МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації


ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
та попередньої кваліфікації
№ 24 від 15 жовтня 2012 року 

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):
Костик Сергій Іванович, завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення, м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 424, індекс 01220,
телефон (044) 255-71-25, телефакс (044) 255-77-51, e-mail: sik@dus.gov.ua
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: папір та картон оброблені, 21.12.5 (папір та картон для писання, друкування в аркушах)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: папір для писання, друкування в аркушах – 12 найменувань, картон для писання, друкування в аркушах –
3 найменування
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: жовтень - грудень 2012 року (за окремими замовленнями)
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.dus.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 06.08.2012 № 94 (696), оголошення № 261150 (КУЛ)
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон): -
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 17.09.2012 № 111 (713), оголошення № 289460 (КУЛ)
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 11.10.2012 № 118 (720), оголошення № 300203 (КУЛ)
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4 (чотири)
6.2.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне видавництво
«Преса України» Державного управління справами
6.3.1. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 05905668
6.4.1. Місцезнаходження/місце проживання: просп. Перемоги, 50, м. Київ, індекс 03047,
6.2.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДАГРО ГРУП»
6.3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 34528410
6.4.2. Місцезнаходження/місце проживання:
юридична адреса: вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. А, кімн. 617, м. Київ, індекс 01042
місцезнаходження: просп. Червонозоряний, 42, офіс 505, м. Київ індекс 03037;
6.2.3. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»
6.3.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 25394112
6.4.3. Місцезнаходження/місце проживання: вул. Куренівська, 2-Б, м. Київ, індекс 04073,
6.2.4. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДУКАТ УА»
6.3.4. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 36844859
6.4.4. Місцезнаходження/місце проживання:
юридична адреса: вул. Патріса Лумумби, 4/6, корп. А, кімн. 319, м. Київ, індекс 01042;
місцезнаходження: вул. Автозаводська, 2, м. Київ, індекс 04074
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 06.09.2012 до 10.00
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 06.09.2012 о 15.00
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 4 (чотири)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі
(у разі застосування процедури двоступеневих торгів): -
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
1) Державне видавництво «Преса України» Державного управління справами – 752 355,29 гривень;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДАГРО ГРУП» – 759 621,48 гривень;
3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір» – 719 509,14 гривень;
4) Товариство з обмеженою відповідальністю «ДУКАТ УА» – 687 397,32 гривень;
Оплата вартості товару здійснюється після передачі його Замовнику
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: –

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 687 397,32 гривень, з ПДВ;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 759 621,48 гривень, з ПДВ;
номер 4 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
687 397,32 гривень з ПДВ; Шістсот вісімдесят сім тисяч триста дев’яносто сім гривень 32 коп. з ПДВ

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 13.09.2012
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДУКАТ УА»
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 36844859
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Автозаводська, 2, м. Київ, індекс 04074, телефон: (044) 545-64-20, телефакс: (044) 545-64-20
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 04.10.2012, 687 397,32 гривень (шістсот вісімдесят сім тисяч триста дев’яносто сім гривень 32 коп.) у тому числі ПДВ: 114 566,22 гривень.
10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): визначається у договорі про закупівлю, відповідна інформація розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення: -
12.2. Причини: -
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:
1) Державне видавництво «Преса України» Державного управління справами
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДАГРО ГРУП»
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність;
4) Товариство з обмеженою відповідальністю «ДУКАТ УА»
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: -
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
1) Державне видавництво «Преса України» Державного управління справами;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНДАГРО ГРУП»;
3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Український папір»;
4) Товариство з обмеженою відповідальністю «ДУКАТ УА»
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
Оцінка пропозицій конкурсних торгів, які не були відхилені згідно з Законом (у кількості не менше двох) здійснюється на основі критерію «Ціна». Переможцем конкурсних торгів визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним критеріям та подав пропозицію конкурсних торгів, що відповідає умовам, визначеним у документації конкурсних торгів, та має найнижчу ціну.

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

- Заступник Керівника Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів - Панько О.М.
- Заступник Керівника Державного управління справами,
заступник голови комітету з конкурсних торгів  - Орда О.М.
- Заступник Керівника Державного управління справами - Берадзе Г.Р.
- Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
- Начальник Фінансового управління   Дмитрук В.М.
- Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер  -  Лемішко Н.Є.
- Начальник Управління транспортного забезпечення  - Новіцький С.В.
- Начальник Управління з питань економіки,
діяльності підприємств та державних закупівель  -  Петрук В.В.
- Начальник Управління капітального будівництва
та житлового господарства   - Сахацький В.В.
- Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення  - Сєрікова Н.Б.
- Начальник Управління спецтелекомунікацій  - Столяр І.Л.
- Начальник Юридичного управління   - Сухом’яткін К.М.
- Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення - Костик С.І.
- Завідувач сектору державних закупівель
Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів    - Колотій О.П.


Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів ___________ А.В. КРАВЕЦЬ
  
.
© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11