МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35213071000039 в Державній казначейській службі України, МФО 820172
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Сахацький Віталій Владленович, начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 503, індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: pgvn@dus.gov.ua
Мушкет Олексій Леонтійович, завідувач планового відділу Управління капітального будівництва та житлового господарства, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 617, індекс 01220, телефон (044) 255-61-05, e-mail: mal@dus.gov.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: проектні роботи з будівництва, реставрації та пристосування будівель у кварталі вулиць Грушевського, 20/1 та Липській, 4 у м. Києві з метою створення комплексу державних резиденцій для прийому вищих посадових осіб іноземних держав (стадія «Робоча документація»)
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: згідно з кошторисом
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квартал вулиць Грушевського, 20/1 та Липської, 4 м. Києва, індекс 01021
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: листопад 2012 року – листопад 2013 року
6. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори:
Приватне акціонерне товариство «Київбудінвест»
м. Київ, вул. Промислова, 1 індекс 01013
телефон (044) 495-27-93, телефакс (044) 254-28-54
7. Ціна пропозиції:
7.1. Загальна ціна пропозиції: 14 631 012,0 гривень (чотирнадцять мільйонів шістсот тридцять одна тисяча дванадцять гривень)
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -
8. Додаткова інформація: -

Заступник Керівника
Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів -  О.М. ПАНЬКО

 


Обґрунтування
застосування процедури закупівлі в одного учасника


1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256.
1.3. Місцезнаходження: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Сахацький Віталій Владленович, начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства, тел. (044) 255-70-16, факс (044)255-64-99, e-mail: pgvn@dus.gov.ua; 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 504
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 09.10.2012
2. Джерело фінансування закупівлі – кошти загального фонду Державного бюджету України.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмету закупівлі: проектні роботи.
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: виконання проектних робіт з будівництва, реставрації та пристосування будівель у кварталі вулиць Грушевського, 20/1 та Липської, 4 у м. Києві з метою створення комплексу державних резиденцій для прийому вищих посадових осіб іноземних держав (стадія “Робоча документація”).
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 01021, м. Київ-21, квартал вулиць Грушевського, 20/1 та Липської, 4.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  листопад 2012 р. – листопад 2013 р.
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Приватне акціонерне товариство “Київбудінвест”.
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 21507855.
4.3. Місце знаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: юридична адреса 03148, м. Київ, вул.Строкача,1;
фактична адреса 01013, м. Київ, вул. Промислова, 1, телефон: (044) 495-27-93; факс: (044) 254-28-54
5. Умова застосування процедури закупівлі в одного учасника: У зв'язку з тим, що закупівля проектних робіт пов'язана із захистом прав інтелектуальної власності та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" обрана процедура закупівлі в одного учасника Приватного акціонерного товариства “Київбудінвест”.
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:

У зв’язку з необхідністю подальшого виконання проектних робіт з будівництва, реставрації та пристосування будівель у кварталі вулиць Грушевського, 20/1 та Липської, 4 у м. Києві з метою створення комплексу державних резиденцій для прийому вищих посадових осіб іноземних держав” необхідно розробити робочу документацію відповідно до розробленої стадії “Проект”.
У 2011 році Приватним акціонерним товариством “Київбудінвест” (далі- ПрАТ “Київбудінвест”), який став переможцем конкурсних торгів за процедурою відкриті торги, відповідно до договору № 203 від 07.12.2011 розроблено проектно-кошторисну документацію стадію “Проект” на об’єкт “Будівництво, реставрація та пристосування будівель у кварталі вулиць Грушевського, 20/1 та Липської, 4 у м. Києві з метою створення комплексу державних резиденцій для прийому вищих посадових осіб іноземних держав”.
Авторські права на архітектурний твір “Проект “Будівництво, реставрація та пристосування будівель у кварталі вулиць Грушевського, 20/1 та Липської, 4 у м. Києві з метою створення комплексу державних резиденцій для прийому вищих посадових осіб іноземних держав” належать ПрАТ “Київбудінвест” (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на архітектурний твір, виданого Державною службою інтелектуальної власності України від 15.06.2012 № 44328). Робочу документацію може розробити тільки ПрАТ “Київбудінвест” оскільки він володіє авторськими правами на стадію “Проект”.
У зв'язку з тим, що закупівля проектних робіт пов'язана із захистом прав інтелектуальної власності та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель", необхідно провести закупівлю зазначених робіт за процедурою закупівлі в одного учасника - ПрАТ “Київбудінвест”.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
1) копія свідоцтва про реєстрацію авторського права на архітектурний твір виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 15.06.2012 № 44328;
2) копія договору про закупівлю проектних робіт з розроблення проектно-кошторисної документації стадії “Проект” на об’єкт “Будівництво, реставрація та пристосування будівель у кварталі вулиць Грушевського, 20/1 та Липської, 4 у м. Києві з метою створення комплексу державних резиденцій для прийому вищих посадових осіб іноземних держав” від 07.12.2011 № 203;
3) Акти здачі- приймання проектних робіт № 1, №2 від 22.12.2011.


Керівник
Державного управління справами,
Голова комітету з конкурсних торгів А.В. КРАВЕЦЬ
© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11