

6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з додатковою відповідальністю “Інженерно-будівельна фірма “ЛДС”

6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 22906244

6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання: вул. Пушкінська, 41, м. Київ, індекс 01004

6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Фолгат ФТК”

6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30114318

6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання:
юридична адреса: вул. Народного Ополчення, 1, м. Київ, індекс 03151;
місцезнаходження: вул. Боженка, 86г, м. Київ, індекс 03680

Лот 2:

6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Індагро Груп”

6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34528410

6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання:
юридична адреса: вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. А, кімн. 617, м. Київ, індекс 01042;
місцезнаходження: пр
осп. Червонозоряний, 42, офіс 505, м. Київ, індекс 03037

6.2.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Мастер Сервіс”

6.3.4. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32312143

6.4.4. Місцезнаходження/місце проживання:
юридична адреса: просп. Леся Курбаса, 2д, блок 3, м. Київ, індекс 03148;
місцезнаходження: вул. М. Берлинського, 9, оф. 1, м. Київ, індекс 04060

6.2.5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІТ”

6.3.5. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 30577218

6.4.5. Місцезнаходження/місце проживання:
юридична адреса: вул. Баговутівська, 8/10, м. Київ, індекс 04107;
місцезнаходження: вул. Борщагівська, 125, м. Київ, індекс 03056

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 16.10.2012 до 10.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 16.10.2012 о 15.00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів:

лот 1 – 2 (дві);

лот 2 – 3 (три)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

ЛОТ 1:

1) Товариство з додатковою відповідальністю “Інженерно-будівельна фірма “ЛДС” – 443 847,06 гривень;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Фолгат ФТК” – 452 956,32 гривень

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

ЛОТ 2:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “Індагро Груп” – 52 660,80 гривень;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Мастер Сервіс” 48 786,00 гривень;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІТ” – 50 406,00 гривень

Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав      відхилення:

1) Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю “ВІТ” за лотом № 2 (відповідно до пункту 3 частини 1 статті 29 Закону у зв’язку з тим, що пропозиція не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, а саме у складі пропозиції подана довідка Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), яка не є дійсною на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів та в поданому у складі пропозиції проекті договору не зазначена загальна вартість товару)

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

ЛОТ 1:

8.1.1 Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 443 847,06 гривень з ПДВ;

найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів: 452 956,32 гривень з ПДВ;

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

443 847,06 гривень з ПДВ;
         (цифрами)

чотириста сорок три тисячі вісімсот сорок сім гривень 06 коп. з ПДВ
                                                 (словами)

8.2.1 Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 24.10.2012

ЛОТ 2:

8.1.2 Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 48 786,00 гривень з ПДВ;
найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів: 52 660,80 гривень з ПДВ;

номер 4 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:

48 786,00 гривень з ПДВ;
         (цифрами)

сорок вісім тисяч сімсот вісімдесят шість гривень з ПДВ
                                                 (словами)

8.2.2 Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 24.10.2012

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ЛОТ 1:

9.1.1 Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з додатковою відповідальністю “Інженерно-будівельна фірма “ЛДС”

9.2.1 Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 22906244

9.3.1 Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Пушкінська, 41, м. Київ, індекс 01004, телефон: (044) 234-10-47, телефакс: (044) 234-23-18

ЛОТ 2:

9.1.2 Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю “Мастер Сервіс”

9.2.2 Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32312143

9.3.2 Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),

телефон, телефакс:
юридична адреса: просп. Леся Курбаса, 2д, блок 3, м. Київ, індекс 03148;
місцезнаходження: вул. М. Берлинського, 9, оф. 1, м. Київ, індекс 04060

телефон: (044) 503-66-39, телефакс: (044) 503-66-38

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:

ЛОТ 1:

20.11.2012, 443 847,06 гривень (чотириста сорок три тисячі вісімсот сорок сім гривень 06 коп.) у тому числі ПДВ: 73 974,51 гривень

ЛОТ 2:

20.11.2012, 48 786,00 гривень (сорок вісім тисяч сімсот вісімдесят шість гривень)  у тому числі ПДВ: 8 131,00 гривень

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про закупівлю, відповідна інформація розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення:

12.2. Причини: –

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:

1) Товариство з додатковою відповідальністю “Інженерно-будівельна фірма “ЛДС”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Фолгат ФТК”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Індагро Груп”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “Мастер Сервіс”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;

5) Товариство з обмеженою відповідальністю “ ВІТ”

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з додатковою відповідальністю “Інженерно-будівельна фірма “ЛДС”;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю “Фолгат ФТК”;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю “Індагро Груп”;

4) Товариство з обмеженою відповідальністю “Мастер Сервіс”;

5) Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІТ”

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та  підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом (у кількості не менше двох) здійснювалась на основі критерію “Ціна”. Переможцем конкурсних торгів визначений учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Столяр І.Л.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Цикало Н.Ф.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів  Колотій О.П.


Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів
А.В. КРАВЕЦЬ


© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11