МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 25 від 17 жовтня 2012 року 

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
№ 25 від 17 жовтня 2012 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):
Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ,
вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги з оброблення даних обчислювальними засобами, 72.30.2
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги щодо управління базою даних «Помилування» Управління з питань помилування Адміністрації Президента України
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Адміністрація Президента України, індекс 01220
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вересень – грудень 2012 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 03.09.2012 № 106 (708) номер оголошення: 278238 (КОМ)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 03.09.2012, 278238/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 07.09.2012 № 108 (710) номер оголошення: 284242 (КОМ)
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 04.10.2012 № 116/1 (718/1) номер оголошення: 299391 (КОМ)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 30.07.2012

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
попередні переговори: 22.08.2012, 12.00, Державне управління справами,
остаточні переговори: 04.09.2012, 12.25, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 98 500,0 грн. з ПДВ; дев’яносто вісім тисяч п’ятсот гривень з ПДВ.

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднання ЮГ»
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 24081836
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:
юридична адреса: вул. Інститутська, 11А, оф.6, м. Київ, індекс 01021;
місцезнаходження: просп. Московський, 21, м. Київ, індекс 04073
телефон/телефакс: (044) 502-44-72 / (044) 502-44-73

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 28.09.2012, 98 500,0 грн. (дев’яносто вісім тисяч п’ятсот гривень), у тому числі податок на додану вартість (20%) – 16 416,67 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:
Товариством з обмеженою відповідальністю «Об’єднання ЮГ» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

13. Інша інформація.
У 2002 році в Адміністрації Президента України на підставі Договору № 60/2002-121 від 29.11.2002 була впроваджена база даних «Помилування». База даних «Помилування» створена з використанням програмного забезпечення, розробником і власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Об’єднання ЮГ» (на той час - Закрите акціонерне товариство «Об’єднання ЮГ»). У подальшому цим підприємством здійснювалося супроводження та модернізація зазначеної бази (договори № 12/3 від 20.01.2004, № 08/2006 від 05.01.2006, № 14/2007 від 11.01.2007, № 119 від 18.09.2009).
У зв’язку із змінами порядку розгляду клопотань і вдосконаленням методики обліку документів виникла нагальна потреба в удосконаленні функціонування бази даних та її супроводження.
Усі права інтелектуальної власності (авторські права) на програмне забезпечення бази даних належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Об’єднання ЮГ», яке є юридичним правонаступником ЗАТ «Об’єднання ЮГ» без зміни коду ЄДРПОУ та дати первинної реєстрації. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 15.09.2006 № 17958, видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України.
З огляду на викладене та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» при закупівлі послуг з управління базою даних «Помилування» Управління з питань помилування Адміністрації Президента України обрана процедура закупівлі в одного учасника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Об’єднання ЮГ».

14. Склад комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів - Панько О.М.
- Заступник Керівника Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів - Орда О.М.
- Заступник Керівника Державного управління справами - Берадзе Г.Р.
- Начальник Управління протокольного забезпечення - Бац С.М.
- Начальник Фінансового управління - Дмитрук В.М.
- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер - Лемішко Н.Є.
- Начальник Управління транспортного забезпечення - Новіцький С.В.
- Начальник Управління з питань економіки,
діяльності підприємств та державних закупівель - Петрук В.В.
- Начальник Управління капітального будівництва
та житлового господарства - Сахацький В.В.
- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення - Сєрікова Н.Б.
- Начальник Управління спецтелекомунікацій - Столяр І.Л.
- Начальник Юридичного управління - Сухом’яткін К.М.
- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення - Костик С.І.
- Завідувач сектору державних закупівель
Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів - Колотій О.П.


Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів - А.В. КРАВЕЦЬ
© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11