МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 29 від 21 листопада 2012 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне управління справами

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256

1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

 • Сахацький Віталій Владленович, начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства,
  м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет №
  503,  індекс 01220,
  телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: pgvn@dus.gov.ua
 • Мушкет Олексій Леонтійович, завідувач планового відділу   Управління капітального будівництва та житлового господарства,
  м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет №
  617, індекс 01220,
  телефон (044) 255-61-05,  e-mail: mal@dus.gov.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: проектні роботи з будівництва, реставрації та пристосування будівель у кварталі вулиць Грушевського, 20/1 та Липській, 4 у м. Києві з метою створення комплексу державних резиденцій для прийому вищих посадових осіб іноземних держав (стадія «Робоча документація»)

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: згідно з кошторисом

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квартал вулиць Грушевського, 20/1 та Липської, 4 м. Києва, індекс 01021

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  листопад 2012 року – листопад 2013 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 15.10.2012  № 119/1 (721/1), оголошення № 303179 (БУД)

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:  Міжнародний інформаційний бюлетень «Announcer of the public purchasing»   від 16.10.2012 № 42 (116) номер оголошення: 20817

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 15.10.2012, 303179/1

4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 18.10.2012 № 120/1 (722/1) номер оголошення: 306544 (БУД)

4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на  веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:  Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 19.11.2012 № 129 (731  номер оголошення: 322152 (БУД)

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Міжнародний інформаційний бюлетень «Announcer of the public purchasing» від 20.11.2012 № 47 (121) номер оголошення: 22425

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 21.09.2012

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
попередні переговори: 09.10.2012, 15.40, Державне управління справами,
остаточні переговори: 16.10.2012, 15.20, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
14 631 012,0 грн. з ПДВ;
                (цифрами)

чотирнадцять мільйонів шістсот тридцять одна тисяча дванадцять гривень з ПДВ
                                                                  (словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне акціонерне товариство «Київбудінвест»

8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 21507855

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

юридична адреса: вул. Строкача, 1, м. Київ, індекс 03148;

місцезнаходження: вул. Промислова, 1, м. Київ, індекс: 01013,

телефон/телефакс: (044) 495-27-93 / (044) 254-28-54

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 12.11.2012, 14 631 012,0 гривень (чотирнадцять мільйонів шістсот тридцять одна тисяча дванадцять гривень), у тому числі податок на додану вартість (20%) –   2 438 502,0 гривень

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:

Приватним акціонерним товариством «Київбудінвест» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13. Інша інформація.

У 2011 році Приватним акціонерним товариством «Київбудінвест»  (далі – ПрАТ «Київбудінвест»), відповідно до договору № 203 від 07.12.2011, укладеного за результатами застосування процедури закупівлі відкритих торгів, розроблено проектно-кошторисну документацію стадії «Проект» на об’єкт «Будівництво, реставрація та пристосування будівель у кварталі вулиць Грушевського, 20/1 та Липської, 4 у м. Києві з метою створення комплексу  державних резиденцій для прийому вищих посадових осіб іноземних держав».

На даний час існує необхідність у виконанні проектних робіт з будівництва, реставрації та пристосування будівель у кварталі вулиць Грушевського, 20/1 та Липській, 4 у м. Києві з метою створення комплексу державних резиденцій для прийому вищих посадових осіб іноземних держав (стадія «Робоча документація»). Розробити робочу документацію може лише проектна організація, яка володіє авторськими правами на стадію «Проект».

Авторські права на архітектурний твір «Проект «Будівництво, реставрація та  пристосування будівель у кварталі вулиць Грушевського, 20/1 та Липської, 4 у м. Києві  з метою створення комплексу державних резиденцій для прийому вищих посадових осіб  іноземних держав» належать ПрАТ «Київбудінвест».

У зв'язку з тим, що закупівля проектних робіт пов'язана із захистом прав інтелектуальної власності та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39                 Закону України "Про здійснення державних закупівель" при закупівлі зазначених робіт застосована процедура закупівлі в одного учасника – ПрАТ «Київбудінвест»

14. Склад комітету з конкурсних торгів:

 • Заступник Керівника Державного управління справами,  заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного  забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Столяр І.Л.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Цикало Н.Ф.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів  Колотій О.П


Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів
А.В. КРАВЕЦЬ© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11