МАПА САЙТУ    
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ СПРАВАМИ Запрошуємо переглянути оновлений сайт
Державного управління справами!

   WWW.DUS.GOV.UAКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
 

Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника № 18 від 18 вересня 2012 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Державне управління справами
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00037256
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Банкова, 11, індекс 01220
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):
 • Столяр Ігор Леонідович, начальник Управління спецтелекомунікацій,
  м. Київ, вул. Банкова, 11, корпус 1, кабінет № 718, індекс 01220, телефон (044) 255-78-15, телефакс (044) 255-78-37, e-mail: nina@dus.gov.ua;
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне управління справами, 00037256

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти загального фонду Державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші, 72.20.3
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: удосконалення системи електронного документообігу Державного управління справами
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, індекс 01220
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вересень – грудень 2012 року

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.dus.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 23.07.2012 № 88/1 (690/1) номер оголошення: 257047 (КОМ)
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 23.07.2012, 257047/1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 27.07.2012 № 90 (692) номер оголошення: 260656 (КОМ)
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Інформаційний бюлетень «Вісник державних закупівель» від 10.09.2012 № 109 (711) номер оголошення: 284267 (КОМ)
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: -

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 09.07.2012

6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
попередні переговори: 19.07.2012, 15.30, Державне управління справами,
остаточні переговори: 24.07.2012, 15.40, Державне управління справами

7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
99 702,0 грн. з ПДВ;
(цифрами)
дев’яносто дев’ять тисяч сімсот дві гривні з ПДВ.
(словами)

8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 37078685
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:
юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 29, індекс 03055;
місцезнаходження: м. Київ, вул. Політехнічна, 33, к. 605, індекс 03056
телефон/телефакс: (044) 277-31-31


9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 04.09.2012, 99 702,0 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч сімсот дві гривні), у тому числі податок на додану вартість (20%) – 16 617,0 грн.

10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -

11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце): -

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»:
Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» надані матеріали, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, передбаченим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Підприємство має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу, забезпечене працівниками відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, має досвід у виконанні аналогічних договорів та фінансову спроможність.


13. Інша інформація.
У зв’язку з тим, що 13 січня 2011 року прийнято Закон України «Про доступ до публічної інформації», а 30 листопада 2011 р. постановою Кабінету Міністрів України № 1242 затверджено Типову інструкцію з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, виникла необхідність в закупівлі послуг з удосконалення існуючої системи електронного документообігу Державного управління справами та проведення коригування її системних компонентів згідно із затвердженим Технічним завданням.
Система електронного документообігу (далі – СЕДО) Державного управління справами була створена на базі комп’ютерної програми Optima-WorkFlow-Стандарт та впроваджена в експлуатацію у 2004 році Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА Україна». У 2006 році в цю систему була інтегрована система «Архів», а у 2010 році здійснено оновлення програмного забезпечення і введено бази даних СЕДО.
Програма Optima-WorkFlow-Стандарт є багатокомпонентною, інтегрованою програмною системою, яка призначена для автоматизації управлінської діяльності, функціонує у корпоративній обчислювальній мережі та об’єднує комп’ютери, встановлені на робочих місцях працівників підрозділів, зайнятих у технологічних процесах роботи з документами і діловодстві.
Всі права інтелектуальної власності на програмне забезпечення Optima-WorkFlow-Стандарт належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» – правонаступнику Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА Україна».
Враховуючи зазначене та відповідно до пункту 1 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», при закупівлі послуг щодо удосконалення системи електронного документообігу Державного управління справами застосована процедура закупівлі в одного учасника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА».


14. Склад комітету з конкурсних торгів:
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Панько О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами, заступник голови комітету з конкурсних торгів Орда О.М.
 • Заступник Керівника Державного управління справами Берадзе Г.Р.
 • Начальник Управління протокольного забезпечення Бац С.М.
 • Начальник Фінансового управління Дмитрук В.М.
 • Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Лемішко Н.Є.
 • Начальник Управління транспортного забезпечення Новіцький С.В.
 • Начальник Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель Петрук В.В.
 • Начальник Управління капітального будівництва та житлового господарства Сахацький В.В.
 • Начальник Управління санаторно-курортного забезпечення Сєрікова Н.Б.
 • Начальник Управління спецтелекомунікацій Столяр І.Л.
 • Начальник Юридичного управління Сухом’яткін К.М.
 • Начальник Управління господарсько-побутового забезпечення Українська В.В.
 • Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення Костик С.І.
 • Завідувач сектору державних закупівель Управління з питань економіки, діяльності підприємств та державних закупівель, секретар комітету з конкурсних торгів Колотій О.П.

Керівник
Державного управління справами,
голова комітету з конкурсних торгів
А.В. КРАВЕЦЬ

© Державне управління справами, 2006-2016

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11