МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 27 від 17 жовтня 2012 року

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
№ 27 від 17 жовтня 2012 року 
1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):
Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій, м. Київ,
вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші, 72.20.3
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги з розширення функціональних можливостей та модифікування програмного забезпечення системи обробки поточних даних спеціалізованого програмно-технічного комплексу Адміністрації Президента України
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вересень-грудень 2012 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 03.09.2012 № 106 (708) номер оголошення: 278417 (КОМ)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 03.09.2012, 278417/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 07.09.2012 № 108 (710) номер оголошення: 284241 (КОМ)
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 04.10.2012 № 116/1 (718/1) номер оголошення: 299397 (КОМ)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 30.07.2012

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
попередні переговори: 22.08.2012, 11.45, Державне управління справами,
остаточні переговори: 04.09.2012, 12.15, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 245 800,0 грн. з ПДВ; двісті сорок п’ять тисяч вісімсот гривень з ПДВ.

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Електронні вісті»
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 24361346
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Максима Кривоноса, 2а, м. Київ, індекс 03037, телефон/телефакс: (044) 239-90-91

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 28.09.2012, 245 800,0 грн. (двісті сорок п’ять тисяч вісімсот гривень), у тому числі податок на додану вартість – 40 966,67 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:
Товариством з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Електронні вісті» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.

13. Інша інформація.
У 2006 році в Секретаріаті Президента України в рамках договору від 01.08.2006 № 57 Товариством з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Електронні вісті» було впроваджено автоматизовану систему обробки поточних даних з електронних засобів масової інформації (далі - АСОПД), розроблену на базі спеціалізованого програмно-технічного комплексу (далі - СПТК). При створенні АСОПД базовим компонентом було використано комплекс комп’ютерних програм «Система інтеграції інформації з мережі Internet «Infostream» та комп’ютерну програму «Інформаційно-пошукова система «InfoRes», авторські права на які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Електронні вісті».
У подальшому цим підприємством надавались послуги із забезпечення функціонування АСОПД та поповнення її поточними даними (договори № 216 від 12.12.2007, № 186 від 16.11.2011).
У 2012 році через значне збільшення обсягів баз даних, які одночасно оброблюються СПТК, для забезпечення ефективного функціонування, суттєвого поліпшення експлуатаційних характеристик та створення сучасного інтерфейсу для користувачів виникла необхідність розвитку його програмного забезпечення. Крім того, стала нагальною потреба у розширенні функціональних можливостей та модифікуванні програмного забезпечення СПТК у зв’язку з тим, що для аналізу і узагальнення інформаційних масивів великих обсягів необхідно використовувати нові, більш сучасні, інструментальні засоби. Для підтримки в актуальному стані баз даних СПТК необхідно забезпечити постійне поповнення інформаційних масивів оперативними даними за 2012 рік, що має бути здійснено в рамках системного супроводу інформаційного забезпечення системи обробки поточних даних. У рамках надання послуг з такого системного супроводу повинно бути здійснено підтримку функціонування програмного забезпечення спеціалізованого програмно-технічного комплексу та доступу користувачів до його оперативних, ретроспективних і тематичних баз даних.
Враховуючи викладене, з огляду на те, що надання послуг, які є предметом закупівлі, базується на програмних продуктах, виключні майнові права на які належать ТОВ «Інформаційний центр «Електронні вісті», і пов’язане із захистом прав інтелектуальної власності, відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» при закупівлі послуг з розширення функціональних можливостей та модифікування програмного забезпечення системи обробки поточних даних спеціалізованого програмно-технічного комплексу Адміністрації Президента України застосована процедура закупівлі в одного учасника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інформаційний центр «Електронні вісті».

14. Склад комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів - Панько О.М.
- Заступник Керівника Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів - Орда О.М.
- Заступник Керівника Державного управління справами - Берадзе Г.Р.
- Начальник Управління протокольного забезпечення - Бац С.М.
- Начальник Фінансового управління - Дмитрук В.М.
- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер - Лемішко Н.Є.
- Начальник Управління транспортного забезпечення - Новіцький С.В.
- Начальник Управління з питань економіки,
діяльності підприємств та державних закупівель - Петрук В.В.
- Начальник Управління капітального будівництва
та житлового господарства - Сахацький В.В.
- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення - Сєрікова Н.Б.
- Начальник Управління спецтелекомунікацій - Столяр І.Л.
- Начальник Юридичного управління - Сухом’яткін К.М.
- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення - Костик С.І.
- Завідувач сектору державних закупівель
Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів - Колотій О.П.

Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів  А.В. КРАВЕЦЬ
© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11