МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 26 від 17 жовтня 2012 року 

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
№ 26 від 17 жовтня 2012 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):
Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ,
вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші, 72.20.3
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги із оновлення версії програмного забезпечення системи електронного документообігу Адміністрації Президента України
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Адміністрація Президента України, індекс 01220
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вересень – грудень 2012 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 03.09.2012 № 106 (708) номер оголошення: 278213 (КОМ)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 03.09.2012, 278213/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 07.09.2012 № 108 (710) номер оголошення: 284245 (КОМ)
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 04.10.2012 № 116/1 (718/1) номер оголошення: 299396 (КОМ)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 30.07.2012

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
попередні переговори: 22.08.2012, 11.30, Державне управління справами,
остаточні переговори: 04.09.2012, 12.05, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 480 000,0 грн. з ПДВ; (чотириста вісімдесят тисяч гривень з ПДВ.

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Приватне акціонерне товариство «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 16400836
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Марини Раскової, 15, м. Київ, індекс 02660, телефон/телефакс: (044) 517-78-65 / (044) 517-54-71

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 28.09.2012, 480 000,0 грн. (чотириста вісімдесят тисяч гривень), у тому числі податок на додану вартість – 49 332,0 грн. (згідно підпункту 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування роялті - надання права користування програмними забезпеченням, майнові права інтелектуальної власності на яке належать виконавцю, без права передачі самого програмного забезпечення та/або повноважень на його користування третім особам)

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:
Приватним акціонерним товариством «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

13. Інша інформація.
У 2006 році в Головній службі документального забезпечення Секретаріату Президента України на підставі Договору № 66 від 20.09.2006 із Закритим акціонерним товариством «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс» (юридичним правонаступником якого є Приватне акціонерне товариство «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс») була впроваджена система електронного документообігу на базі програмного забезпечення системи електронного документообігу АСКОД, яка пристосована для функціонування в сучасному середовищі операційної системи Windows з використанням системи керування базами даних Oracle.
У подальшому цим підприємством здійснювалося оновлення та модернізація версії програмного забезпечення і баз даних системи електронного документообігу АСКОД (договори № 99 від 30.07.2009, № 223 від 23.11.2010, № 119 від 08.08.2011).
У 2012 році виникла необхідність у наданні послуг з удосконалення управління та функціональних можливостей системи електронного документообігу, забезпечення стабільного її функціонування.
Усі права інтелектуальної власності на програмне забезпечення системи АСКОД належать Приватному акціонерному товариству «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс».
З огляду на викладене та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» при закупівлі послуг з оновлення версії програмного забезпечення системи електронного документообігу для Адміністрації Президента України застосована процедура закупівлі в одного учасника – Приватного акціонерного товариства «Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс».

14. Склад комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів - Панько О.М.
- Заступник Керівника Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів - Орда О.М.
- Заступник Керівника Державного управління справами - Берадзе Г.Р.
- Начальник Управління протокольного забезпечення - Бац С.М.
- Начальник Фінансового управління - Дмитрук В.М.
- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер - Лемішко Н.Є.
- Начальник Управління транспортного забезпечення - Новіцький С.В.
- Начальник Управління з питань економіки,
діяльності підприємств та державних закупівель - Петрук В.В.
- Начальник Управління капітального будівництва
та житлового господарства - Сахацький В.В.
- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення - Сєрікова Н.Б.
- Начальник Управління спецтелекомунікацій - Столяр І.Л.
- Начальник Юридичного управління - Сухом’яткін К.М.
- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення - Костик С.І.
- Завідувач сектору державних закупівель
Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів - Колотій О.П.


Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів - А.В. КРАВЕЦЬ
© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11